Identifikator ?lanka: 980534 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Iako programi Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 i Windows Live Po?ta mogu da ?alju i primaju e-poruke preko Interneta, ne mo?ete automatski da sinhronizujete informacije koje su sa?uvane u ovim programima. Ta?nije, e-poruka koja je sa?uvana u programu Windows Live Po?ta nije automatski dostupna u programu Outlook. Ovaj ?lanak opisuje kako da izvezete poruke iz programa Windows Live Po?ta u Outlook.

Da biste dovr?ili korake, uverite se da imate instaliran Microsoft Outlook sa kreiranim profilom za e-po?tu.
Ako vam je potrebna pomo? za instaliranje programa Microsoft Outlook ili za kreiranje profila za e-po?tu, pro?itajte slede?i ?lanak:
Kreiranje i konfigurisanje profila u programima Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003:
http://support.microsoft.com/kb/829918

RE?ENJE

Izvoz e-poruka iz programa Windows Live Po?ta u Microsoft Outloook 2010:

 1. Otvorite Microsoft Outlook.
 2. Otvorite program Windows Live Po?ta.
 3. U prozoru programa Windows Live Po?ta kliknite na dugme Datoteka, zatim izaberite ?Izvezi?, a potom izaberite ?E-poruke?.
 4. Izaberite ?Microsoft Exchange? kao format, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Vide?ete poruku da ?e sve e-poruke biti izvezene u Microsoft Outlook ili Microsoft Exchange, a zatim kliknite na dugme U redu da biste nastavili.
 6. Mo?ete da izvezete sve fascikle e-po?te ili da izaberete odgovaraju?e fascikle koje ?elite da izvezete pomo?u opcije ?Izaberi fascikle?.
 7. Nakon ?to izaberete odgovaraju?u opciju, kliknite na dugme U redu, a zatim sa?ekajte da se proces izvoza zavr?i.
 8. Kada se pojavi dijalog ?Izvoz je dovr?en?, kliknite na dugme ?Zavr?i?.
Napomena: Ovaj proces mo?e da traje izvesno vreme, u zavisnosti od broja poruka koji izvozite.

Izvoz kontakata iz programa Windows Live Po?ta u Microsoft Outloook 2010:

 1. Otvorite program Windows Live Po?ta.
 2. Kliknite na fasciklu ?Kontakti?, zatim kliknite na dugme ?Izvezi?, a potom izaberite ?vrednosti razdvojene zarezima (.CSV)?.
 3. U prozoru CSV izvoz kliknite na ?pretra?i?, a zatim izaberite fasciklu Radna povr?ina.
 4. U polje ime datoteke otkucajte ?WLMContacts?, a zatim kliknite na dugme ?Sa?uvaj?.
 5. Kliknite na dugme Dalje, zatim izaberite sva polja koja ?elite da izvezete, zatim kliknite na dugme ?Zavr?i?, a potom sa?ekajte da se proces izvoza zavr?i.

  Napomena: Naj?e??a polja su Ime, Prezime, Adresa e-po?te i Telefon. Ako niste sigurni za informacije, onda izaberite sva polja.

  Napomena: Ovaj proces mo?e da traje izvesno vreme, u zavisnosti od broja poruka koji izvozite.
 6. Zatvorite program Windows Live Po?ta.
 7. Otvorite Microsoft Outlook.
 8. Izaberite fasciklu Kontakti, kliknite na Datoteka, izaberite stavku Otvori, a zatim kliknite na Uvezi.
 9. Izaberite opciju ?Uvezi iz drugog programa ili datoteke?, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 10. Izaberite ?Vrednosti razdvojene zarezima (Windows)?, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 11. Kliknite na ?Pregledaj?, zatim u fascikli Radna povr?ina izaberite izvezenu datoteku ?WLMContacts?, a potom kliknite na dugme Otvori.

  Napomena: Mo?ete da izaberete neke dodatne opcije za zamenu dupliranih kontakata ili da ne uvozite duplirane kontakte.
 12. Kliknite na dugme Dalje, a zatim se uverite da je fascikla Kontakti istaknuta. Ako fascikla Kontakti nije istaknuta, onda izaberite fasciklu Kontakti, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 13. Kliknite na dugme ?Zavr?i?, a zatim sa?ekajte da se proces uvoza zavr?i.

  Napomena: Ovaj proces mo?e da traje izvesno vreme, u zavisnosti od broja poruka koji izvozite.

Izvoz kalendara iz programa Windows Live Po?ta u Microsoft Outloook 2010:

 1. Otvorite program Windows Live Po?ta.
 2. Izaberite fasciklu Kalendar, a zatim se uverite da ste prijavljeni pomo?u Windows Live ID-a.
 3. Kliknite na Po?alji/Primi da biste sinhronizovali kalendar.
 4. Zatvorite program Windows Live Po?ta.
 5. Posetite Veb stranicu Windows Live Kalendar http://calendar.live.com, a zatim se prijavite pomo?u Windows Live ID-a.
 6. Kliknite na dugme ?Deli?, a zatim izaberite kalendar koji ?elite da izvezete.
 7. Izaberite opciju ?Deli ovaj kalendar?.
 8. Stavite znak za potvrdu u temu stavke ?Po?alji ljudima vezu do kalendara samo za prikazivanje?.
 9. Vide?ete neke veze za deljenje kalendara. Ako veze nisu prikazane, kliknite na ?Preuzmite veze kalendara (ovo ?e tako?e sa?uvati postavke)?, a zatim kliknite na dugme U redu da biste potvrdili.
 10. Pod kategorijom ?Veze koje prikazuju detalje doga?aja? kliknite na ?ICS: Uvezi u drugu aplikaciju kalendara?.
 11. Izaberite i kopirajte URL adresu prikazanu bez prefiksa webcal://.
 12. Otvorite novi prozor programa Internet Explorer, nalepite URL adresu without the webcal:// prefix u traku adresa, a zatim pritisnite taster Enter.
 13. Sa?uvajte datoteku kalendara .ICS na radnoj povr?ini.
 14. Ponovite korake od 5. do 13. za svaki kalendar koji ?elite da izvezete.

  Napomena: Nakon ?to dovr?ite ove korake, postavke programa Windows Live kalendar sa Veb lokacije sa?uvane su kao ?Deljene?. Kalendar mo?ete ponovo da postavite da bude privatan tako ?to ?ete da pratite korake od 5. do 7. iznad. Izaberite opciju ?Nemoj da deli? ovaj kalendar (neka ostane privatan)?, a zatim kliknite na dugme ?Sa?uvaj?.
 15. Zatvorite prozor programa Internet Explorer nakon ?to sa?uvate sve .ICS datoteke koje ?elite.
 16. Otvorite Microsoft Outlook.
 17. Kliknite na Datoteka, izaberite stavku Otvori, a zatim izaberite opciju Uvezi.
 18. Izaberite opciju ?Uvezi iCalendar (.ics) ili vCalendar datoteku (.vcs)?, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 19. Izaberite datoteku kalendara .ICS u fascikli Radna povr?ina, a zatim kliknite na dugme U redu.
 20. U dijalogu kliknite na dugme ?Uvezi?, a zatim sa?ekajte da se proces uvoza zavr?i.
 21. Ponovite korake od 17. do 20. za svaki kalendar koji ?elite da uvezete.

DODATNE INFORMACIJE

Nadogra?ivanje programa Outlook Express na verziju Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 ili Outlook 2002
http://support.microsoft.com/kb/291602

Uvoz e-poruka, kontakata i kalendara u program Windows Live Po?ta
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/importing-your-e-mail-contacts-and-calendar-into-windows-live-mail

Kori??enje naloga za Windows Live Hotmail u programu Outlook
http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/outlook-help/usar-uma-conta-do-windows-live-hotmail-no-outlook-HA010354935.aspx?CTT=1

Gde Microsoft Outlook 2010 ?uva moje informacije i konfiguracije?
http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/outlook-help/where-does-microsoft-outlook-2010-save-my-information-and-configurations-HP010354943.aspx?CTT=1

Vi?e informacija o tome kako da izvezete e-poruke iz programa Windows Po?ta dobi?ete tako ?to ?ete da kliknete na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
196347 Izvo?enje e-poruka iz programa Windows Po?ta i Outlook Express u Outlook
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 980534 - Poslednji pregled: 28. februar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
Klju?ne re?i: 
kbemail kbexpertisebeginner kbhowto kbsurveynew kbinfo KB980534

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com