ตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP2 หยุดการตอบสนองเป็นระยะ ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981259 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) หยุดการตอบสนองเป็นระยะ ๆ

หมายเหตุ คุณต้องเริ่มต้นตัวควบคุมโดเมนการกู้คืนจากการออกแบบ

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของบริการไดเรกทอรี:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ISAM NTDS ประเภทเหตุการณ์: (14)
รหัสเหตุการณ์: 623
คำอธิบาย
NTDSA NTDS (412): เก็บรุ่นสำหรับอินสแตนซ์นี้ (0) ได้ถึงขนาดสูงสุดของ <number></number>. เป็นไปได้ว่า ธุรกรรมที่รันเป็นเวลานานทำให้สามารถล้างข้อมูลที่เก็บรุ่น และก่อให้เกิดการสร้างขึ้นในขนาดนั้น โปรแกรมปรับปรุงจะถูกปฏิเสธจนกว่าธุรกรรมที่รันเป็นเวลานานถูกอย่างสมบูรณ์ยอมรับ หรือยกเลิก
ธุรกรรมการรันเป็นเวลานานที่เป็นไปได้:
SessionId: <id></id>
เซสชันบริบท: <context></context>
บริบทของเซสชัน ThreadId: <id></id>
ล้างข้อมูลบน: 1

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NTDS ทั่วไป
ประเภทเหตุการณ์: การประมวลผลภายใน
รหัสเหตุการณ์: 1173
คำอธิบาย
เหตุการณ์ภายใน: Active Directory ได้พบข้อยกเว้นต่อไปนี้ และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อยกเว้น: c0000005
พารามิเตอร์: 0
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าข้อผิดพลาด: <value></value>
รหัสภายใน: <id></id>

บันทึกย่อ
 • มีบันทึกเหตุการณ์ 1173 เฉพาะเมื่อมีการบันทึกการวินิจฉัยจะเพิ่มขึ้นเป็น 4/5
 • เหตุการณ์ 1173 และเหตุการณ์ 623 จะได้เข้าสู่ระบบในเวลาเดียวกัน เหตุการณ์ 1173 โดยทั่วไปจะเข้าสู่ระบบครู่ก่อนมีบันทึกเหตุการณ์ 623 ช่วงเวลาอาจเป็นหลายชั่วโมง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไดเรกทอรีระบบของบริษัทตัวแทน (DSA) (Ntdsa.dll) ไม่เริ่มต้นเป็นโครงสร้างหลังจากที่มีการปันส่วนในโครงสร้าง เมื่อมีการเข้าถึงโครงสร้างการเตรียมใช้งานนี้ มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้น ข้อยกเว้นการสิ้นสุดลงเธรดปัจจุบัน และไม่ล้างขึ้นธุรกรรม ดังนั้น ธุรกรรมเหล่านี้สะสมอยู่ในแหล่งเก็บรุ่น เมื่อเก็บรุ่นเต็ม ตัวควบคุมโดเมนไม่ตอบสนอง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าไม่ปรากฏในหัวข้อนี้ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ด้วย นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ต้องเป็นตัวควบคุมโดเมน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2003
 • นอกเหนือจากแฟ้มที่อยู่ในตารางเหล่านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังติดแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์หมายเลข.cat) ที่ได้รับการรับรอง ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Ntdsa.dll5.2.3790.46741,527,80803 2010 มีนาคม08:27x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntdsa.dll5.2.3790.46742,975,23203 2010 มีนาคม06:20x 64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wntdsa.dll5.2.3790.46741,527,80803 2010 มีนาคม06:20x 86ติดตั้ง SP2WOW
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการ SPสาขาเซอร์วิส
Ntdsa.dll5.2.3790.46744,282,88003 2010 มีนาคม06:20IA-64ติดตั้ง SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wntdsa.dll5.2.3790.46741,527,80803 2010 มีนาคม06:20x 86ติดตั้ง SP2WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
314980วิธีการกำหนดค่าการบันทึกเหตุการณ์การวินิจฉัยของ Active Directory ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows 2000 Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล แวะไปที่ TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
วิธีการจัดเก็บข้อมูลการทำงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981259 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB981259 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981259

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com