มีการเปลี่ยนแปลงภาษาของระบบ หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงักหลังจากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 รุ่น preinstalled: "0x00000021a"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977911 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 7 preinstalled
 • คุณสามารถเริ่มคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก ดังนั้น ตัวช่วยสร้างการออกจากกล่องประสบการณ์การใช้งาน (OOBE) จะเริ่มขึ้น
 • คุณตั้งค่าภาษาแสดง เป็นภาษาจีน หรือภาษาโปรตุเกส

  หมายเหตุ:คุณสังเกตเห็นว่า มีอย่างน้อยสองรายการสำหรับภาษาที่คุณเลือก

ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบหนึ่งหรือทั้งสองปัญหาต่อไปนี้:
 • หลังจากคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ภาษาแสดงระบบถูกเปลี่ยนเป็นภาษาที่มีการสุ่ม
 • เมื่อคุณพยายามที่จะรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบไม่สามารถเริ่มการทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  หยุด 0x0000021a
  หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นไปอีกหลายวันหลังจากที่คุณเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรก

หมายเหตุ:ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้ภาษาของชุด Installer (Lpksetup.exe) เพื่อที่เอาชุดภาษาที่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 Ultimate ด้วยตนเอง หรือ องค์กร 7 Windows หรือ Windows Server 2008 R2

สาเหตุ

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Lpksetup.exe เอาชุดภาษาของภาษาที่ใช้ระบบแสดงอย่างไม่ถูกต้อง

หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง OOBE, Lpksetup.exe เอาชุดภาษาที่ไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเอาชุดภาษา Lpksetup.exe เปรียบเทียบชื่อภาษาแทนรหัสภาษา ถ้าภาษาที่ถูกเอาออกและภาษาของระบบปัจจุบันมีชื่อของภาษาเดียวกัน ชุดภาษาของระบบปัจจุบันจะถูกเอาออกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น TW ZH และ HK ZH ร่วมชื่อ "จีน"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ และจากนั้น ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน โดยใช้คำแนะนำจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors


หมายเหตุ:ในกรณีความล้มเหลวเนื่องจากที่คุณเอาชุดภาษาที่ โดยใช้ Lpksetup.exe ด้วยตนเอง คุณอาจต้องการซ่อมแซมระบบปฏิบัติการได้ก่อนที่คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการซ่อมแซมระบบ ใช้แผ่นดิสก์การซ่อมแซมระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสก์การซ่อมแซมระบบ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Create-a-system-repair-disc

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับหนึ่งหรือทั้งสองของระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Langcleanupsysprepaction.dll6.1.7600.2058626,62401 2009 ธ.ค.17:45x86
Lpksetup.exe6.1.7600.20586477,69601 2009 ธ.ค.17:43x86
Lpksetupproxyserv.dll6.1.7600.163856,14414.07.5201:15x86
Lpremove.exe6.1.7600.1638561,44014.07.5201:14x86
Muilanguagecleanup.dll6.1.7600.1638510,24014.07.5201:15x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Langcleanupsysprepaction.dll6.1.7600.2058635,84001 2009 ธ.ค.17:49x64
Lpksetup.exe6.1.7600.20586652,80001 2009 ธ.ค.17:45x64
Lpksetupproxyserv.dll6.1.7600.163858,19214.07.5201:41x64
Lpremove.exe6.1.7600.1638571,16814.07.5201:39x64
Muilanguagecleanup.dll6.1.7600.1638512,80014.07.5201:41x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Langcleanupsysprepaction.dll6.1.7600.2058653,24801 2009 ธ.ค.17:41IA-64
Lpksetup.exe6.1.7600.205861,284,09601 2009 ธ.ค.17:38IA-64
Lpksetupproxyserv.dll6.1.7600.1638511,26414.07.5201:46IA-64
Lpremove.exe6.1.7600.16385136,70414.07.5201:44IA-64
Muilanguagecleanup.dll6.1.7600.1638529,18414.07.5201:สีกันIA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
X86_8e855d8b4a58a97126ac9a62ff69c87f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20586_none_7b865735fbefdfd4.manifestไม่สามารถใช้งานได้69601 2009 ธ.ค.21:15ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง lpksetup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20586_none_21ba5627e6e8c2d5.manifestไม่สามารถใช้งานได้69,34001 2009 ธ.ค.21:26ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_c345b0eb3f0c11bfd8cc0dbe4b768284_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20586_none_a680417a4e9bde1e.manifestไม่สามารถใช้งานได้70001 2009 ธ.ค.21:15ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง lpksetup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20586_none_7dd8f1ab9f46340b.manifestไม่สามารถใช้งานได้69,34401 2009 ธ.ค.21:35ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_8ef4f584d900a9237be74e323be77879_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20586_none_f8b36db8635441a9.manifestไม่สามารถใช้งานได้69801 2009 ธ.ค.21:15ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft หน้าต่าง lpksetup_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20586_none_21bbfa1de6e6cbd1.manifestไม่สามารถใช้งานได้69,34201 2009 ธ.ค.21:15ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977911 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbfix kbautohotfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbqfe kbmt KB977911 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977911

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com