มีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ไม่ถูกต้องใน Publisher 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979639 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ ใน Microsoft Publisher 2010 คุณเลือกขนาดแผ่นกระดาษที่ใหญ่กว่าขนาดแผ่นกระดาษสูงสุดที่เครื่องพิมพ์สนับสนุน ตัวอย่างเช่น ขนาดแผ่นกระดาษสูงสุดคือ A4 และขนาดแผ่นกระดาษที่คุณเลือกคือ A3 คุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในสถานการณ์นี้ สิ่งพิมพ์จะไม่พิมพ์ออกมาเป็นขนาดแผ่นกระดาษ A3 แต่ในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ สิ่งพิมพ์จะปรากฏอย่างถูกต้อง

สาเหตุ

Publisher 2010 สร้างตัวอย่างก่อนพิมพ์ตามข้อมูลที่โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์มีให้ แต่จะมีสามรายการที่โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อาจรายงานไม่ถูกต้อง: รายการของขนาดแผ่นกระดาษที่สนับสนุน ความสามารถในการพิมพ์แบบสองด้าน และความสามารถในการพิมพ์สี ตัวอย่างเช่น โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์อาจแสดงการทำงานต่อไปนี้:
  • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะให้คุณเลือกขนาดแผ่นกระดาษที่เครื่องพิมพ์ไม่รองรับ
  • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์รายงานไม่ถูกต้องว่าเครื่องพิมพ์มีความสามารถในการพิมพ์แบบสองด้าน
  • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์รายงานไม่ถูกต้องว่าเครื่องพิมพ์มีความสามารถในการพิมพ์สี

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องทราบว่าเครื่องพิมพ์สนับสนุนเอกสารที่มีความต้องการพิเศษหรือไม่ เช่น การพิมพ์บนกระดาษขนาดใหญ่ การพิมพ์สองด้าน และการพิมพ์สี

หมายเหตุ โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์บางโปรแกรมมีตัวเลือกในการจัดขนาดเนื้อหาให้พอดีกับขนาดแผ่นกระดาษ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ใน Publisher 2010 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกที่แท็บ แฟ้ม และคลิกที่ พิมพ์
  2. ในส่วน เครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
  3. คลิกแท็บ ลักษณะพิเศษ
  4. ในส่วน ตัวเลือกการปรับขนาด ให้คลิกเพื่อเลือกตัวเลือก พิมพ์เอกสารบน จากนั้นให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับพอดี
  5. คลิก ตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979639 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Publisher 2010
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB979639

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com