SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

รายการของบทความนี้สร้างใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่เปิดตัว SQL Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง10.50.1817.0(การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 18 มิถุนายน 2012

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1815.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2703280 แพคเกจการปรับปรุง 14 สำหรับ SQL Server 2008 R2

สร้าง 10.50.1815.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในเดือน 16 เมษายน 2012

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1810.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2679366 แพคเกจการปรับปรุง 13 สำหรับ SQL Server 2008 R2

สร้าง 10.50.1810.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในเดือน 20 กุมภาพันธ์ 2012

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1809.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2659692 แพคเกจการปรับปรุง 12 สำหรับ SQL Server 2008 R2

สร้าง 10.50.1809.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 19 ธันวาคม 2011

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1807.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2633145แพคเกจการปรับปรุง 11 สำหรับ SQL Server 2008 R2

สร้าง 10.50.1807.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 17 ต.ค. 2011

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1804.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591746 แพคเกจการปรับปรุง 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2


สร้าง 10.50.1804.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 15 Aug, 2011

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1797.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

2567713 แพคเกจการปรับปรุง 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2
สร้าง 10.50.1797.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 20 มิถุนายน 2011

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1777.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2534352 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008 R2

สร้าง 10.50.1777.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 18 เมษายน 2011

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1765.0
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2507770 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 7 สำหรับ SQL Server 2008 R2

สร้าง 10.50.1765.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในเดือน 21 กุมภาพันธ์ 2011

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1753.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2489376 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 6 สำหรับ SQL Server 2008 R2

สร้าง 10.50.1753.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 20 ธันวาคม 2010

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1746.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438347 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 5 สำหรับ SQL Server 2008 R2

สร้าง 10.50.1746.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 18 ตุลาคม 2010

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1734.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2345451 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2
สร้าง 10.50.1734.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 16 สิงหาคม 2010

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1720.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2261464 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 3 สำหรับ SQL Server 2008 R2
สร้าง 10.50.1720.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในเดือน 21 มิถุนายน 2010

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1702.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2072493 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2
สร้าง 10.50.1702.0 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้วางจำหน่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2010

การสร้างการพาเรนต์ของรุ่นนี้เป็น 10.50.1600.1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981355 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการมีให้จากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อสำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2555 - Revision: 10.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbupdate kbsurveynew kbmt KB981356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com