ลักษณะการทำ "ตั้งค่าคอนฟิกใหม่แท็บหน้าเริ่มต้นงาน" นโยบายกลุ่มที่ไม่ได้ทำงานการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 และที่ มี Internet Explorer 8 ติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980959 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในระบบเครือข่าย คุณเปิดใช้งานนั้นการกำหนดค่าการทำงานดีฟอลต์การหน้าแท็บใหม่การตั้งค่านโยบายกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณสังเกตเห็นว่า การตั้งค่านโยบายนี้มีอีffect ใน 8 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Windows

ตัวอย่างเช่น คุณเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายนี้ และคุณเลือกการแสดงนี้โฮมเพจหรือไม่เมื่อเปิดแท็บใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดแท็บใหม่ใน Internet Explorer 8 คุณสังเกตเห็นว่า โฮมเพจหรือไม่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
  • ปัญหานี้ยังเกิดเมื่อคุณเปิดใช้งานเฉพาะการกำหนดค่าการทำงานดีฟอลต์การหน้าแท็บใหม่การตั้งค่านโยบาย
  • กระบวนการการกำหนดค่าการทำงานดีฟอลต์การหน้าแท็บใหม่การตั้งค่านโยบายที่อยู่ภายใต้โหนต่อไปนี้:
    การตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์ (หรือกำหนดค่าผู้ใช้) \Administrative Templates\Windows components\Internet Explorer

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในแฟ้มแม่แบบการดูแลระบบมาตรฐาน (Inetres.admx) แฟ้มแม่แบบสำหรับการการกำหนดค่าการทำงานดีฟอลต์การหน้าแท็บใหม่การตั้งค่านโยบายประกอบด้วยค่าไม่ถูกต้องสำหรับคีย์นโยบาย ดังนั้น Internet Explorer 8 ไม่สามารถอ่านการตั้งค่านโยบาย และ Internet Explorer 8 จะทำงานดีฟอลต์ที่บันทึกไว้ในรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
Explorer\TabbedBrowsing\NewTabbedPageShow HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นได้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • แฟ้มรายการ (.manifest)ที่ติดตั้งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละที่อยู่แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล"รายการแฟ้มและแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Inetcpl.cpl8.0.7600.206511,466,36823 2010 Feb07:28ไม่สามารถใช้งานได้
Iertutil.dll8.0.7600.206512,057,72823 2010 Feb07:30x86
Sqmapi.dll6.1.7600.16385189,44014.07.5201:16x86
Ieframe.dll8.0.7600.2065110,979,84023 2010 Feb07:30x86
Ieframe.ptxmlไม่สามารถใช้งานได้13,27013-ก.ค.-200920:45ไม่สามารถใช้งานได้
Ieui.dll8.0.7600.16385176,64014.07.5201:15x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Inetcpl.cpl8.0.7600.206511,538,04823 2010 Feb08:11ไม่สามารถใช้งานได้
Iertutil.dll8.0.7600.206512,441,21623 2010 Feb08:12x64
Sqmapi.dll6.1.7600.16385235,00814.07.5201:41x64
Ieframe.dll8.0.7600.2065112,360,70423 2010 Feb08:12x64
Ieframe.ptxmlไม่สามารถใช้งานได้13,27013-ก.ค.-200920:36ไม่สามารถใช้งานได้
Ieui.dll8.0.7600.16385247,80814.07.5201:41x64
Ieframe.dll8.0.7600.2065110,979,84023 2010 Feb07:30x86
Ieui.dll8.0.7600.16385176,64014.07.5201:15x86
Wow64_ieframe.ptxmlไม่สามารถใช้งานได้13,27013-ก.ค.-200920:45ไม่สามารถใช้งานได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหา สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณด้วยตนเองสามารถแก้ไขแฟ้ม Inetres.admx ให้ชี้ไปที่โหนที่ถูกต้อง:
Explorer\TabbedBrowsing HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_39f1ca2e92d96b9a7bb688f46335cebc_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_00e26ee212e26bc3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_4e56c12eb688a503c8cfd0ea5213e2fa_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_7cb28b2b9a8678a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม707
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_fa4e4a72afcf4bd1ce9ae725be888f6a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_ff79804260010982.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม711
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-i ..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_aa70529e4336ff4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม357,765
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)08:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_62da56e77de29f1a.manifest หน้าต่าง - ie -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,630
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_7fd9192d9f7d7820.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม201,049
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_06140660f4f5e1011d5e337f0e28670e_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_9a7ff1014c06f676.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_4e56c12eb688a503c8cfd0ea5213e2fa_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_d8d126af52e3e9db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม709
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_5028627895c714be5f9679518ca427c5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_5f89ff8961ff33fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม711
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9b60fa277977d8906fc4971710f2f877_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_e90bb0b220ca7a50.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e0940bb29b19efee82aaa3d56c746e15_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_036e3c76ff51cb06.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,070
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_068eee21fb947084.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม355,884
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)09:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_bef8f26b36401050.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,632
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_dbf7b4b157dae956.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม201,053
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง ieframe_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20651_none_e64c5f038c3bab51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม199,054
วันที่ (UTC)23 2010 Feb
เวลา (UTC)11:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980959 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbfix kbHotfixServer kbqfe kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB980959 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980959

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com