Gre?ka 0xC004E002 tokom aktiviranja operativnog sistema Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 978305 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da aktivirate Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, mo?da ?ete dobiti neku od slede?ih poruka o gre?ci:
Kôd: 0xC004C003

Opis: Server za aktivaciju je utvrdio da je navedena ?ifra proizvoda blokirana.
Kôd: 0xC004E002

Opis: Usluga licenciranja softvera je prijavila da skladi?te licenci sadr?i neuskla?ene podatke.

Uzrok

Do ovog problema dolazi jer su neispravne dozvole postavljene u datoteci Tokens.dat ili je ova datoteka o?te?ena.

Re?enje

Da biste re?ili problem, koristite slede?e metode po redosledu.

1. metod: Postavljanje ispravnih dozvola u datoteci Tokens.dat

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Pretraga otkucajte cmd.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku cmd, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 3. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu u zavisnosti od operativnog sistema, a zatim pritisnite taster ENTER:
  Za Windows Vista ili Windows Server 2008:
  icacls %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\slsvc:(OI)(CI)(R,W,D)"


  Za Windows 7 ili Windows Server 2008 R2:
  icacls %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform /grant "BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)" "NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)" "NT Service\sppsvc:(OI)(CI)(R,W,D)" "NETWORK SERVICE:(OI)(CI)(F)"
 4. Zatvorite prozor komandne linije.
Napomene
 • Morate da ukucate ovu komandu iz komandne linije sa punim privilegijama.
 • Slede?e dozvole u datoteci Tokens.dat trebalo bi nasledi sadr?e?a fascikla:
  • NT AUTHORITY\SYSTEM: (I)(F)
  • BUILTIN\Administrators: (I)(F)
  • NT SERVICE:\slsvc: (I)(R,W,D)

2. metod: Preimenovanje datoteke Tokens.dat

Da bismo preimenovali datoteku Tokens.dat umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50718


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.
 • Nemojte da pokre?ete automatsku popravku na ma?ini na kojoj tog problema nema.
 • Automatska popravka ne?e preimenovati datoteku Tokens.dat umesto vas ako tokens.bar ve? postoji.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Pretraga otkucajte cmd.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku cmd, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 3. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Za Windows Vista ili Windows Server 2008
  net stop slsvc

  za Windows 7 ili Windows Server 2008 R2
  net stop sppsvc
  Napomena: Ako dobijete poruku koja sadr?i pitanje da li ?elite da nastavite sa ovom operacijom, otkucajte Y, a zatim pritisnite taster ENTER..
 4. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Za Windows Vista ili Windows Server 2008
  cd %windir%\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\softwarelicensing
  Za Windows 7 ili za Windows Server 2008 R2
  cd %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
 5. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  ren tokens.dat tokens.bar
 6. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:

  Za Windows Vista ili Windows Server 2008
  net start slsvc

  Za Windows 7 ili Windows Server 2008 R2
  net start sppsvc
 7. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  cd %windir% \System32
 8. Otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  cscript slmgr.vbs -rilc
 9. Ponovo pokrenite ra?unar dva puta da bi promene stupile na snagu.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 978305 - Poslednji pregled: 1. oktobar 2012. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB978305

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com