Straipsnio ID: 978551 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?Microsoft? i?leido ?Microsoft Office 2003? naujinim?. ?iame naujinime pateikiami naujausi ?Office 2003? pataisymai. Be to, ?is naujinimas pagerina stabilum? ir efektyvum?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Problema, kuri? i?sprend?ia ?is naujinimo paketas

Po?ymiai

Nuo 2009 m. gruod?io 11 d. klientai, naudojantys ?Office 2003?, nebegal?s atidaryti ?Office 2003? dokument?, kurie yra apsaugoti ?Active Directory? teisi? valdymo tarnybos (AD RMS) arba teisi? valdymo tarnyb? (RMS). Klientai taip pat nebegal?s ?ra?yti AD RMS/RMS saugom? ?Office 2003? dokument?.

Kai vartotojai naudodami ?Office 2003? bandys atidaryti AD RMS arba RMS apsaugotus dokumentus, gali gauti ?? klaidos prane?im?:
??vyko netik?ta klaida. Bandykite dar kart? v?liau arba susisiekite su sistemos administratoriumi?
Apimtis: ?i problema susijusi su ?Office 2003? produktais, kurie yra naudojami su AD RMS / RMS. Tai apima ?Word 2003?, ?Excel 2003?, ?PowerPoint 2003? ir ?Outlook 2003?. Tai neturi ?takos ?2007 Microsoft Office? sistemai.

Prie?astis

Licencijos, leid?ian?ios veikti IRM tarnybai, galiojimo data apibr??ties faile, kur? naudoja ?Office 2003?, yra nustatyta 2009 m. gruod?io 10 d. ?i problema kyla d?l to, kad galiojimo data nebuvo atnaujinta.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atidarykite dokument? naudodami ?2007 Microsoft Office? sistem?.

Naujinimo informacija

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?? naujinim? galima ?sigyti ?Microsoft? naujinimo ?iniatinklio svetain?je:
http://update.microsoft.com
?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisiuntimas
Atsisi?skite ?Office2003-kb978551-fullfile-enu.exe? paket? dabar.

Nor?dami daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, pasiekiam? failo paskelbimo metu. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Kaip nustatyti, ar ?is naujinimas yra ?diegtas

?iame naujinime yra fail?, kuri? versijos pateiktos ?ioje lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Exlprtid.xmlNot Applicable79,66011-Dec-200920:50
Olkprtid.xmlNot Applicable79,69211-Dec-200920:50
Pptprtid.xmlNot Applicable79,71611-Dec-200920:50
Wrdprtid.xmlNot Applicable79,67611-Dec-200920:51

NUORODOS

?Office? produkt? komanda pateiks daugiau informacijos ?iose ?iniatinklio svetain?se:

Savyb?s

Straipsnio ID: 978551 - Paskutin? per?i?ra: 2009 m. gruod?io 22 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office 2003 Personal Edition
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office Standard Edition 2003
Rakta?od?iai: 
kboffice2003presp4fix kbsurveynew kbqfe kbbug kbfix kbpubtypekc KB978551

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com