เว็บนิพจน์ 3 อาจมีปัญหาระหว่างการดำเนินการนำเข้าถ้าแผงรายการโฟลเดอร์ถูกปิด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978503 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

3 เว็บนิพจน์ของ Microsoft อาจมีปัญหาเมื่อคุณพยายามนำเข้าแฟ้มหรือโฟลเดอร์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อปิดแผงรายการโฟลเดอร์อยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า ก่อนมีรายงานปัญหานี้ในนิพจน์เว็บ 3 Service Pack 1 (SP1)

การแก้ปัญหา

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผงรายการโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มการนำเข้าแฟ้มหรือโฟลเดอร์

    เมื่อต้องเปิดแผงรายการโฟลเดอร์ คลิก รายการโฟลเดอร์ ในการ แผง เมนู ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถแสดง หรือซ่อนแผงรายการโฟลเดอร์
  • ไม่ได้ใช้นั้น นำเข้า คำสั่งในการ แฟ้ม เมนูการนำเข้าแฟ้ม แทน เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มหรือโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการนำเข้า และจากนั้น ลากจากโฟลเดอร์ไป 3 เว็บนิพจน์ได้โดยตรง

ขั้นตอนในการทำให้เกิดปัญหา

เมื่อต้องการทำให้เกิดปัญหา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ปิดแผงรายการโฟลเดอร์ใช้งานอยู่
  2. ใช้การ นำเข้า คำสั่งในการแฟ้ม เมนูการนำเข้าแฟ้มหรือโฟลเดอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978503 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Expression Web 3.00 Standard
Keywords: 
kbrapidpub kbmt KB978503 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978503

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com