Identifikator ?lanka: 982577 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UvodDatoteke li?nih fascikli (.pst) i vanmre?ne Outlook datoteke sa podacima (.ost) podrazumevano su u Unikod formatu u programima Microsoft Outlook 2010 i Outlook 2013. Za ukupnu veli?inu .pst i .ost datoteka va?i unapred konfigurisano ograni?enje od 50 GB. Ovo ograni?enje je ve?e od ograni?enja za Unikod .pst i .ost datoteke u programima Outlook 2007 i Outlook 2003.  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
830336 Format i ograni?enje veli?ine fascikle .pst datoteke razlikuju se u programima Outlook 2007 i Outlook 2003

Napomena Novo ograni?enje veli?ine datoteka od 50 GB u programu Outlook mo?e da se pove?a ili umanji uno?enjem promena u Windows registrator.  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
832925 Konfigurisanje ograni?enja veli?ine za (.pst) i (.ost) datoteke u programima Outlook 2007 i Outlook 2003

Dodatne informacije

Podrazumevano ograni?enje veli?ine datoteka u programima Outlook 2007 i Outlook 2003 iznosi 20 GB. Ako koristite ra?unar na kojem je instaliran program Outlook 2007 ili Outlook 2003, a ?elite da pristupite Unikod .pst datoteci koja je kreirana u programu Outlook 2010 ili novijoj verziji, mo?da ?ete morati da smanjite veli?inu .pst datoteke ako veli?ina datoteke iznosi ili je blizu 20 GB. Ako je veli?ina datoteke ve?a od 20 GB, ne?ete mo?i da otvorite .pst datoteku. 

Ako morate da smanjite veli?inu Outlook 2010 ili Outlook 2013 .pst datoteke, mo?ete da izvezete podatke iz te .pst datoteke u drugu .pst datoteku. Da biste to uradili, sledite ove korake: 
 1. Pokrenite Outlook 2010 ili noviju verziju sa profilom koji sadr?i originalnu .pst datoteku koja je ve?a od 20 GB.
 2. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije. (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod).
 3. U meniju Alatke za ?i??enje izaberite stavku Arhiva. (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod).
 4. U dijalogu Arhiva izvr?ite slede?e promene: (Slika ekrana za ovaj korak nalazi se ispod).
  • Omogu?ite opciju Arhiviraj ovu fasciklu i sve potfascikle.
  • U listi fascikli izaberite .pst datoteku koju ?elite da arhivirate.
  • U padaju?oj listi Arhiviraj stavke starije od navedite datum tokom kog ?e do?i do arhiviranja prili?no velikog broja stavki. Datum koji koristite zavisi od previ?e faktora da bi bilo mogu?e dati primer datuma u ovom ?lanku.
  • U polju Datoteka arhive izaberite odredi?nu .pst datoteku za arhivirane poruke.
  Po?to mo?da arhivirate veliku koli?inu e-poruka, trebalo bi da uzmete u obzir kori??enje nove .pst datoteke za arhivu.

Video: Smanjivanje veli?ine .pst datoteka za Outlook (video zapis je na engleskom jeziku)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video1
uuid=93c75654-43eb-4781-add0-160431b09c42
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets video2


Napomena Proces arhiviranja u programima Outlook 2010 i Outlook 2013 koristi datum izmene na porukama kako bi utvrdio starost stavke, dok se u procesu arhiviranja mo?da ne?e arhivirati o?ekivani broj poruka.  Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
295657 Outlook ne arhivira poruke kao ?to se o?ekuje na osnovu dobijenog datuma

Ako se u procesu arhiviranja ne smanji veli?ina Outlook .pst datoteke na manje od 20 GB, mo?ete da podelite veliku .pst datoteku i ru?no premestite poruke iz velike .pst datoteke u neku drugu .pst datoteku. 

Da biste brzo premestili jednu fasciklu iz .pst datoteke u drugu .pst datoteku, sledite ove korake:
 1. Proverite da li su velika .pst datoteka i odredi?na .pst datoteka otvorene u programu Outlook.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu u velikoj .pst datoteci koju ?elite da premestite u drugu (manju) .pst datoteku, a zatim izaberite stavku Premesti fasciklu.
 3. U dijalogu Preme?tanje fascikle izaberite odredi?nu .pst datoteku, a zatim kliknite na dugme U redu.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 982577 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbvideocontent KB982577

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com