FIX: ACCESS_VIOLATION เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างดัชนีแบบออนไลน์ใน Microsoft SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 983390 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และทั้งหมดที่แก้ไขความปลอดภัยที่ถูกรวมกับค่าก่อนหน้า SQL Server 2005 แก้ไขย่อย
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณสร้างดัชนีแบบออนไลน์ใน Microsoft SQL Server 2005 คุณพบอาการต่อไปนี้:
 • คุณได้รับการ ACCESS_VIOLATION ข้อผิดพลาด
 • ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server:

  <วันเวลา> spid < หมายเลข> SqlDumpExceptionHandler: ประมวลผล <หมายเลข> สร้างข้อยกเว้นร้ายแรง EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION c0000005 SQL Server กระบวนการนี้ถูกหยุด

  <วันเวลา> spid < หมายเลข> * *******************************************************************************

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > *

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > * การถ่ายโอนข้อมูลกองซ้อน BEGIN:

  <วันเวลา> spid < หมายเลข> * <วันเวลา> spid <หมายเลข >

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > *

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > *

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > * ที่อยู่ข้อยกเว้น = Module(sqlservr+0000000000711BEB) 0000000001711BEB

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > * รหัสข้อยกเว้น = EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION c0000005

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > * การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นที่อยู่ในการอ่าน 0000000000000080

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > * ไบต์ 172 บัฟเฟอร์การป้อนข้อมูล -

  <วันเวลา> spid < หมายเลข> * INDEX ALTER ทั้งหมดบน <ตาราง > WITH REBUILD (แบบออนไลน์ =บน SORT

  <วันเวลา> spid < หมายเลข > * _IN_TEMPDB =บน)
 • mini-dump แฟ้มที่ชื่อ " SQLDump < หมายเลข > .mdmp "ถูกสร้างขึ้นใน SQL Server ข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกโฟลเดอร์

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงแบบสะสม

sql Server 2005 Service Pack 3

ปัญหา โปรแกรมแก้ไขสำหรับนี้ถูกก่อนออกใน 11 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2258854การปรับปรุงแบบสะสมแพคเกจ 11 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุเนื่องจาก builds วางจำหน่ายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598สร้างใน SQL Server 2005 ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
โปรแกรมแก้ไขด่วน Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server service pack คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างดัชนีแบบออนไลน์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การเปลี่ยนแปลง INDEX (Transact-SQL)

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897ข้อแบบเพิ่มหน่วยให้บริการแบบไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
มีอะไรใหม่ใน SQL Server 2005 SP3
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แพคเกจการปรับปรุง schema ที่ตั้งชื่อใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 983390 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbmt KB983390 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983390

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com