วิธีการติดตั้งหรืออัปเกรด Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978307 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีติดตั้ง Windows XP

คุณอาจปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนเริ่ม คุณจะต้องเตรียมแผ่นซีดีติดตั้ง Windows XP พร้อมทั้งรหัสผลิตภัณฑ์

หากคุณไม่พบแผ่นซีดี Windows XP ของคุณ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ คุณอาจจะต้องซื้อแผ่น Windows XP ชุดใหม่ เยี่ยมชมต่อไปนี้การเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
http://support.microsoft.com/contactus/
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งที่คุณเลือก คุณอาจจำเป็นต้องมีแผ่นซีดีหรือบูตดิสก์สำหรับเริ่มระบบ ถ้าคุณไม่มีแผ่นซีดีหรือดิสก์สำหรับบูต Windows XP คุณจะต้องจัดหามา เพื่อให้สามารถติดตั้งหรือปรับรุ่น Windows XP ได้โดยใช้วิธีที่แน่นอน พิจารณาวิธีต่างๆ เพื่อดูว่าจะต้องใช้สื่ออะไรบ้างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
310994วิธีการขอรับดิสก์สำหรับบูตโปรแกรมติดตั้ง Windows XP สำหรับการติดตั้งที่บูตโดยฟล็อปปี้ดิสก์
คุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาการเปิดใช้รหัสผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
310637คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ ขณะที่คุณพยายามติดตั้ง Windows XP
ถ้าวิธีการติดตั้งที่เลือกกำหนดให้เริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากแผ่นซีดี Windows XP จะต้องกำหนดค่าไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดีให้ทำเช่นนั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้เริ่มการทำงานจากไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเริ่มโปรแกรมติดตั้งจากดิสก์ที่ใช้เริ่มต้นระบบ MS-DOS หรือ Windows 98/Windows Millennium Edition ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
307848วิธีการเริ่มโปรแกรมติดตั้งจาก MS-DOS ใน Windows XP

วิธีการติดตั้ง Windows XP

วิธีการติดตั้ง Windows XP มีอยู่ด้วยกันห้าวิธี พิจารณาวิธีต่อไปนี้ และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการติดตั้งของคุณ
 • วิธีที่ 1: ดำเนินการติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด
  ใช้วิธีนี้เพื่อติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด การติดตั้งใหม่ทั้งหมดจะเอาข้อมูลทั้งหมดออกจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ โดยแบ่งพาร์ติชันใหม่และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ แล้วติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใหม่ลงบนฮาร์ดดิสก์เปล่า
 • วิธีที่ 2: การปรับรุ่น Windows XP
  ใช้วิธีนี้ หากคุณกำลังปรับรุ่นเป็น Windows XP จาก Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition หรือ Microsoft Windows 2000 Professional
 • วิธีที่ 3: การติดตั้ง Windows XP ไปยังฮาร์ดดิสก์ใหม่
  ใช้วิธีนี้ในการติดตั้ง Windows XP ลงในฮาร์ดดิสก์ใหม่ วิธีนี้ใช้โดยทั่วไปเมื่อมีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • วิธีที่ 4: การติดตั้ง Windows XP ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ (การติดตั้งแบบขนาน)
  ใช้วิธีนี้ในการติดตั้ง Windows XP ลงในโฟลเดอร์ใหม่ (การติดตั้งแบบขนาน) เพื่อทำงานในสองระบบปฏิบัติการ หรือเพื่อเข้าถึง ซ่อมแซม หรือดึงข้อมูลจากดิสก์ที่เสียหาย
 • วิธีที่ 5: ดำเนินการดำเนินการเริ่มระบบหลาย
  ใช้วิธีนี้ในการติดตั้ง Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการต่างหากในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้มากกว่าหนึ่งระบบในคอมพิวเตอร์ และเลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการใช้ทุกครั้งที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์

วิธีที่ 1: ดำเนินการติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด

การติดตั้งใหม่ทั้งหมดที่ประกอบด้วยการลบข้อมูลทั้งหมดจากฮาร์ดดิสก์ของคุณโดย repartitioning และการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ และติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมบนว่างของฮาร์ดดิสก์ (ใหม่ทั้งหมด)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนที่จะแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ และวิธีการแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์โดยใช้โปรแกรมการติดตั้ง Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
313348วิธีการแบ่งพาร์ติชัน และฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ โดยใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows XP
ในการติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมด ก่อนที่จะติดตั้ง Windows XP ใหม่ทั้งหมด เก็บข้อมูลสำรองไว้ในสื่อภายนอก เช่น ซีดีหรือฮาร์ดดิสก์ภายนอก
 2. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP โดยให้ใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการเริ่มระบบจากซีดี Windows XP ตั้งค่า BIOS ในคอมพิวเตอร์ของคุณต้องถูกกำหนดค่านี้
 3. เมื่อคุณเห็นข้อความ "กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากซีดี" ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP
 4. ในการยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่าหน้าจอ กด ENTER เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP
 5. อ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วกด F8
 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและฟอร์แมตพาร์ทิชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows XP
 7. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Windows XP ให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยให้ติดตั้ง Windows XP ได้ ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

วิธีที่ 2: การปรับรุ่น Windows XP

ส่วนนี้อธิบายวิธีการปรับรุ่นเป็น Windows XP จาก Windows 98, Windows Millennium Edition และ Windows 2000 Professional

หมายเหตุ:windows 2000 และ Windows 2000 Professional สามารถเพียงสามารถปรับรุ่นไปยัง Windows XP Professional ไม่สามารถปรับรุ่น Windows 2000 เป็น Windows XP Home ได้

สิ่งสำคัญก่อนที่คุณเริ่มต้นกระบวนการปรับรุ่น ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอรับการปรับรุ่น BIOS รุ่นล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้งการปรับรุ่นแล้ว หากคุณอัปเดท BIOS หลังจากคุณอัปเกรดคอมพิวเตอร์แล้ว คุณอาจต้องติดตั้ง Windows XP ใหม่เพื่อเพิ่มข้อดีให้กับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การสนับสนุน Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) ใน BIOS หากคุณสามารถดำเนินการได้ ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มการปรับรุ่น

คุณอาจต้องตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้ง ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น แต่การตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้งจะช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณได้ สำหรับการป้องกันที่มากขึ้น คุณอาจต้องเปิดใช้ไฟร์วอลล์ของ Microsoft Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "การเปิดใช้งานหรือยกเลิกการใช้งาน Internet Connection Firewall" ในวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการ Windows XP ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเตรียม Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition สำหรับการปรับรุ่นไปเป็น Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
316639วิธีการเตรียมปรับรุ่น Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ไปเป็น Windows XP
เมื่อต้องการปรับรุ่นไปเป็น Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี
 2. หาก Windows โดยอัตโนมัติตรวจพบซีดี คลิกติดตั้ง Windowsเมื่อต้องการเริ่ม Windows XP Setup Wizard

  หาก Windows ไม่อัตโนมัติพบซีดี คลิกเริ่มการทำงาน. แล้ว คลิกเรียกใช้. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  ไดรฟ์ซีดีตัวอักษร: \setup.exe
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เลือกชนิดของการติดตั้ง เลือกปรับรุ่น(เป็นค่าเริ่มต้นการตั้งค่า), แล้ว คลิกถัดไป.
 4. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในหน้าจอเพื่อทำการอัปเกรดให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าคุณปรับรุ่นเป็น Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถช่วย คุณปรับรุ่นเป็น Windows XP ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป"

วิธีที่ 3: การติดตั้ง Windows XP ไปยังฮาร์ดดิสก์ใหม่

วิธีนี้อธิบายถึงวิธีการติดตั้ง Windows XP ไปยังฮาร์ดดิสก์ใหม่ วิธีนี้ใช้โดยทั่วไปเมื่อมีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:คุณจะต้องซีดีสำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้าของคุณเพื่อที่จะดำเนินการวิธีการนี้

ก่อนเริ่ม ให้เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อใดสื่อหนึ่งต่อไปนี้:
 • ดิสก์เริ่มต้นระบบของ Microsoft Windows 98/Windows Millennium
 • ซีดีหรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows XP

  หมายเหตุ:ซีดี Windows XP เป็นสื่อที่ต้องการในขั้นตอนต่อไปนี้ แต่ดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows XP ก็ใช้ได้เช่นกัน ถ้าคุณไม่มีซีดี
เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP ลงบนฮาร์ดดิสก์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP (หรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบ) โดยให้ใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. เมื่อปรากฏข้อความ "กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากซีดี" บนหน้าจอ ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP
 3. ในการยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่าหน้าจอ กด ENTER เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP
 4. อ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วกด F8
 5. เมื่อคุณถูกถามหาซีดี Windows XP ให้ใส่แผ่นซีดี Windows XP ของคุณ
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. เมื่อคุณเห็นข้อความ "กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากซีดี" ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP
 8. ในการยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่าหน้าจอ กด ENTER เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP
 9. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกและฟอร์แมตพาร์ทิชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows XP
 10. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Windows XP ให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณติดตั้ง Windows XP ไปยังฮาร์ดดิสก์ใหม่ ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป"

วิธีที่ 4: การติดตั้ง Windows XP ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ (การติดตั้งแบบขนาน)

วิธีนี้อธิบายวิธี การติดตั้ง Windows XP ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ (การติดตั้งแบบขนาน) การอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการที่สอง หรือการเข้าถึง แก้ไข หรือดึงข้อมูลจากดิสก์ที่เสียหาย

ก่อนเริ่ม ให้เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อใดสื่อหนึ่งต่อไปนี้:
 • ดิสก์เริ่มต้นระบบของ Microsoft Windows 98/Windows Millennium Edition
 • ซีดีหรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows XP

  หมายเหตุ:ซีดี Windows XP เป็นสื่อที่ต้องการในขั้นตอนต่อไปนี้ แต่ดิสก์สำหรับเริ่มระบบ Windows XP ก็ใช้ได้เช่นกัน ถ้าคุณไม่มีซีดี
เมื่อต้องการติดตั้ง Windows XP ลงในโฟลเดอร์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP (หรือดิสก์สำหรับเริ่มระบบ) โดยให้ใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดี แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. เมื่อปรากฏข้อความ "กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มระบบจากซีดี" บนหน้าจอ ให้กดแป้นใดๆ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์จากซีดี Windows XP
 3. ในการยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่าหน้าจอ กด ENTER เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows XP
 4. อ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วกด F8
 5. เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการติดตั้ง Windows XP แล้วกดปุ่ม ENTER
 6. เลือกการปล่อยปัจจุบันแฟ้มระบบยัง (มีการเปลี่ยนแปลง)ตัวเลือก และกด enter เพื่อดำเนินต่อ
 7. กดปุ่ม ESC เพื่อติดตั้งโฟลเดอร์อื่น

  หากโปรแกรมติดตั้งตรวจพบโฟลเดอร์ระบบปฏิบัติการอื่น จะพร้อมท์คุณให้พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่หลังเครื่องหมายทับขวา (\), ตัวอย่างเช่น\winxp. ถ้าไม่ มีระบบปฏิบัติการอื่นตรวจพบ โปรแกรมติดตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ\windows.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในการติดตั้งใหม่ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  315242การกำหนดชื่อโฟลเดอร์เดิมสำหรับการติดตั้ง Windows XP ใหม่อีกครั้ง
 8. กด ENTER เพื่อทำต่อ
 9. ทำตามคำแนะนำต่างๆ ในหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง Windows XP ให้เสร็จสมบูรณ์
ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณติดตั้ง Windows XP ไปยังโฟลเดอร์ใหม่ ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป"

วิธีที่ 5: ดำเนินการดำเนินการเริ่มระบบหลาย

ใช้วิธีนี้ในการติดตั้ง Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการต่างหากในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้มากกว่าหนึ่งระบบ และเลือกระบบปฏิบัติการที่ต้องการใช้ทุกครั้งที่เริ่มต้นคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำมัลติบูตสำหรับ Windows XP และรุ่นอื่นๆ ของ Windows และ MS-DOS ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
217210วิธีการบูต Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me และ MS-DOS แบบหลายระบบ
ถ้าคุณติดตั้ง Windows XP สำเร็จ ถือว่าจบการทำงาน ถ้าขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยให้ติดตั้ง Windows XP ได้ ไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนต่อไป"

การแก้ไขปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
310637คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณใส่หมายเลขผลิตภัณฑ์ ขณะที่คุณพยายามติดตั้ง Windows XP
310064วิธีการแก้ไขปัญหาระหว่างการติดตั้ง เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Windows 98 หรือ Windows Millennium Edition ไปเป็น Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา Windows XP และฝ่ายสนับสนุน โปรดดู Windows XP Solution Center แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/ph/1173

ขั้นตอนต่อไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลคุณ คุณสามารถใช้ใน Microsoft ลูกค้าเว็บไซต์บริการสนับสนุนการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของปัญหา บริการบางอย่างที่มีในเว็บไซต์ Microsoft Customer Support Services ได้แก่::หากคุณยังประสบปัญหา คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP Professional ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
286463บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ที่มีในแฟ้ม Pro.txt
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows XP Home Edition ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
306824บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Windows XP ที่มีในแฟ้ม Home.txt
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
307726คำอธิบายของโปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows XP
314062รายชื่อ Hardware Compatibility List ล่าสุดของ Windows XP
295322วิธีการตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับ Windows XP หรือไม่
หากบทความในฐานความรู้ของ Microsoft เหล่านี้ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในฐานความรู้ของ Microsoft เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com
จากนั้นพิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในการบริการการค้นหา (KB)เขตข้อมูล:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978307 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbresolve kbpubtypekc kbdualboot kbhowtomaster kbenv kbsetup kbmt KB978307 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978307

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com