การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้บริการรายงานของ SQL Server 2008 หรือกลไกจัดการฐานข้อมูลของ SQL Server 2008: "ดำเนิน Engine พลาดร้ายแรง (000006427F44AE16)" หรือ "ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในเครื่องขณะใช้งาน NET Framework ทั่วไปภาษาจริง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981108 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้า fix release
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในขณะที่สี Microsoft SQL Server 2008 บริการรายงาน (SSRS 2008) รายงานที่มีขนาดใหญ่หรือแบบจำลองขนาดใหญ่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะทำงานต่อไปนี้:
แหล่งที่มา:รันไทม์ NET
วัน:
รหัสเหตุการณ์: 1023
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:
คำอธิบาย:
.รันไทม์ NET รุ่น 2.0.50727.3603 - พลาดการเอ็นจินการปฏิบัติการร้ายแรง (000006427F44AE16) (80131506)

นอกจากนี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจบันทึกไว้ในล็อกไฟล์ SSRS 2008:
rshost ! rshost ! 18f0<date time="">:: e ข้อผิดพลาด: สร้างการถ่ายโอนข้อมูล และจบการทำงานของกระบวนการเนื่องจากการเกิดข้อผิดพลาดรันไทม์ที่ร้ายแรง</date>

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกลไกจัดการฐานข้อมูลของ SQL Server 2008 เมื่อวัตถุขณะใช้งานจริง (CLR) ของภาษาทั่วไปที่ทำงานของ SQL Server 2008 ในกรณีนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
<time>ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: ระดับความรุนแรง 6536 : 16 สถานะ: 1</time>
<time>เซิร์ฟเวอร์ที่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นในเครื่องขณะใช้งาน NET Framework ทั่วไปภาษาจริง SQL Server กำลังปิดลง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีกหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์จะรีสตาร์ท ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้า</time>

ล็อกข้อผิดพลาดของ SQL อาจแสดงการถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นการถ่ายโอนข้อมูลของกองซ้อนกับข้อความต่อไปนี้:

<time> Server * *******************************************************************************
<time> Server *
<time> Server * BEGIN STACK DUMP:
<time> Server * 03/24/11 19:05:12 spid 0
<time> Server *
<time> Server * A fatal error occurred in .NET Framework runtime.

<time> Server * *******************************************************************************
<time> Server *
<time> Server * BEGIN STACK DUMP:
<time> Server * 03/24/11 19:05:23 spid 0
<time> Server *
<time> Server * Full CLR state dump: A fatal error occurred in .NET Framework runtime.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแอสเซมบลีที่ผสมใช้ CreateThread Win32 API หรือ BeginThread Win32 API เพื่อสร้างกลุ่มหัวข้อ เธรดในภายหลังพยายามที่จะเปลี่ยนเป็นรหัสที่ได้รับการจัดการ ช่วงการเปลี่ยนภาพนี้ทำให้ CLR เพื่อร้องขอในบริบทของงานจากโฮสต์ขณะใช้งานจริง เป็นช่วงการเปลี่ยนภาพนี้อย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้มีข้อผิดพลาดรันไทม์เกิดขึ้น

หมายเหตุช่วงการเปลี่ยนภาพอย่างชัดเจนไม่อนุญาตให้เนื่องจากแคชทุกตัวจัดกำหนดการกำหนดว่า เธรดที่อยู่ในโหมดที่ไม่ใช่ preemptive ก่อนที่พวกเขาพยายามที่จะเข้าในแคช

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในการปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
979065แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุเนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม วางจำหน่ายของแต่ละโปรแกรมแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้า fix release เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
970365SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้สำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูลของ SQL Server 2008 พยายามตรวจสอบว่าใด ๆ CLR SQL ไม่ปลอดภัยแอสเซมบลีสุทธิกำลังโหลดเข้าไปใน database engine และอาจสร้างกลุ่มหัวข้อที่พบปัญหานี้ หลีกเลี่ยงการใช้เช่นแอสเซมบลี หรือออกจากระบบทีละจนกว่าอาการคือนอกบริการ และปัญหา subsides

ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นข้อความของข้อมูลที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL จะแสดงแอสเซมบลี CLR SQL ใด จะใช้ และไม่สามารถการทริกเกอร์อาการ:
2011-03-29 12:01:01.00 spid51 มบลีไม่ปลอดภัย '<assembly name="">รุ่น = 0.0.0.0 วัฒนธรรม =เป็นกลาง publickeytoken = null, processorarchitecture = msil' โหลดลงใน appdomain 1 (<appdomain name="">)</appdomain></assembly>

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแบบจำลองการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935897แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่มีการรายงานการจัดส่ง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงของ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981108 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB981108 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981108

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com