เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการลดขนาดแฟ้มข้อมูลบนหลักในฐานข้อมูลแบบมิเรอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2005 ที่สอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 982933 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณลดขนาดแฟ้มข้อมูลบนหลักในฐานข้อมูลแบบมิเรอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL Server 2005 ที่สอง ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจพบ Assertion การเซิร์ฟเวอร์ SQL นอกจากนี้ คุณพบข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในการล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server:
<date time="">spid <id>รุ่น s ใช้ 'dbghelp.dll' '4.0.5'</id></date>
<date time="">spid <id> s ** ถ่ายโอนข้อมูลเธรด - spid = <id>, PSS = 0x0000000080AE4B60, EC = 0x00000006D62141C0 </id> </id></date>
<date time="">spid <id> s *** กองถ่ายโอนข้อมูลถูกส่งไป Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\SQLDump SQL Files\Microsoft C:\Program <xxxx>.txt <date time=""> spid <id> s ******************************************************************************** </id> </date> </xxxx> </id></date>

<date time="">spid <id> s * </id></date>
<date time="">spid <id> s * เริ่มการถ่ายโอนการกองซ้อน: </id></date>
<date time="">spid <id> s * <date time=""> spid <spid> </spid> </date> </id></date>
<date time="">spid <id> s * </id></date>
<date time="">spid <id> s * ตำแหน่งที่ตั้ง: loglock.cpp:834 </id></date>
<date time="">spid <id> s * นิพจน์: ผลลัพธ์== LCK_OK </id></date>
<date time="">spid <id> s * SPID: <spid> </spid> </id></date>
<date time="">spid <id> s * หมายเลขการดำเนินการ: <processid> </processid> </id></date>
...
...
<date time="">spid <id> s ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 17066 : 16 สถานะ: 1. </id></date>
<date time="">spid <id> s SQL Server Assertion: แฟ้ม: <loglock.cpp> บรรทัด = Assertion ล้มเหลว 834 = ' ผลลัพธ์== LCK_OK ' ข้อผิดพลาดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดเวลา หากมีข้อผิดพลาดยังคงอยู่หลัง rerunning งบ ใช้ CHECKDB DBCC เพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลสำหรับความสมบูรณ์ของ structural หรือเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แน่ใจว่า โครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจำไม่เกิดความเสียหาย </loglock.cpp></id></date>
<date time="">spid <id> s ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 3624 : 20 สถานะ: 1. </id></date>
<date time="">spid <id> s ที่มีการตรวจสอบ assertion ระบบล้มเหลว ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server สำหรับรายละเอียด โดยทั่วไป การล้มเหลว assertion มีสาเหตุจากความเป็นซอฟต์แวร์จุดบกพร่องหรือข้อมูลเสีย การตรวจสอบความเสียหายของฐานข้อมูล พิจารณา CHECKDB DBCC การทำงานอยู่ ถ้าคุณตกลงที่จะส่ง dumps ไปยัง Microsoft ในระหว่างการติดตั้ง การถ่ายโอนข้อมูลแบบย่อส่วนจะถูกส่งไปยัง Microsoft การปรับปรุงอาจพร้อมใช้งานจาก Microsoft ในเซอร์วิสแพ็คล่าสุด หรือแบบ QFE จากฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค </id></date>
<date time="">spid <id> s ข้อผิดพลาด: 1454 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1. </id></date>
<date time="">spid <id> s ขณะทำหน้าที่เป็นคู่ค้าที่ mirroring สำหรับฐานข้อมูล '<database>' ข้อผิดพลาดอินสแตนซ์ '<instance>' พบเซิร์ฟเวอร์ 3624 สถานะ 1 ระดับความรุนแรง 20 หยุดชั่วมิเรอร์ของฐานข้อมูลจะถูกคราว พยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด และการดำเนินต่อมิเรอร์ </instance></database></id></date>
<date time="">spid <id>มิเรอร์ s ฐานข้อมูลจะไม่ทำงานสำหรับฐานข้อมูล '<database>' นี่คือข้อความให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการกระทำของผู้ใช้จำเป็น </database></id></date>
หมายเหตุ:เมื่อเกิดปัญหา mini-dump ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยชื่อ " SQLDump <xxxx>.dump " ในโฟลเดอร์การล็อกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ SQL </xxxx>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อขัดแย้งระหว่างสองธุรกรรมมิเรอร์ ในระหว่างการประมวลผลแบบปกติในการรักษา การดำเนินการย่อขนาดฐานข้อมูลคอนโซลคำสั่ง (DBCC) เริ่มทรานแซคชัน ธุรกรรมนี้ฮีป SCH_M หรือล็อก B-ทรี (HoBT) ในการขอรับ และล็อกนั้นก่อน commits ธุรกรรมที่ออกแล้ว ธุรกรรมอื่นได้รับการล็อก IX ฮีปหรือทรี B นั้นก่อน commits ธุรกรรมแรก อย่างไรก็ตาม ฮีปหรือล็อกทรี B จำหน่ายในระหว่างการแรก ธุรกรรมจะไม่บันทึก ซึ่งทำให้มีข้อขัดแย้งในการมิเรอร์เป็นธุรกรรมแรกครอบครองล็อก SCH_M ฮีปหรือทรี B ยังคง

การแก้ไข

sql Server 2005 Service Pack 3

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 10 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
983329แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล็อกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
การดูล็อกข้อผิดพลาด SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลการมิเรอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ภาพรวมของฐานข้อมูลการมิเรอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982933 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB982933 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982933

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com