Identifikator ?lanka: 982760 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Program Microsoft Office Document Imaging (MODI) je uklonjen iz sistema Microsoft Office 2010. U ovom ?lanku su izlo?ene metode koje mo?ete da primenite da biste instalirali program MODI na ra?unar. U ovom ?lanku su opisane i alternativne metode koje mo?ete da primenite za vra?anje funkcionalnosti odre?enih MODI funkcija.

Re?enje

Da biste instalirali program Microsoft Office Document Imaging (MODI) za upotrebu sa sistemom Microsoft Office 2010, upotrebite neki od slede?ih metoda:

1. metod: Preuzmite i instalirajte program za konverziju MDI datoteka u TIFF

Da biste preuzeli i instalirali program za konverziju MDI datoteka u TIFF, posetite slede?i Microsoft veb-lokaciju:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30328

2. metod: Instaliranje programa MODI instaliranjem paketa SharePoint Designer 2007

SharePoint Designer 2007 mo?ete da preuzmete besplatno na lokaciji Microsoft Download Center. Da biste preuzeli SharePoint Designer 2007 i obuhvatili samo program MODI tokom instaliranja, sledite ove korake:
 1. Preuzmite i pokrenite datoteku SharePointDesigner.exe sa ove lokacije:

  Preuzmite SharePoint Designer 2007

 2. Pregledajte licencu softvera, a zatim je prihvatite.
 3. Kliknite na dugme Prilagodi da biste otvorili instalacione opcije.
 4. Na kartici Instalacione opcije kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite opciju Nije dostupno za ova tri odeljka:
  • Microsoft Office SharePoint Designer
  • Deljene funkcije sistema Office
  • Office alatke

 5. Razvijte stavku Office alatke.
 6. Kliknite na strelicu nadole za opciju Microsoft Office Document Imaging, a zatim izaberite stavku Pokreni sve sa mog ra?unara.
 7. Kliknite na dugme Instaliraj odmah, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
Snimak ekrana koji prikazuje lokaciju programa MODI tokom instaliranja paketa SharePoint Designer 2007:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Instaliranje programa MODI sa paketom SharePoint Designer 2007Da biste pokrenuli Microsoft Office Document Imaging, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Microsoft Office, a zatim Microsoft Office alatke.
 3. Izaberite stavku Microsoft Office Document Imaging.

3. metod: Instaliranje programa MODI sa sistemom medija za Office 2007

Da biste koristili program MODI u sistemu Office 2007 zajedno sa sistemom Office 2010, sledite ove korake:
 1. Pokrenite proces instalacije sistema Office 2007.
 2. Pregledajte licencu softvera, a zatim je prihvatite.
 3. Kliknite na dugme Prilagodi da biste otvorili instalacione opcije.
 4. Na kartici Instalacione opcije kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Nije dostupno za sve odeljke.
 5. Razvijte stavku Office alatke.
 6. Kliknite na strelicu nadole za opciju Microsoft Office Document Imaging, a zatim izaberite stavku Pokreni sve sa mog ra?unara.
 7. Kliknite na dugme Instaliraj odmah, a zatim na Zatvori.
Snimak ekrana koji prikazuje lokaciju programa MODI tokom instaliranja sistema Office 2007:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Instaliranje programa MODI sa sistemom Office 2007Da biste pokrenuli Microsoft Office Document Imaging, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Microsoft Office, a zatim Microsoft Office alatke.
 3. Izaberite stavku Microsoft Office Document Imaging.
Napomena: Za uporedne instalacije 64-bitnih i 32-bitnih izdanja sistema Office nije obezbe?ena podr?ka. Vi?e informacija o 64-bitnim izdanjima sistema Office 2010 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

64-bitna izdanja sistema Office 2010


Napomena: Popravka sistema Office 2010 mo?da mora da bude izvedena nakon instaliranja MODI-ja dok koristite medijume za Office 2007. Za dodatne informacije o na?inu kori??enja sistema Office 2010 uz instalirane starije verzije sistema Office kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:

2121447 Informacije o kori??enju programskih paketa i programa Office 2010 na ra?unaru koji koristi drugu verziju sistema Office

Dodatne informacije

Ako ne mo?ete da instalirate program MODI pomo?u jednog od metoda koji su dati u odeljku ?Re?avanje? u ovom ?lanku, postoje izvesne alternativne metode koje mo?ete da upotrebite za vra?anje nekih funkcionalnosti koje je program Microsoft Office Document Imaging omogu?avao.

Microsoft Office Document Scanning

Komponenta Microsoft Office Document Scanning programa MODI koristi se za skeniranje dokumenata i pode?avanje njihove dostupnosti na ra?unaru pomo?u bilo kojeg instaliranog skenera. Za skeniranje dokumenata koristite uslugu Windows faks i skener. Vi?e informacija o usluzi Windows faks i skener potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Slanje faksa
Pode?avanje ra?unara za slanje i prijem faksova
Napomena Ako koristite softver za skeniranje nezavisnog proizvo?a?a ili softver za skeniranje koji je uklju?en uz ure?aj za skeniranje ili ?tampanje, obratite se proizvo?a?u ure?aja da biste dobili vi?e informacija.

Upravlja?ki program za ?tampanje za Microsoft Office Document Image Writer

Upravlja?ki program za ?tampanje za Microsoft Office Document Image Writer uklju?en je u MODI. Ovaj upravlja?ki program omogu?ava vam da sa?uvate Microsoft Office dokumente u .tiff ili .mdi formatu. Preporu?ujemo da koristite upravlja?ki program za ?tampanje za Microsoft XPS Document Writer ili upravlja?ki program za Windows faks ?tampa?. Vi?e informacija o programu Microsoft XPS Document Writer potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama:
Osnovni podaci o programu Microsoft XPS Document Writer
?tampanje u programu Microsoft XPS Document Writer

Prikazivanje .tiff ili .mdi datoteka

Ako ?elite da prika?ete .tiff datoteke, koristite neku od slede?ih aplikacija:
 • Windows XP: Windows prikaziva? slika i faksova
 • Windows Vista i novije verzije: Windows prikaziva? fotografija ili Windows foto-galerija
Trenutno ne postoji dostupan prikaziva? iz korporacije Microsoft za prikazivanje .mdi datoteka u sistemu Office 2010. Da biste otvorili .mdi datoteku, koristite konvertor nezavisnog proizvo?a?a ili konvertujte datoteku u .tiff format, a zatim je prika?ite u programu MODI iz sistema Office 2003 ili Office 2007.

Opti?ko prepoznavanje znakova

MODI vam tako?e omogu?ava da izvr?ite opti?ko prepoznavanje znakova (OCR). Izvr?avanjem OCR-a mo?ete da kopirate tekst sa skenirane slike ili sa faksa na drugu lokaciju. Da biste primenili funkcionalnost ove funkcije, koristite Microsoft OneNote 2010. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U programu OneNote 2010, na kartici Umetanje izaberite stavku Slika.
 2. Prona?ite i otvorite skeniranu datoteku. Datoteka se ume?e u OneNote 2010 u vidu slike.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na sliku, izaberite stavku Kopiraj tekst sa slike, a zatim nalepite informacije na drugu lokaciju.
OneNote 2010 koristi upravlja?ki program za ?tampanje za XPS Document Writer za ?tampanje u OneNote.

iFilter

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite paket ?Vodi? za instalaciju aplikacije Windows TIFF IFilter i operacija.doc? odmah.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Live Meeting

Microsoft Live Meeting prethodno je koristio MODI za otpremanje Microsoft Word dokumenta u sastanak. Sada Live Meeting instalira verziju MODI upravlja?kog programa za ?tampanje. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
940842 Dokumente nije mogu?e uvesti u sastanak posle instalacije Live Meeting 2007 klijenta zasnovanog na operativnom sistemu Windows
Svojstva

Identifikator ?lanka: 982760 - Poslednji pregled: 10. jun 2014. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo vkbportal107 vkbportal230 KB982760

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com