โปรแกรมประยุกต์ DirectX 9.0 ทำงานล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าตัวประมวลผลเชิงตรรกะมากกว่า 16 ตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982485 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณได้กำหนดค่าตัวประมวลผลเชิงตรรกะมากกว่า 16 ตัวบนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแบบมใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ DirectX 9.0 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ โปรแกรมประยุกต์ทำงานล้มเหลว

ตัวอย่างเช่น คุณเล่นแฟ้มเพลงใน Microsoft Windows Media Player เมื่อคุณพยายามที่จะปิด Windows Media Player โปรแกรมประยุกต์จะทำงานล้มเหลว

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้เพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าของไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล

การกำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP)

เมื่อต้องการให้เรากำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP) ให้กับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" เมื่อคุณต้องการที่จะกำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP) ด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการกำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP) เป็น 16 ตัวโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้างนี้

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50501


หมายเหตุ การแก้ไขอัตโนมัตินี้จะกำหนดจำนวนตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่ใช้ไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล (PSGP) เป็น 16

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วกด ENTER
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ PSGPNumThreads แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ PSGPNumThreads แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์จำนวนเธรดที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง
 7. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้
หมายเหตุ
 • หากคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิตบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน x64 คุณต้องเพิ่มคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ เพิ่มเติมจากรายการรีจิสทรีที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในส่วนนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  จากนั้น ให้ตั้งค่า PSGPNumThreads เท่ากับจำนวนเธรดที่คุณต้องการใช้
 • จำนวนเธรดไม่ควรเกินจำนวนของตัวประมวลผลเชิงตรรกะที่สนับสนุนเธรดจำนวนสูงสุด 16 เธรด

ปิดใช้งานไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล

เมื่อต้องการปิดใช้งานไปป์ไลน์ของกราฟิกเฉพาะตัวประมวลผล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วกด ENTER
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ DisablePSGP แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ DisablePSGP แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 7. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982485 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfea kbfixme kbmsifixme KB982485

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com