Step by Step: วิธีการเปลี่ยน ชุดรูปแบบ (Theme) จากการตั้งค่าส่วนบุคคล (การกำหนดชุดรูปแบบเอง)

หมายเลขบทความ (Article ID): 978825 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เกี่ยวกับผู้เขียน

บทความนี้เขียนโดยคุณ Suttipan Passorn ตำแหน่ง Management Infrastructure MVP หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mvpskill.com/th/ คุณ Suttipan Passorn เป็นผู้ดูแล.

บทนำ

ในบทความนี้อธิบายวิธีการปรับเปลี่ยนและนำไปใช้ปรับแต่งค่าของ ชุดรูปแบบ (Theme) เพื่อที่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแต่ละส่วนของชุดรูปแบบ (รูปภาพ สี และเสียง), และบันทึกชุดรูปแบบที่แก้ไขแล้ว สำหรับการใช้งานของคุณเอง หรือแบ่งปันเพื่อใช้ร่วมกับผู้อื่น

วิธีการการปรับเปลี่ยนบางส่วนของ ชุดรูปแบบ (Theme)

 1. เปิด Personalization โดยคลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นในแถบ ค้นหา (search box) ให้พิมพ์คำว่า personalization จากนั้นคลิก เลือกที่ตัวเลือก Personalization
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  01


  Personalization สามารถเข้าจากเมนูอื่น ๆ ได้ด้วย โดยการคลิกเมาส์ด้านขวาที่หน้าจอ Desktop จากนั้นเลือก Personalize
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  02


 2. จะมีชุดรูปแบบ (Theme) จัดเรียงไว้สำเร็จรูปเบื้องต้นให้คุณเลือกใช้ ทดลองเลือกรูปแบบที่คุณชอบ เพื่อนำไปใช้กับหน้าจอทั้งหมดของคุณ. หากต้องการปรับแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ลองทำตามหัวข้อต่อไป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  03


 3. เลือกปรับแต่งค่าอื่น ๆ ได้ดังนี้
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  04


  • หากต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (background) ให้คลิกเลือกที่ Desktop Background เลือก check box สำหรับรูปที่คุณต้องการ จากนั้นทำการบันทึกค่าการเปลี่ยนแปลง (Save changes).
  • หากต้องการเปลี่ยนสีของหน้าต่าง เส้นขอบหน้าต่าง คลิกเลือกที่ Window Color คลิกเลือกสีที่คุณต้องการใช้ ปรับความเข้ม จากนั้น คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง (Save changes).
  • หากต้องการเปลี่ยนเสียงสำหรับชุดรูปแบบ (Theme) คลิกเลือกที่ Sounds คลิกเลือกรายการในชุดที่มีอยู่ Sound Schemes list จากนั้นคลิก OK.
  • หากต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวรักษาหน้าจอ (screen saver) ให้คลิกเลือกที่ Screen Saver เลือกตัวรักษาหน้าจอที่อยู่ในรายการ Screen saver list ปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จากนั้นคลิก OK.
 4. เลือกชุดรูปแบบ (Theme) ที่คุณปรับแต่งค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงอยู่ภายใต้ My Themes และจะถูกตั้งชื่อเบื้องต้น ว่า unsaved theme.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  05


  หมายเหตุ
  • หากต้องการบันทึกค่าการปรับแต่งไว้ใช้งาน ให้เลือกเพิ่มเติมโดยการเลือก Save theme จากนั้นตั้งชื่อที่ต้องการแล้วเลือก Save.
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   06


  • หากต้องการบันทึกค่าการปรับแต่งและแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้ร่วมด้วย ให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ชุดรูปแบบ (Theme) นั้น จากนั้นเลือก Save theme for sharing. จากนั้นตั้งชื่อที่ต้องการแล้วเลือก Save.
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   07


   โดยปกติแล้ว Windows จะทำการบันทึกค่า Theme ไว้ที่ โฟลเดอร์ My Documents สามารถนำค่า Theme นี้ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นโดยการ Copy ไปใช้ยังเครื่องอื่น ๆ วิธีใช้งานเพียงแค่ คลิกสองครั้ง (Double-click) ที่ธีมที่ต้องการนำไปใช้งาน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถแบ่งปันหรือบันทึกค่า Theme ที่คุณปรับแต่งไว้ใช้งานกับผู้อื่นหรือเก็บไว้ใช้งานภายหลังต่อไป.
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   08


การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978825 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2553 - Revision: 1.3
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbhowto kbcommunity kbstepbystep kbmvp KB978825

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com