?Stop 0x0000007E? arba ?Stop 0x00000050? klaida ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? sistemose

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 979538 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2491487

Author:Tomas Daba?inskas | Web: www.dabasinskas.net

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Comm solutions 16
Paspauskite, nor?dami per?i?r?ti bendruomen?s sprendim? turinio patikimumo nepripa?inim?

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kompiuteryje, kuriame naudojama ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? sistema, ?vyksta viena i? ?emiau pateikt? klaid?:
Stop 0x0000007E (<parameter1>, <parameter2>, <parameter3>, <parameter 4>)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Stop 0x00000050 (<parameter1>, 0 or 1, <parameter 3>, 0)
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Klaida ?vyksta kuomet bandoma atjungti USB vaizdo ?rengin? arba bandant i?jungti kompiuter?.

Pastaba
 • Parametrai pateiktame klaidos prane?ime, priklausomai nuo J?s? kompiuterio konfig?racijos, gali skirtis.
 • Ne visos ?0x0000007E? ir ?0x00000050? klaidos ?vyksta d?l ?ia apra?omos prie?asties.

Prie?astis

Problema nutinka d?l ?lenktyni? aplinkos?, susidaran?ios USB Video tvarkykl?je, kuomet atjungiamas USB vaizdo ?renginys.

Sprendimas

Pataisymo informacija

?Microsoft? pateikia pataisym? ?iai problemai. Ta?iau ?is pataisymas skirtas tik ?iai konkre?iai problemai, kuri apra?oma ?iame straipsnyje. Pataisym? diekite tik ? sistemas, kurios susiduria su ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?iaip pataisymui gali reik?ti papildomo testavimo, tad, jeigu nesusiduriate su ?ia apra?ome problema, rekomenduojama palaukti sekan?io programin?s ?rangos atnaujinimo, ? kur? bus ?trauktas ?is pataisymas.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, straipsnio prad?ioje matysite skilt? "Hotfix download available". Jeigu ?i skiltis n?ra matoma, susisiekite su ?Microsoft? vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo skyriumi, jeigu norite gauti ?? pataisym?.

Pastaba Jeigu atsiranda papildom? problem? arba reikalingas papildomas problem? sprendimas, Jums gali reik?ti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo klausimams, kurie neatitinka problemos ir pataisymo, apra?omo ?iame straipsnyje, bus taikomi standartiniai palaikymo ?kainiai. Nor?dami pamatyti piln? ?Microsoft? vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? s?ra?? arba nor?dami sukurti nauj? aptarnavimo u?klaus?, aplankykite ?emiau pateikt? puslap?::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Hotfix download available" skiltis matoma tik tos kalbos, kuri? palaiko pataisymas, straipsnyje. Jeigu nematote ?ios skilties, gali b?ti, kad pataisymas J?s? kalba neprieinamas.

B?tinosios s?lygos

Norint panaudoti ?? pataisym?, J?s? kompiuteryje turi b?ti ?diegta ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? operacin? sistema.

Sistemos paleidimas i? naujo

?diegi? pataisym?, privalome paleisti sistem? i? naujo.

Pataisym? perdengimas

?is pataisymas neperdengia joki? ankstesni? atnaujinim?.

Informacija apie failus

Globali ?io pataisymo versija ?diegia failus, turin?ius lentel?se ?emiau apra?ytus atributus. Datos ir laikai pateikiami pasaulinio koordinuotojo laiko (UTC) formatu. Datos ir laikai J?s? kompiuteryje atvaizduojami naudojant J?s? vietin? laik?, atsi?velgiant ? vasaros laiko (DST) nustatym?. Datos ir laikai gali pasikeisti, kuomet su failais atliekamos tam tikros operacijos.
?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacija
Svarbu ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? pataisymai pateikiami tam pa?iam pakete. Pataisymai pateikiami ?Hotfix Request? puslapyje yra pateikti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami gauti pataisym?, skirt? vienai arba abiems operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje ?Windows 7/Windows Server 2008 R2?. Visada atkreipkite d?mes? ? straipsniuose esan?i? skilt?, pavadinimu ?Taikoma?. Taip b?site tikri, kuriai operacinei sistemai skirtas pataisymas.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM (.mum) failai, kurie ?diegiami kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskirai, skiltyje ?Papildoma informacija apie failus ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? operacin?se sistemose?. MUM ir MANIFEST failai ir su jais susij? saugumo katalogo (.cat) failai, yra ypatingai svarb?s norint i?laikyti atnaujint? komponent? b?sen?. Saugumo katalogo failai, kuri? atributai ?ia nepateikiami, yra pasira?yti skaitmeniniu ?Microsoft? para?u.
Visoms palaikomoms x86 ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Ks.sys6.1.7600.16543190,9762010 kovo 403:57x86
Ks.sys6.1.7600.20659190,9762010 kovo 403:53x86
Usbvideo.sys6.1.7600.16543146,3042010 kovo 404:04Netaikoma
Usbvideo.sys6.1.7600.20659146,3042010 kovo 404:01Netaikoma
Visoms palaikomoms x64 ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Ks.sys6.1.7600.16543243,7122010 kovo 404:32x64
Ks.sys6.1.7600.20659243,7122010 kovo 404:31x64
Usbvideo.sys6.1.7600.16543184,8322010 kovo 404:40x64
Usbvideo.sys6.1.7600.20659184,8322010 kovo 404:39x64
Visoms IA-64 ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Ks.sys6.1.7600.16543649,7282010 kovo 403:47IA-64
Ks.sys6.1.7600.20659649,7282010 kovo 403:47IA-64

Ap?jimas

Nor?dami apeiti ?i? problem?, i?junkite visus ?USB Video Class? ?renginius.

B?sena

?Microsoft? patvirtina, kad ?i problema egzistuoja ?Microsoft? produktuose, i?vardintuose skiltyje ?Taikoma?.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie ?Microsoft? naudojam? atnaujinim? terminologij? galite rasti ?emiau pateiktame straipsnyje:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma informacija apie failus

?Papildoma informacija apie failus ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? operacin?se sistemose

Papildomi failai visoms palaikomoms x86 ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Package_for_kb979538_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNetaikoma2,3722010 kovo 411:56Netaikoma
Package_for_kb979538_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mumNetaikoma2,4232010 kovo 411:56Netaikoma
UpData-bf.mumNetaikoma1,8462010 kovo 411:56Netaikoma
X86_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_57805b62f719089a.manifestNetaikoma2,6092010 kovo 408:08Netaikoma
X86_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_580529fe10395c5f.manifestNetaikoma2,6092010 kovo 408:00Netaikoma
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_2dfb89901bc8b78d.manifestNetaikoma2,0932010 kovo 408:06Netaikoma
X86_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_2e80582b34e90b52.manifestNetaikoma2,0932010 kovo 407:58Netaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms x64 ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Amd64_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_b39ef6e6af7679d0.manifestNetaikoma2,6112010 kovo 409:16Netaikoma
Amd64_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_b423c581c896cd95.manifestNetaikoma2,6112010 kovo 408:58Netaikoma
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_8a1a2513d42628c3.manifestNetaikoma2,0972010 kovo 409:14Netaikoma
Amd64_usbvideo.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_8a9ef3aeed467c88.manifestNetaikoma2,0972010 kovo 408:54Netaikoma
Package_for_kb979538_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNetaikoma2,8062010 kovo 411:56Netaikoma
Package_for_kb979538_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mumNetaikoma2,8652010 kovo 411:56Netaikoma
UpData-bf.mumNetaikoma2,2762010 kovo 411:56Netaikoma
Papildomi failai visoms IA-64 ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Ia64_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16543_none_5781ff58f7171196.manifestNetaikoma2,6102010 kovo 409:07Netaikoma
Ia64_microsoft-windows-kernelstreaming_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20659_none_5806cdf41037655b.manifestNetaikoma2,6102010 kovo 408:56Netaikoma
Package_for_kb979538_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNetaikoma1,6602010 kovo 411:56Netaikoma
Package_for_kb979538_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mumNetaikoma1,6832010 kovo 411:55Netaikoma
UpData-bf.mumNetaikoma1,6582010 kovo 411:56Netaikoma


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Comm solutions 16
BENDRUOMEN?S SPRENDIM? TURINIO PATIKIMUMO NEPRIPA?INIMAS


?MICROSOFT CORPORATION? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NEGARANTUOJA ?IA PATEIKTOS INFORMACIJOS ARBA SU JA SUSIJUSI? GRAFINI? OBJEKT? TINKAMUMO, PATIKIMUMO ARBA TIKSLUMO. VISA ?IA ESANTI INFORMACIJA IR SU JA SUSIJ? GRAFINIAI OBJEKTAI PATEIKTI TOKIE, KOKIE YRA, NESUTEIKIANT JIEMS JOKIOS GARANTIJOS. ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI NETEIKIA JOKI? GARANTIJ? ?IA PATEIKTAI INFORMACIJAI IR SU JA SUSIJUSIEMS GRAFINIAMS OBJEKTAMS, ?SKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS IR PARDAVIMO S?LYGAS: TIKIM? TAM TIKRAM TIKSLUI, KOKYBI?KAS PASTANGAS, PAVADINIM? AR NEPA?EID?IAMUM?. J?S SUTINKATE, KAD ?MICROSOFT? IR (ARBA) JOS TIEK?JAI N?RA NIEKAIP ATSAKINGI U? JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUD?IAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUOSIUS, PASEKMINIUS NUOSTOLIUS ARBA (?SKAITANT, TA?IAU NEAPSIRIBOJANT) JOKIUS KITUS NAUDOJIMO, DUOMEN? AR PELNO NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS AR KOKIU NORS KITOKIU B?DU SUSIJUSIUS SU NAUDOJIMUSI ARBA NEGAL?JIMU PASINAUDOTI ?IA PATEIKTA INFORMACIJA ARBA SU JA SUSIJUSIAIS GRAFINIAIS OBJEKTAIS (KONTRAKTO, DELIKTO, NEAPDAIRUMO, ATSAKOMYB?S BE KALT?S ATVEJAIS), NET JEI ?MICROSOFT? ARBA KURIAM NORS I? JOS TIEK?J? BUVO PRANE?TA APIE TOKI? NUOSTOLI? GALIMYB?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 979538 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. kovo 10 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbcommunity kbmvp KB979538

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com