ID článku: 97831 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Pri importe súborov z inej aplikácie do programu Microsoft Project môžete zahrnúť informácie, na základe ktorých sa v programe Microsoft Project vygeneruje štruktúra prehľadu projektu pre importovaný súbor.

DALSIE INFORMACIE

Zo súboru uloženého v inom než štandardnom formáte programu Microsoft Project nie je možné priamo importovať pole Číslo v prehľade. Môžete však importovať iné pole, na základe ktorého sa správne vygeneruje rovnaká štruktúra prehľadu.

V programe Microsoft Project sa pozícia úloh v štruktúre prehľadu projektu určuje na základe poľa úlohy s názvom Úroveň prehľadu a na základe poradia, v akom sa úlohy importujú. Úlohy, ktoré majú v poli Úroveň prehľadu hodnotu 1, sa v prehľade projektu nachádzajú na najvyššej úrovni. Úlohy s úrovňou prehľadu 2 sú podriadené úlohám úrovne 1, úlohy úrovne 3 sú podriadené úlohám úrovne 2 atď. Príklad:

Súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) obsahuje nasledujúci text:
  1,Súhrnná úloha 1
  2,Úloha A
  2,Úloha B
  2,Súhrnná úloha 2
  3,Úloha C
  3,Úloha D
  1,Súhrnná úloha 3
  2,Úloha E
  2,Úloha F
				
Ak tento súbor importujete do programu Microsoft Project s použitím tabuľky úloh, v ktorej budú prvé dve polia Úroveň prehľadu a Názov, úlohy sa importujú s nasledujúcou štruktúrou prehľadu:
   Úroveň
   prehľadu   Názov
   --------------------------
     1    1 Súhrnná úloha 1
     2     1.1 Úloha A
     2     1.2 Úloha B
     2     1.3 Súhrnná úloha 2
     3       1.3.1 Úloha C
     3       1.3.2 Úloha D
     1    2 Súhrnná úloha 3
     2     2.1 Úloha E
     2     2.2 Úloha F
				
POZNÁMKA: Číslo prehľadu a odsadenie názvu sú tu znázornené za účelom prehľadnej ilustrácie štruktúry.

Vlastnosti

ID článku: 97831 - Posledná kontrola: 18. septembra 2011 - Revízia: 3.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project 98 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.1 Standard Edition
 • Microsoft Project 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Project 3.0 for Macintosh
 • Microsoft Project 4.0 for Macintosh
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
Kľúčové slová: 
kbinfo kbusage KB97831

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com