Straipsnio ID: 982972 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.
 • ?Microsoft PowerPoint 2010? atidarote pateikt?, kurioje yra saitai su OLE objektu.
 • Gaunate ?? klaidos prane?im?:

  ?PowerPoint? rado turinio problem? pateiktyje Pateikties_pavadinimas. ?PowerPoint? gali bandyti pataisyti pateikt?.

  Jei pasitikite ?ios pateikties ?altiniu, spustel?kite Taisyti.?
 • Spustel?jate Taisyti.
 • Taisymo procesui pasibaigus gaunate tok? prane?im?:

  ?PowerPoint? pa?alino neperskaitom? turin? i? pateikties Pateikties_pavadinimas [Pataisyta].

  B?tina per?i?r?ti ?i? pateikt? ir patikrinti, ar joks turinys nebuvo netik?tai pakeistas ar pa?alintas.?
 • Spustel?jate Gerai ir gaunate tok? saugos prane?im?:

  ?Microsoft Office? nustat? galim? gr?sm? saugai.

  Pateiktyje yra sait? su kitais failais.
  • Jei atnaujinsite ?iuos saitus, ?PowerPoint? bandys nuskaityti naujausi? informacij?.
   Jei sait? neatnaujinsite, ?PowerPoint? naudos ankstesn? informacij?.
  ?sid?m?kite, kad saitai gali b?ti naudojami konfidencialiai informacijai pasiekti ir bendrinti be j?s? leidimo arba kitiems kenk?ji?kiems veiksmams atlikti. Neatnaujinkite sait?, jei nepasitikite ?ios pateikties ?altiniu.

  Naujinim? saitai
 • Spustel?jate Naujinti saitus.
Tokiu atveju ?PowerPoint? nustoja veikti arba paleid?iama i? naujo. Gali b?ti rodomas ?is klaidos prane?imas:

?Microsoft PowerPoint? nebeveikia.

D?l problemos programa tinkamai nebeveikia. ?Windows? u?darys program? ir prane? apie problemos sprendim?, jei toks bus.

U?darykite program?.?

Be to, jei atidarysite pateikt?, kurioje yra paveiksl?lio saitas, paveiksl?lio vietoje bus rodomas toks prane?imas:

Siekdama apsaugoti j?s? privatum? ?PowerPoint? u?blokavo automatin? paveiksl?li? atsisiuntim?.?

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Raginami atnaujinti saitus, nespustel?kite Naujinti saitus. Spustel?kite At?aukti.
 2. Skirtuke Failas spustel?kite ?ra?yti kaip ir ?ra?ykite pateikt? kitame aplanke.
 3. Skirtuke Failas spustel?kite U?daryti.
 4. Skirtuke Failas spustel?kite Atidaryti ir atidarykite nauj? pateikties kopij?.
 5. Esate raginami atnaujinti pateikties saitus. Spustel?kite Naujinti saitus.
 6. ?PowerPoint? baigus bandyti naujinti saitus gausite tok? prane?im?:

  Kai kurie susij? failai yra neprieinamas ir negali b?ti atnaujinta. Gali pavykti juos i? naujo sukurti naudojant dialogo lang? Saitai. ?eikite ? Dokumento informacijos sritis ir spustel?kite Redaguoti failo saitus.
 7. Spustel?kite Gerai.
 8. Spustel?kite skirtuk? Failas.
 9. De?iniojoje skirtuko Failas srityje yra pateikties Dokumento informacijos sritis.
 10. Srities apa?ioje dalyje Susij? dokumentai spustel?kite Redaguoti fail? saitus.
 11. Dialogo lange Saitai pasirinkite norim? i? naujo sukurti sait?, tada spustel?kite vien? i? ?i? parink?i?:
  • Naujinti dabar. Naudokite j? nor?dami atnaujinti sait? su OLE objektu ar paveiksl?lio failu.
  • Keisti ?altin?. Naudokite j? nor?dami pakeisti OLE objekto ar paveiksl?lio failo ?altinio viet?.
  • Nutraukti sait?. Naudokite j? nor?dami nutraukti OLE objekto ?altinio failo sait?. Paveiksl?li? fail? atveju pirmiausia reikia i? naujo sukurti sait?, tik paskui galima nutraukti failo sait?. Nutraukus OLE objekto sait?, objektas pakei?iamas ? paveiksl?l?. Nutraukite paveiksl?lio sait?, o tada ?d?kite paveiksl?l? ? pateikt?.
 12. Suredagav? visus nutrauktus saitus pateiktyje, j? ?ra?ykite.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 982972 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gruod?io 30 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft PowerPoint Home and Student 2010
Rakta?od?iai: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbpubtypekc kbexpertisebeginner kberrmsg kboleapp KB982972

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com