Straipsnio ID: 978980 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?Windows 7? kompiuterio darbalaukyje galite pasigesti savo sukurt? nuorod?.

Tai gali ?vykti, jeigu sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon? nuorodas aptiks kaip sugedusias.
Sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon? atlieka operacin?s sistemos savaitin? ap?i?r?. Sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon? arba automati?kai i?sprend?ia problemas, arba prane?a apie jas per veiksm? centr?. Kai ant darbalaukio yra daugiau nei keturios sugedusios nuorodos, sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon? automati?kai i? darbalaukio pa?alina visas sugedusias nuorodas
Kas yra suged?s saitas?
Sugedusi nuoroda yra nuoroda ? fail?, aplank? arba disk?, kuris ne visada pasiekiamas. Pvz., USB ?renginio darbalaukio nuoroda gali b?ti laikoma sugedusia, jei USB ?renginys n?ra prijungtas tuo metu, kai sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon? atlieka prie?i?ros darbus, arba tinklo aplanko nuoroda, kai tinklo aplankas gali b?ti nepasiekiamas nutr?kus ry?iui su tinklu.

Problemos sprendimas

?i? problem? spr?skite bet kuriuo i? toliau nurodyt? b?d?.

1 b?das. Pa?alinkite i? darbalaukio visas, i?skyrus 4, sugedusias nuorodas

Sugedusi? nuorod? skai?ius darbalaukyje negali vir?yti keturi?. Tai galite padaryti pa?alindami visas, i?skyrus 4 da?niausiai naudojamas nuorodas darbalaukyje. Jei turite daugiau nei 4 nuorodas, galite darbalaukyje sukurti katalog? ir perkelti nuorodas ? t? katalog?. ?ios nuorodos nebus pa?alintos, kadangi j? tiksli vieta n?ra darbalaukis.

2 b?das. I?junkite sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon?

Jeigu privalote tur?ti daugiau nei keturias sugedusias nuorodas darbalaukyje, galite i?jungti sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon?.

Pastaba. Jeigu i?jungsite sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon?, n? viena prie?i?ros u?duotis nebus vykdoma. Tod?l mes rekomenduojame naudoti 1 b?d?.

Nor?dami i?jungti sistemos prie?i?ros trik?i? ?alinimo priemon?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Dalyje Sistema ir sauga spustel?kite Rasti ir spr?sti problemas.
  Pastaba. Jei dalis Sistema ir sauga nerodoma, reikia pakeisti programos Valdymo skydas rodymo b?d?. Nor?dami pakeisti rodin? spustel?kite dalies Rodyti pagal rodykl? ?emyn ir pasirinkite Kategorija. Dalis Rodyti pagal yra vir?utiniame de?iniajame programos Valdymo skydas kampe.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2802937

 3. Kairiojoje nar?ymo srityje spustel?kite Keisti parametrus.
 4. Nustatykite Kompiuterio technin? prie?i?ra kaip I?jungta.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 978980 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 10 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB978980

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com