คัด "Robocopy /B" ไม่ลอกข้อมูลความปลอดภัยเช่น ACL ใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979808 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ ไปยังกลุ่ม Backup Operators ของโดเมน หรือกลุ่ม Backup Operators ในเครื่อง
 • คุณสามารถใช้บัญชีนี้ในการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณใช้การRobocopyคำสั่งร่วมกับ/bตัวเลือกการคัดลอกแฟ้มบางแฟ้มที่คุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงหรือความเป็นเจ้าของ
ในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้มเหล่านี้จะถูกคัดลอกเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยเช่นรายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) จะไม่คัดลอก สืบทอดแทน แฟ้มเหล่านี้มา ACL ของตนจากโฟลเดอร์ปลายทาง

นอกจากนี้Robocopy.exeโปรแกรมอรรถประโยชน์ส่งกลับค่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ข้อผิดพลาด 5 (0x00000005) ขณะคัดลอกการรักษาความปลอดภัยระบบไฟล์ NTFS กับไดเรกตอรีปลายทาง<directory name=""></directory>ปฏิเสธการเข้าใช้งาน
 • ข้อผิดพลาด 5 (0x00000005) ขณะคัดลอกการรักษาความปลอดภัยระบบไฟล์ NTFS ไปยังแฟ้มปลายทาง<directory name=""></directory>ปฏิเสธการเข้าใช้งาน
หมายเหตุ:เมื่อการเรียกใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Backup OperatorsRobocopy.exeutility ร่วมกับ/bตัวเลือกการคัดลอกแฟ้ม ทุกอย่างที่ควรจะคัดลอก สมาชิกควรมีการเข้าถึงข้อมูลการกำหนดค่าความปลอดภัยของแฟ้มแม้ว่าสมาชิกไม่มีสิทธิ์ในแฟ้มหรือเป็นเจ้าของแฟ้ม

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการRobocopy.exeโปรแกรมอรรถประโยชน์ไม่สามารถเปิดแฟ้มเหล่านี้ โดยใช้การปรับการ "สำรองค่า" ตั้งค่าสถานะเมื่อนั้น/bมีใช้ตัวเลือก ลักษณะการทำงานนี้ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลการกำหนดค่าความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ที่มีการ "Back ไฟล์และไดเรกทอรี" สิทธิ์ (SE_BACKUP_PRIVILEGE)

หมายเหตุ:ถ้ามีเปิดแฟ้ม โดยใช้ค่าสถานะ "การปรับค่าสำรอง" มีการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงบาง และจากนั้น ผู้ใช้เปิดแฟ้มได้รับในการเข้าถึงแฟ้มเหมาะสม

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม

หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2


สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Robocopy.exe5.1.10.102798,81619 2010 Feb07:55x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Robocopy.exe5.1.10.1027128,00019 2010 Feb08:02x64
Robocopy.exe5.1.10.102798,81619 2010 Feb07:55x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Robocopy.exe5.1.10.1027265,21619 2010 Feb06:34IA-64
Robocopy.exe5.1.10.102798,81619 2010 Feb07:55x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
973776การกำหนดค่าข้อมูลความปลอดภัย เช่น ACL ไม่ถูกคัดลอกถ้าตัวดำเนินการสำรองข้อมูลใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Robocopy.exe ร่วมกับตัวเลือก /B เพื่อคัดลอกแฟ้มลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,674
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)10:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_9d98df7ec5fa21d047486476f18692d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_9cf47061efb3ad1e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)10:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง robocopy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_c79566c966b24883.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,586
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_558f690380b00de69835c91def69e446_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_6b75fb69a08aba9d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)10:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_9d98df7ec5fa21d047486476f18692d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_9cf61457efb1b61a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม697
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)10:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง robocopy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_c7970abf66b0517f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,588
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)09:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,684
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)10:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง robocopy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_c79566c966b24883.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,586
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_289a23833955983618528339f2d450e2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_b09b47b22cf89dfe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)10:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9d98df7ec5fa21d047486476f18692d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_f9130be5a8111e54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)10:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง robocopy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_23b4024d1f0fb9b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,590
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)09:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,328
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)10:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง robocopy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20648_none_c79566c966b24883.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,586
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979808 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB979808 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979808

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com