ขีดจำกัดขนาดแฟ้มของแฟ้ม.pst และ.ost มีขนาดใหญ่ใน Outlook 2010 และ Outlook 2013

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982577 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำโดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และแฟ้มข้อมูล Outlook (.ost) การออฟไลน์แฟ้มอยู่ในรูปแบบ Unicode ใน Microsoft Outlook 2010 และ Outlook 2013 ขนาดรวมของแฟ้ม.pst และ.ost มีขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ 50 GB ขีดจำกัดนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดสำหรับแฟ้ม.pst และ.ost ของ Unicode ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
830336 แฟ้ม.pst มีรูปแบบแตกต่างกันและขนาดจำกัดของโฟลเดอร์ ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003

หมายเหตุจำกัดขนาดแฟ้ม Outlook ของ 50 GB ใหม่สามารถเพิ่มขึ้น หรือลดลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีของ Windowsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832925 วิธีการกำหนดค่าขนาดจำกัดสำหรับ (.pst) และ (.ost) ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

20 GB จะจำกัดขนาดเริ่มต้น.pst แฟ้ม ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003 ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่มี Outlook 2007 หรือ Outlook 2003 ที่ติดตั้ง และคุณต้องการเข้าถึงแฟ้ม Unicode .pst ที่สร้างขึ้น ใน Outlook 2010 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า คุณอาจต้องลดขนาดของแฟ้ม.pst ถ้าขนาดแฟ้มอยู่ที่ หรือ เกือบถึง 20 GB ถ้าขนาดของแฟ้มมากกว่า 20 GB คุณจะไม่สามารถเปิดแฟ้ม.pst

ถ้าคุณจำเป็นต้องลดขนาดของแฟ้ม.pst ของ Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 คุณสามารถส่งออกข้อมูลจากแฟ้ม.pst ไปยังแฟ้ม.pst อื่น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. Start Outlook 2010 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า โดยใช้โปรไฟล์ ที่ประกอบด้วยแฟ้ม.pst เดิมที่มีขนาดใหญ่กว่า 20 GB
 2. บนแท็บแฟ้มคลิกรายละเอียด (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
 3. คลิกเครื่องมือการล้างข้อมูลและจากนั้น คลิกเก็บถาวร (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
 4. ในกล่องโต้ตอบการเก็บถาวรทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้: (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
  • เปิดใช้งานตัวเลือกการเก็บถาวรโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด
  • ในรายการของโฟลเดอร์ เลือกแฟ้ม.pst ที่คุณต้องการเก็บถาวร
  • ในรายการแบบหล่นลงเก็บถาวรรายการที่เก่ากว่าระบุวันที่ซึ่งจำนวนสินค้าค่อนข้างใหญ่จะถูกเก็บถาวร วันที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในการแสดงตัวอย่างวันที่ในบทความนี้
  • ในการแฟ้มเก็บถาวร กล่อง เลือกแฟ้ม.pst ปลายทางสำหรับข้อความที่เก็บถาวรของคุณ
  เนื่องจากคุณอาจเก็บถาวรข้อความอีเมลจำนวนมาก คุณควรพิจารณาใช้แฟ้ม.pst ใหม่สำหรับที่เก็บถาวรของคุณ

วิดีโอ: วิธีการลดขนาดของแฟ้ม.pst สำหรับ Outlook

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid =93c75654-43eb-4781-add0-160431b09c42
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


หมายเหตุกระบวนการเก็บถาวรใน Outlook 2010 และ Outlook 2013 ใช้วันปรับเปลี่ยนข้อความในการกำหนดอายุของสินค้า แต่กระบวนการเก็บถาวรไม่เก็บถาวรข้อความได้มากตามที่คาดไว้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
295657 Outlook ไม่จัดเก็บข้อความตามที่คาดหวังตามวันได้รับ

ถ้ากระบวนการจัดเก็บไม่ลดขนาดของแฟ้ม.pst Outlook น้อยกว่า 20 GB คุณสามารถแยกแฟ้ม.pst ขนาดใหญ่ และย้ายข้อความไปยังแฟ้ม.pst อื่นจากแฟ้ม.pst ขนาดใหญ่ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์จากแฟ้ม.pst ไปยังแฟ้ม.pst อื่น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม.pst ขนาดใหญ่และแฟ้ม.pst ปลายทางทั้งเปิดอยู่ใน Outlook
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ในแฟ้ม.pst ขนาดใหญ่ที่คุณต้อง การย้ายไปอื่น (เล็ก) แฟ้ม.pst แล้ว คลิก ย้ายโฟลเดอร์.
 3. ในกล่องโต้ตอบการย้ายโฟลเดอร์เลือกแฟ้ม.pst ปลายทาง และจากนั้น คลิกตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982577 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbvideocontent kbmt KB982577 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982577

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com