การปรับปรุงมีพร้อมสำหรับการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบทบาทบริการแฟ้มใน x 64 รุ่นของ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981111 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุงสำหรับการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบทบาทบริการแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานใด ๆ x ใช้ x64 edition ของ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีอะไรวิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบทบาทบริการแฟ้ม

บนคอมพิวเตอร์ที่มีบทบาทการบริการของแฟ้มที่ติดตั้ง ตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสแกนคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่า บทบาทบริการแฟ้มติดตั้ง และกำหนดค่าอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสแกนหนึ่งบริการภายในต่อไปนี้และบทบาทบริการ:
 • Namespaces dfs
 • การจำลองแบบ dfs
 • ตัวจัดการทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ไฟล์
 • บริการสำหรับระบบแฟ้มเครือข่าย
 • บริการของเซิร์ฟเวอร์

  หมายเหตุ:บริการ Server จะประมวลผลการร้องขอการบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) ใด ๆ
สิ่งสำคัญดำเนินการสแกนของตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกระบบใด ๆ

ตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสร้างรายงานของผลลัพธ์การสแกน ถ้ามีระบุปัญหาต่าง ๆ พวกเขาจะแสดงในรายงานเป็นรายการของการตัดสินค้าจากคลังที่คุณสามารถเรียงลำดับได้ตามความรุนแรง รายงานนี้ยังประกอบด้วยคำแนะนำพร้อมกับการเชื่อมโยงไปยังคำแนะนำที่อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทบริการแฟ้ม แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

prerequisite

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงนี้ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คอมโพเนนต์ของบทบาทบริการแฟ้มถูกปรับปรุงคำนึงถึงว่าคุณได้ติดตั้งบทบาทบริการแฟ้ม หรือไม่ ลักษณะการทำงานนี้ทำให้แน่ใจว่า คุณต้องมีประสบการณ์ที่เหมือนกันเมื่อคุณใช้ตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบทบาทบริการแฟ้มแม้ว่าคุณติดตั้งบทบาทในภายหลัง

วิธีการติดตั้งบทบาทบริการแฟ้ม

คุณต้องติดตั้งบทบาทบริการแฟ้มเพื่อให้แน่ใจว่า ตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจะเปิดใช้งานสำหรับบทบาทบริการแฟ้มได้อย่างถูกต้อง วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งคือการติดตั้งบทบาทบริการแฟ้ม โดยใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 2. คลิกขวาที่โปรแกรมในจัดการเซิร์ฟเวอร์บทบาทแล้ว คลิกเพิ่มหน้าที่เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างเพิ่มบทบาท
 3. ในการก่อนที่คุณเริ่มต้นหน้า คลิกถัดไป.
 4. ในการบทบาทของเซิร์ฟเวอร์หน้า คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการของแฟ้มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. ในการบริการของแฟ้มหน้า คลิกถัดไป.
 6. ในการเลือกบทบาทของบริการหน้า คลิกถัดไป.
 7. ในการยืนยันการเลือกการติดตั้งหน้า คลิกติดตั้ง.
หมายเหตุ:ถ้าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอยู่ในคอมพิวเตอร์ก่อนที่มีการติดตั้งบทบาทบริการแฟ้ม โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์แสดงว่า บทบาทการบริการของแฟ้มที่มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ ตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ role แฟ้มบริการไม่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • เอาโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วจึง ติดตั้งบทบาทบริการแฟ้ม
 • ติดตั้งบริการบทบาทใด ๆ ของบทบาทบริการแฟ้ม โดยใช้โปรแกรมจัดการเซิร์ฟเวอร์

วิธีการลบบทบาทบริการแฟ้ม

เมื่อต้องการลบบทบาทบริการแฟ้ม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 • คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์.
 • คลิกขวาที่โปรแกรมในจัดการเซิร์ฟเวอร์บทบาทแล้ว คลิกลบบทบาทเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการเอาออกหน้าที่
 • ในการก่อนที่คุณเริ่มต้นหน้า คลิกถัดไป.
 • ในการเอาบทบาทเซิร์ฟเวอร์หน้า คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นบริการของแฟ้มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 • ในการยืนยันการลบการเลือกหน้า คลิกเอาออก.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981111 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbhowto kbinfo atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB981111 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981111

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com