ข้อความแจ้งเตือนของอีเมล์จะถูกส่งเมื่อคุณใช้ตัวเลือก "กับข้อความที่ระบุในคำอธิบาย" ในตัวจัดการการดำเนินงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978359 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสามารถสร้างการบอกรับสมาชิกการแจ้งเตือนในตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบ Microsoft ถ้าคุณใช้ตัวเลือก "กับข้อความที่ระบุในคำอธิบาย" ข้อความแจ้งเตือนอีเมลที่จะไม่ถูกส่ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขที่คุณกำลังค้นหาเป็นตัวแปร

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ห้ามใช้ตัวแปรในฟิลด์คำอธิบายของข้อความแจ้งเตือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครใช้งานโมดูลสามารถสอบถามที่เป็นเขตข้อมูลการแจ้งเตือน เนื่องจากเขตข้อมูลเหล่านั้นมีอยู่ในฐานข้อมูล

ถ้าฟิลด์คำอธิบายในฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อความคง ที่คล้ายคลึงกับ "นี้มีคำอธิบายของ Kevin สำหรับการแจ้งเตือนที่มี id 55586" คุณสามารถค้นหาสำหรับเงื่อนไขที่ระบุ โดยใช้ตัวเลือก "กับข้อความที่ระบุในคำอธิบายเกี่ยวกับ" การค้นหาข้อความ "55586" ได้เนื่องจากข้อความแบบคง "55586" ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล

ถ้าฟิลด์คำอธิบายในฐานข้อมูลประกอบด้วยตัวแปร การแก้ไขค่าของตัวแปรไม่ได้เก็บอยู่ในฐานข้อมูล ตัวแปรถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ฟิลด์คำอธิบายในฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อความที่ มีตัวแปรที่มีลักษณะ "นี้มีคำอธิบายของ Kevin สำหรับการแจ้งเตือนที่มี id $ AlertId $" คุณสามารถใช้ตัวเลือก "กับข้อความที่ระบุในคำอธิบายเกี่ยวกับ" การค้นหา$ตัวแปร AlertId $เนื่องจากตัวแปรถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้ตัวเลือก "กับข้อความที่ระบุในคำอธิบาย" เพื่อค้นหาค่าแก้ไขแล้วหรือไม่ "55586" ของตัวแปร ค่าไม่พบ เป็นเช่นนี้ เพราะมีการแก้ไขค่าของตัวแปรไม่ได้เก็บอยู่ในฐานข้อมูลเมื่อมีการเรียกใช้แบบสอบถาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978359 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2555 - Revision: 0.1
ใช้กับ
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
  • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
  • Microsoft System Center Operations Manager 2012
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB978359 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978359

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com