คุณไม่สามารถป้อนหมายเลขข้อตกลงการอนุญาตของไดรฟ์ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลขเจ็ดมากกว่า ในตัว จัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เดสก์ท็อประยะไกล หรือ ในตัว จัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ TS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 979548 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสามารถเริ่มโปรแกรม TS อนุญาตให้ใช้สิทธิ์จัดการ (Licmgr.exe) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ เริ่มต้นตัวจัดการใบอนุญาตใช้งานเดสก์ท็อประการระยะไกล (Licmgr.exe) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณพยายามติดตั้งสิทธิ์การใช้งานกับไดรฟ์ข้อมูลสำหรับสิทธิ์การใช้งานต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • เลือกสิทธิ์การใช้งาน
  • ข้อตกลงขององค์กร
  • ข้อตกลง campus
  • ข้อตกลงโรงเรียน
  • ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ให้บริการ
  • ข้อตกลงว่าด้วยการทำงานอื่น ๆ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถป้อนหมายเลขข้อตกลงที่เป็นตัวเลขเจ็ดมากกว่า

หมายเหตุ:นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาหากคุณติดตั้งสิทธิ์การใช้งานเทอร์มินัล โดยคำสั่งที่ให้ไว้โดย Windows จัดการอุปกรณ์ (WMI) หรือ โดยการ PowerShell Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัว จัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เดสก์ท็อประยะไกล จัดการการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของเทอร์มินัลบริการ WMI และ Windows PowerShell อย่างไม่ถูกต้องจำกัดหมายเลขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูลตัวเลขเจ็ดเท่านั้น

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะเอาการตรวจสอบบนหมายเลขการอนุญาต และหมายเลขลิขสิทธิ์สำหรับสิทธิ์การใช้งานที่เปิด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxwindows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxwindows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Licmgr.exe6.0.6001.22608357,88819 2010 แจ19:57x86
Lrwizdll.dll6.0.6001.22608509,44019 2010 แจ22:01x86
Licmgr.exe6.0.6002.22314357,88819 2010 แจ19:51x86
Lrwizdll.dll6.0.6002.22314509,44019 2010 แจ21:59x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Licmgr.exe6.0.6001.22608405,50419 2010 แจ20:23x64
Lrwizdll.dll6.0.6001.22608577,53619 2010 แจ22:24x64
Licmgr.exe6.0.6002.22314405,50419 2010 แจ20:15x64
Lrwizdll.dll6.0.6002.22314577,53619 2010 แจ22:03x64
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Licmgr.exe6.1.7600.16385410,62414.07.5201:39x64
Lrwizdll.dll6.1.7600.20621585,72819 2010 แจ10:28x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Licmgr.exe.mui6.1.7600.1638566,56014.07.5202:26ไม่สามารถใช้งานได้
Lrwizdll.dll.mui6.1.7600.20621150,52819 2010 แจ08:54ไม่สามารถใช้งานได้
Licmgr.exe.mui6.1.7600.1638556,32014.07.5201:38ไม่สามารถใช้งานได้
Lrwizdll.dll.mui6.1.7600.20621134,65619 2010 แจ08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Licmgr.exe.mui6.1.7600.1638572,19214.07.5202:25ไม่สามารถใช้งานได้
Lrwizdll.dll.mui6.1.7600.20621162,30419 2010 แจ08:46ไม่สามารถใช้งานได้
Licmgr.exe.mui6.1.7600.1638540,44814.07.5204:37ไม่สามารถใช้งานได้
Lrwizdll.dll.mui6.1.7600.2062197,28019 2010 แจ09:28ไม่สามารถใช้งานได้
Licmgr.exe.mui6.1.7600.1638537,88814.07.5204:36ไม่สามารถใช้งานได้
Lrwizdll.dll.mui6.1.7600.2062190,11219 2010 แจ09:28ไม่สามารถใช้งานได้
Licmgr.exe.mui6.1.7600.1638529,69614.07.5204:12ไม่สามารถใช้งานได้
Lrwizdll.dll.mui6.1.7600.2062174,24019 2010 แจ09:21ไม่สามารถใช้งานได้
Licmgr.exe.mui6.1.7600.1638530,72014.07.5204:35ไม่สามารถใช้งานได้
Lrwizdll.dll.mui6.1.7600.2062175,77619 2010 แจ09:28ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979548 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbHotfixServer kbfix kbqfe kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB979548 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979548

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com