Identifikator ?lanka: 982485 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Konfigurisali ste vi?e od 16 logi?kih procesora na ra?unaru koji radi pod jednim od slede?ih operativnih sistema:
 • Windows XP servisni paket 3 (SP3)
 • Windows Vista servisni paket 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Kada pokrenete aplikaciju DirectX 9.0 na ovom ra?unaru, aplikacija pada.

Na primer, reprodukovali ste muzi?ku datoteku u programu Microsoft Windows Media Player. Kada poku?ate da zatvorite Windows Media Player, aplikacija pada.

ZAOBILA?ENJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Da biste re?ili ovaj problem, mo?ete da koristite jedan od slede?ih metoda za kreiranje ili menjanje registarskog klju?a koji ?e promeniti postavke kanala grafike specifi?nog za procesor.

Postavljanje broja logi?kih procesora koji koriste kanal grafike specifi?ne za procesor (processor specific graphics pipeline ? PSGP)

Da bismo postavili broj logi?kih procesora koji koriste kanal grafike specifi?an za procesor (PSGP) umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije sami postavili broj logi?kih procesora koji koriste kanal grafike specifi?an za procesor (PSGP), pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski postavili broj logi?kih procesora koji koriste kanal grafike specifi?an za procesor (PSGP) na 16, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50501


Napomena Ova automatska popravka postavlja broj logi?kih procesora koji koriste kanal grafike specifi?an za procesor (PSGP) na 16.

Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u kako biste mogli da je pokrenete na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu programa i datoteka otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte PSGPNumThreads, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku PSGPNumThreads, a zatim kliknite na stavku Izmeni.
 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte broj niti koje ?elite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Ponovo pokrenite ra?unar da biste primenili promenu.
Napomena
 • Ako ste pokrenuli 32-bitnu aplikaciju na ra?unaru sa 64-bitnim sistemom, morate da dodate slede?i potklju? registratora pored stavke registratora koja je prethodno opisana u ovom odeljku:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  Zatim, postavite PSGPNumThreads na broj nizova koje ?elite da koristite.
 • Broj nizova ne bi trebalo da prema?i broj logi?kih procesora koji podr?ava najvi?e 16 nizova.

Onemogu?avanja kanala grafike specifi?nog za procesor

Da biste sami onemogu?ili kanal grafike specifi?an za procesor, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu programa i datoteka otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Prona?ite slede?i potklju? registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 4. Otkucajte DisablePSGP, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku DisablePSGP, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 6. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 7. Ponovo pokrenite ra?unar da biste primenili promenu.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 982485 - Poslednji pregled: 23. januar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfea kbfixme kbmsifixme KB982485

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com