ไดรฟ์เครือข่ายและเครื่องพิมพ์เครือข่ายจะไม่ย้ายเมื่อคุณใช้ 2010 Toolkit ปรับใช้ Microsoft โดยผู้ใช้สถานะการโยกย้ายเครื่องมือ (USMT) 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977565 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสำรองสถานะของผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โดยใช้ 2010 Toolkit การปรับใช้ของ Microsoft ร่วมกับผู้ใช้สถานะการโยกย้ายเครื่องมือ (USMT) 4.0 ที่ให้มากับ Windows แบบอัตโนมัติการติดตั้ง Kit (AIK) สำหรับ Windows 7 อย่างไรก็ตาม รายการเช่นไดรฟ์เครือข่ายที่แมปและเครื่องพิมพ์เครือข่ายจะไม่ย้ายจากคอมพิวเตอร์ต้นทาง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสคริปต์ Ztiuserstate.wsf ที่อยู่ใน 2010 Toolkit ปรับใช้ Microsoft ใช้ไดเรกทอรีที่ไม่ถูกต้องการทำงาน โดยค่าเริ่มต้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 • ค้นหาแฟ้ม Ztiuserstate.wsf ที่อยู่ในโฟลเดอร์สคริปต์ที่อยู่ในการปรับใช้ใช้ร่วมกัน เปิดแฟ้มนี้สำหรับการแก้ไข
 • ค้นหาแฟ้ม Ztiuserstate.wsf ที่อยู่ในนั้นโปรแกรม Toolkit\Templates\Distribution\Scripts จัดวาง Files\Microsoftโฟลเดอร์ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เปิดแฟ้มนี้สำหรับการแก้ไข
 • ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้มที่คุณได้เปิดไว้ทั้งสองอย่างต่อไปนี้สำหรับการแก้ไข:
  1. ค้นหาต่อไปนี้สองบรรทัดของรหัสที่อยู่ที่ หรือ ใกล้บรรทัดที่ 620:
   sCmd = "cmd /c """"" & sUSMTPath & "\scanstate.exe"" " & sScanStateArgs & " > nul 2>&1"""
   iRetVal = oUtility.RunWithHeartbeat(sCmd)
  2. เพิ่มรหัสระหว่างบรรทัดที่สองของรหัสต่อไปนี้:
   oShell.CurrentDirectory = sUSMTPath
   หลังจากที่คุณเพิ่มบรรทัดนี้รหัส สามบรรทัด resultant รหัสควรเป็นดังนี้:
   sCmd = "cmd /c """"" & sUSMTPath & "\scanstate.exe"" " & sScanStateArgs & " > nul 2>&1"""
   oShell.CurrentDirectory = sUSMTPath
   iRetVal = oUtility.RunWithHeartbeat(sCmd)
  3. ค้นหาต่อไปนี้สองบรรทัดของรหัสที่อยู่ที่ หรือ ใกล้บรรทัดที่ 843:
   sCmd = "cmd /c """"" & sUSMTPath & "\loadstate.exe"" " & sLoadStateArgs & " > nul 2>&1"""
   iRetVal = oUtility.RunWithHeartbeat(sCmd)
  4. เพิ่มรหัสระหว่างบรรทัดที่สองของรหัสต่อไปนี้:
   oShell.CurrentDirectory = sUSMTPath
   หลังจากที่คุณเพิ่มบรรทัดนี้รหัส สามบรรทัด resultant รหัสควรเป็นดังนี้:
   sCmd = "cmd /c """"" & sUSMTPath & "\loadstate.exe"" " & sLoadStateArgs & " > nul 2>&1"""
   oShell.CurrentDirectory = sUSMTPath
   iRetVal = oUtility.RunWithHeartbeat(sCmd)
  5. บันทึก และปิดแฟ้ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977565 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Solution Accelerator for Business Desktop Deployment
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB977565 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977565

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com