?diegus bendruoju b?du licencijuot? ?Office 2010? leidim?, ?Office 2010? prenumerata priver?iama veikti suma?into funkcionalumo re?imu (RFM)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 982756
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Kompiuteryje ?diegiama ?Microsoft Office 2010? prenumerata.
 • Tada ?diegiate bendruoju b?du licencijuot? ?Office 2010?.
Tokiu atveju bandant suaktyvinti ?Office 2010? prenumerat? parodomas toks klaidos prane?imas:
Suaktyvinti nepavyko

?Microsoft Office? prenumeratos nepavyko suaktyvinti.
Pasikartojantis aktyvinimas reikalingas ?io produkto prenumeratai patikrinti, kad turima prenumerata nenutr?kt?. Jei bandymai aktyvinti produkt? ir toliau bus nes?kmingi, gali neveikti ?Office? produkto redagavimo funkcija.
Nor?dami u?tikrinti, kad visada veikt? visos produkto funkcijos, kuo grei?iau i?siai?kinkite, kaip i?spr?sti ?i? problem?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad diegiant bendruoju b?du licencijuot? ?Office 2010? versij? perra?oma registro reik?m? UserOperations, esanti OfficeSoftwareProtectionPlatform. Kol ?i registro reik?m? liks nustatyta ?0?, prenumeratos suaktyvinti nepavyks ir nebus leid?iama atnaujinti ?Office 2010? prenumeratos. Jei nei?spr?site ?ios problemos, ?Office 2010? prenumeratos leidimas veiks suma?into funkcionalumo re?imu (RFM).

SPRENDIMAS

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?i? problem? pageidaujate spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami ?i? problem? i?spr?sti automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?, dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada vykdykite vedlyje pateikiamus nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50408


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske. Tada ?? pataisym? gal?site paleisti tame kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? patys, atlikite ?iuos veiksmus:

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
 1. Paleiskite registro rengykl?:

  ?Windows Vista? ir ?Windows 7?:
  1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas Prad?ti
   , ?veskite regedit lauke Prad?ti ie?k?, tada paspauskite ENTER.

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo prieigos valdymo teis?
   Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite slapta?od? arba spustel?kite Leisti.
  ?Windows XP?:
  1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Suraskite ir spustel?kite ?i? registro reik?m?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionPlatform\UserOperations
 3. Meniu Redagavimas spustel?kite Modifikuoti.
 4. ?ra?ykite 1 ir paspauskite ENTER.
 5. I?eikite i? registro rengykl?s.
 6. I? naujo paleiskite kompiuter?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 982756 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 12 d. - Per?i?ra: 3.0
Rakta?od?iai: 
kbinstallation kbactivation kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmsifixme kbfixme KB982756

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com