ไม่สามารถปรับปรุงแฟ้มบางแฟ้มแบบอักษรที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นระบบป้องกัน ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980248 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณได้ เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์นี้ แฟ้มบางแฟ้มแบบอักษรที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นระบบได้รับการป้องกันไม่ให้การปรับปรุง

นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามที่จะลบ หรือปรับปรุงแฟ้มแบบอักษรด้วยตนเอง การดำเนินการที่ไม่

การแก้ไข

รับการแก้ไขปัญหานี้ในการปรับปรุง สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 การปรับปรุงนี้มีไว้เพื่อเอาการป้องกันของแฟ้มบางแฟ้มแบบอักษรที่ไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Windows

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจากการปรับปรุงเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com
<a0>$$$$</a0>Microsoft::
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการ:การปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • windows Vista Service Pack 2
 • windows Server 2008
 • windows Server 2008 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญมาก สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
สำหรับทั้งหมด ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista รุ่นที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นขนาดแฟ้ม
Ahronbd.ttf5.0050,332
Andlso.ttf5.00117,960
Angsa.ttf5.00109,808
Angsab.ttf5.00106,220
Angsai.ttf5.00103,444
Angsaz.ttf5.00105,636
Angsau.ttf5.00109,784
Angsaub.ttf5.00106,236
Angsaui.ttf5.00103,408
Angsauz.ttf5.00105,592
Arabtype.ttf5.01621,580
Arial.ttf5.06766,656
Arialbd.ttf5.06744,556
Arialbi.ttf5.06551,824
Ariali.ttf5.06546,536
Ariblk.ttf5.00119,492
Browa.ttf5.0089,656
Browab.ttf5.0075,424
Browai.ttf5.00100,224
Browaz.ttf5.0089,380
Browau.ttf5.0089,616
Browaub.ttf5.0075,416
Browaui.ttf5.00100,216
Browauz.ttf5.0089,376
CALIBRI.TTF5.62352,736
CALIBRIB.TTF5.62351,544
CALIBRII.TTF5.62362,524
CALIBRIZ.TTF5.62365,864
CAMBRIA.TTC5.961,090,432
CAMBRIAB.TTF5.96328,500
CAMBRIAI.TTF5.96336,764
CAMBRIAZ.TTF5.96325,976
CANDARA.TTF5.61161,632
CANDARAB.TTF5.61164,892
CANDARAI.TTF5.61167,752
CANDARAZ.TTF5.61165,916
Comic.ttf5.00132,832
Comicbd.ttf5.00117,456
CONSOLA.TTF5.2298,504
CONSOLAB.TTF5.22100,420
CONSOLAI.TTF5.22104,128
CONSOLAZ.TTF5.22110,252
CONSTAN.TTF5.90313,860
CONSTANB.TTF5.90317,704
CONSTANI.TTF5.90305,980
CONSTANZ.TTF5.90313,024
CORBEL.TTF5.61205,008
CORBELB.TTF5.61210,780
CORBELI.TTF5.61209,844
CORBELZ.TTF5.61217,300
Cordia.ttf5.00108,572
Cordiab.ttf5.0095,892
Cordiai.ttf5.00100,104
Cordiaz.ttf5.0094,816
Cordiau.ttf5.00108,544
Cordiaub.ttf5.0095,888
Cordiaui.ttf5.00100,100
Cordiauz.ttf5.0094,812
Cour.ttf5.11690,208
Courbd.ttf5.11697,096
Courbi.ttf5.11503,460
Couri.ttf5.11593,740
David.ttf5.0256,600
Davidbd.ttf5.0255,652
Framd.ttf5.01139,332
Framdit.ttf5.01152,104
Frank.ttf5.0263,840
Georgia.ttf5.00157,080
Georgiab.ttf5.00145,940
Georgiai.ttf5.00162,380
Georgiaz.ttf5.00164,332
Gisha.ttf5.0072,932
Gishabd.ttf5.0074,056
Impact.ttf5.00135,848
Kaiu.ttf5.005,178,844
L_10646.ttf5.00325,400
Leelawad.ttf5.0097,752
Leelawdb.ttf5.0097,420
Lvnm.ttf5.0056,964
Lvnmbd.ttf5.0054,940
Moolbor.ttf5.00342,840
Mriam.ttf5.0252,128
Mriamc.ttf5.0257,064
Msuighur.ttf5.00203,360
Nrkis.ttf5.0256,944
Pala.ttf5.00472,664
Palab.ttf5.00420,052
Palabi.ttf5.00336,476
Palai.ttf5.00413,824
Rod.ttf5.0261,560
Simfang.ttf5.0110,576,012
Simhei.ttf5.019,751,960
Simkai.ttf5.0111,785,184
Simpbdo.ttf5.0091,968
Simpfxo.ttf5.0090,904
Simpo.ttf5.0090,692
Symbol.ttf5.0070,128
Times.ttf5.01828,152
Timesbd.ttf5.01835,868
Timesbi.ttf5.01610,820
Timesi.ttf5.01651,500
Tradbdo.ttf5.00127,456
Trado.ttf5.00126,124
Trebuc.ttf5.00136,172
Trebucbd.ttf5.00126,376
Trebucbi.ttf5.00133,716
Trebucit.ttf5.00141,836
Upcdb.ttf5.0065,156
Upcdbi.ttf5.0068,784
Upcdi.ttf5.0169,956
Upcdl.ttf5.0169,448
Upceb.ttf5.0174,076
Upcebi.ttf5.0176,736
Upcei.ttf5.0175,360
Upcel.ttf5.0172,360
Upcfb.ttf5.0164,056
Upcfbi.ttf5.0167,216
Upcfi.ttf5.0167,424
Upcfl.ttf5.0164,900
Upcib.ttf5.0171,080
Upcibi.ttf5.0173,612
Upcii.ttf5.0173,632
Upcil.ttf5.0171,068
Upcjb.ttf5.0174,428
Upcjbi.ttf5.0177,692
Upcji.ttf5.0176,456
Upcjl.ttf5.0173,568
Upckb.ttf5.0164,648
Upckbi.ttf5.0168,872
Upcki.ttf5.0168,140
Upckl.ttf5.0164,316
Upclb.ttf5.0154,260
Upclbi.ttf5.0157,100
Upcli.ttf5.0156,752
Upcll.ttf5.0154,264
Verdana.ttf5.02185,704
Verdanab.ttf5.02152,872
Verdanai.ttf5.02174,088
Verdanaz.ttf5.00172,600
Webdings.ttf5.00121,664
Wingding.ttf5.0083,740

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980248 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB980248 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980248

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com