ข้อผิดพลาด 0xC004E002 ในระหว่างการเปิดใช้งานสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978305 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดใช้งาน Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
รหัส: 0xC004C003

คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานระบุว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ระบุถูกบล็อก
รหัส: 0xC004E002

คำอธิบาย: บริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์รายงานว่าที่เก็บใบอนุญาตมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากได้มีการตั้งค่าสิทธิที่ไม่ถูกต้องในแฟ้ม Tokens.dat หรือแฟ้มนี้เสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้ตามลำดับ

วิธีที่ 1: ตั้งค่าสิทธิที่ถูกต้องให้กับแฟ้ม Tokens.dat

 1. คลิก เริ่ม แล้วพิมพ์ cmd ในกล่อง ค้นหา
 2. คลิกขวาที่ cmd แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
 3. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ แล้วกด ENTER:
  สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008:
  icacls %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\slsvc:(OI)(CI)(R,W,D)"


  สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2:
  icacls %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\sppsvc:(OI)(CI)(R,W,D)" "NETWORK SERVICE:(OI)(CI)(F)"
 4. ปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง
หมายเหตุ
 • คุณต้องพิมพ์คำสั่งนี้จากพร้อมท์คำสั่งด้วยสิทธิ์ผู้ดูแล
 • ควรสืบทอดสิทธิต่อไปนี้ให้กับแฟ้ม Tokens.dat ตามโฟลเดอร์ที่เก็บ:
  • NT AUTHORITY\SYSTEM: (I)(F)
  • BUILTIN\Administrators: (I)(F)
  • NT SERVICE:\slsvc: (I)(R,W,D)

วิธีที่ 2: ตั้งชื่อแฟ้ม Tokens.dat ใหม่

เมื่อต้องการให้เราตั้งชื่อแฟ้ม Tokens.dat ใหม่ให้กับคุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง Fix it


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50718


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • อย่าเรียกใช้การแก้ไขอัตโนมัติบนเครื่องที่ไม่มีปัญหา
 • การแก้ไขอัตโนมัติจะไม่เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Tokens.dat ให้กับคุณ หากมี tokens.bar อยู่แล้ว

จากนั้นไปที่ส่วน "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

 1. คลิก เริ่ม แล้วพิมพ์ cmd ในกล่อง ค้นหา
 2. คลิกขวาที่ cmd แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล
 3. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER

  สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
  net stop slsvc

  สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
  net stop sppsvc
  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อความที่ถามว่าคุณต้องการดำเนินการนี้ต่อหรือไม่ ให้พิมพ์ Y แล้วกด ENTER
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER

  สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
  cd %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing
  สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
  cd %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
 5. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  ren tokens.dat tokens.bar
 6. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:

  สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
  net start slsvc

  สำหรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
  net start sppsvc
 7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  cd %windir% \System32
 8. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  cscript slmgr.vbs -rilc
 9. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่สองครั้งสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปใช้

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978305 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB978305

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com