Identifikator ?lanka: 978557 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Microsoft je objavio ispravku za Microsoft Office Excel Viewer 2003. Ova ispravka obezbe?uje najnovije ispravke za Office Excel Viewer 2003. Ispravka tako?e pobolj?ava stabilnost i performanse.

DODATNE INFORMACIJE

Problem koji ova ispravka popravlja

Simptomi

Korisnici sistema Office 2003 od 11. decembra 2009. ne mogu da otvore Office 2003 dokumente za?ti?ene uslugom Active Directory Rights Management Service (AD RMS) ili Rights Management Services (RMS). Korisnici tako?e ne?e mo?i da sa?uvaju Office 2003 dokumente za?ti?ene uslugom AD RMS/RMS.

Korisnici mogu dobiti slede?u poruku o gre?ci kada poku?aju da otvore dokumente za?ti?ene uslugama AD RMS ili RMS u sistemu Office 2003:
?Do?lo je do neo?ekivane gre?ke. Poku?ajte ponovo kasnije ili se obratite administratoru sistema?
Opseg: Ovaj simptom uti?e na Office 2003 proizvode koji se koriste sa uslugom AD RMS/RMS. To uklju?uje Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003 i Outlook 2003. Ova gre?ka se ne javlja u sistemu Microsoft Office 2007.

Uzrok

Datum isteka za informacije o licenci u okviru datoteke definicije koju Office 2003 koristi da bi omogu?io funkciju IRM postavljen je na 10. decembar 2009. Do ovog problema dolazi zato ?to datum isteka nije obnovljen.

Re?enje

Da biste izbegli ovaj problem, dokument otvorite pomo?u sistema Microsoft Office 2007.

Informacije o ispravci

Nabavljanje ispravke

Ova ispravka je dostupna na Veb lokaciji Microsoft Update:
http://update.microsoft.com
Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Office2003-kb978557-fullfile-enu.exe.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Kako da utvrdite da li je ispravka instalirana

Ova ispravka sadr?i datoteke koje imaju verzije navedene u slede?oj tabeli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlview.exe11.0.8313.05,274,44005-Aug-200917:36
Xlvprtid.xmlNot Applicable79,69211-Dec-200920:51

REFERENCE

Tim za Office proizvode ?e pru?iti vi?e informacija na slede?im Veb lokacijama ?im one postanu dostupne:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 978557 - Poslednji pregled: 22. decembar 2009. - Revizija: 5.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office 2003 Personal Edition
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office Standard Edition 2003
Klju?ne re?i: 
kboffice2003presp4fix kbsurveynew kbqfe kbbug kbfix kbpubtypekc KB978557

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com