Raksta ID: 982861 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Tagad ir pieejama p?rl?kprogramma Windows Internet Explorer 9. P?rl?kprogramma Internet Explorer 9 ir zin?m?s un ?rti izmantojam?s t?mek?a p?rl?kprogrammas jaun?k? versija. Izmantojot ?o p?rl?kprogrammu, t?mek?a saturam varat piek??t ?tr?k, vienk?r??k un dro??k nek? jebkad.

PAPILDINDORM?CIJA

Internet Explorer 9 sist?mas pras?bas

Dators un procesors
 • Dators, kuram ir 1 gigaherca (GHz) 32 bitu (x86) vai 64 bitu (x64) procesors

Oper?t?jsist?ma
 • Windows 7 32 bitu versija vai jaun?ka
 • Windows 7 64 bitu versija vai jaun?ka
 • Windows Server 2008 R2 64 bitu versija vai jaun?ka
 • Windows Vista 2. servisa pakotnes (SP2) 32 bitu versija vai jaun?ka
 • Windows Vista SP2 64 bitu versija vai jaun?ka
 • Windows Server 2008 SP2 32 bitu versija vai jaun?ka
 • Windows Server 2008 SP2 64 bitu versija vai jaun?ka
Atmi?a
 • Windows Vista 32 bitu: 512 megabaiti (MB)
 • Windows Vista 64 bitu: 512 MB
 • Windows 7 32 bitu: 512 MB
 • Windows 7 64 bitu: 512 MB
 • Windows Server 2008 32 bitu: 512 MB
 • Windows Server 2008 64 bitu: 512 MB
 • Windows Server 2008 R2 64 bitu: 512 MB
Vieta cietaj? disk?
 • Windows Vista 32 bitu: 70 MB
 • Windows Vista 64 bitu: 120 MB
 • Windows 7 32 bitu: 70 MB
 • Windows 7 64 bitu: 120 MB
 • Windows Server 2008 32 bitu: 150 MB
 • Windows Server 2008 64 bitu: 200 MB
 • Windows Server 2008 R2 64 bitu: 200 MB
Diskdzinis
 • Kompaktdisku diskdzinis (ja p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 instal?jat no kompaktdiska)
Displejs
 • Super VGA (800 x 600) monitors, kuram ir 256 kr?sas, vai augst?kas iz??irtsp?jas monitors.
Perif?rijas ier?ces
 • Modems vai interneta savienojums.
 • Microsoft pele, IntelliMouse r?d?t?jier?ce vai sader?ga r?d?t?jier?ce.

Inform?cija par lejupiel?di

Lai lejupiel?d?tu p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni: 
http://windows.microsoft.com/lv-lv/internet-explorer/products/ie-9/home

Rekviz?ti

Raksta ID: 982861 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbhowto kbsurveynew kbprb kbexpertisebeginner kbinfo KB982861

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com