เกี่ยวกับการบริการ Namespaces DFS และข้อมูลการกำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977511 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บริการ Namespaces แจกจ่าย File System (DFS) เก็บข้อมูลการกำหนดค่าในสถานต่าง ๆ ถ้าข้อมูลบางส่วนหายไป หรือไม่สามารถเข้าถึง คุณอาจพบความล้มเหลว และไม่สามารถสร้าง namespace

บทนำ

บทความนี้อธิบายหัวข้อต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณสร้าง namespace:
 • สถานเก็บข้อมูลสำหรับข้อมูลการกำหนดค่า
 • ตัวอย่างของวิธีใช้ที่ไม่สอดคล้องของข้อมูล
 • วิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อลบข้อมูลการกำหนดค่า orphaned
 • อาการและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณอาจได้รับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานเก็บข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก Namespaces dfs

ตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้เก็บข้อมูลการกำหนดค่าที่แตกต่างกันสำหรับ Namespaces แจกจ่าย File System (DFS):
 • บริการการโดเมน active Directory ใช้งานอยู่ (AD DS) เก็บข้อมูลการกำหนดค่าของโดเมน namespace ในวัตถุอย่าง น้อยหนึ่งรายการที่ประกอบด้วยชื่อเซิร์ฟเวอร์ namespace โฟลเดอร์เป้าหมาย และข้อมูลการกำหนดค่าอื่น ๆ ต่าง ๆ
 • เซิร์ฟเวอร์ namespace รักษาใช้ร่วมกันสำหรับแต่ละ namespace ที่โฮสต์
 • รีจิสทรีคีย์ในเซิร์ฟเวอร์ namespace ที่ขึ้นอยู่กับโดเมนเก็บ namespace สมาชิก

  หมายเหตุ:บนเซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศ namespace คีย์รีจิสทรีเก็บข้อมูลการกำหนดค่า namespace ทั้งหมด
ถ้าชุดย่อยใด ๆ ของข้อมูลการกำหนดค่าหายไป หรือไม่ถูกต้อง คุณไม่สามารถจัดการ namespace นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แตกต่างกันมากเมื่อคุณจัดการ Namespaces DFS โดยใช้สแน็ปอิน DFS Namespaces Microsoft Management Console (MMC) เครื่องมือ Dfsutil.exe หรือเครื่องมือ Dfscmd.exe หรือ เมื่อไคลเอนต์การเข้าถึง namespace ดู ""ส่วนสำหรับรายการข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เป็นไป

ตัวอย่างของวิธี Namespaces DFS ข้อมูลการกำหนดค่าอาจจะไม่สอดคล้องกัน

 • กระบวนการทำความ สะอาด/dfsutilคำสั่งดำเนินการบนเซิร์ฟเวอร์ใน namespace ที่ขึ้นอยู่กับโดเมน คำสั่งนี้เอาข้อมูลรีจิสทรี namespace ข้อมูลการกำหนดค่าที่เก็บไว้ใน AD DS ยังคงอยู่ และมีระบุ ด้วยสแน็ปอิน DFS Namespaces MMC
 • การคืนค่าที่มีสิทธิ์ของ AD DS ดำเนินการในการกู้คืน namespace ของ DFS ที่ถูกลบออก โดยใช้เครื่องมือการจัดการ DFS เช่นสแน็ปอิน DFS Namespaces MMC หรือเครื่องมือ Dfsutil.exe แม้ว่าการคืนค่าของ AD DS อาจเสร็จเรียบร้อยแล้ว namespace ไม่ได้ทำงานจนกว่าข้อมูลการกำหนดค่า Namespaces DFS อื่น ๆ นอกจากนี้การคืนค่า หรือกู้คืน
 • การคืนค่าสถานะของระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ namespace โดยใช้การสำรองข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นก่อนเซิร์ฟเวอร์เริ่ม เซิร์ฟเวอร์ namespace
 • ล้มเหลวจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ป้องกัน namespace เซิร์ฟเวอร์จากการค้นหาข้อมูลการกำหนดค่า Namespaces DFS
 • ปรับเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องหรือการเอาออกใช้ร่วมกันสำหรับ namespace บนเซิร์ฟเวอร์ใน namespace ที่ไม่ถูกต้อง
 • manipulation ด้วยตนเอง ของรีจิสทรี หรือข้อมูลการกำหนดค่า namespace AD DS

การล้างข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก Namespaces dfs และเอาออก

ข้อมูลการกำหนดค่า Namespaces dfs ถูกจัดการ และรักษา โดยเครื่องมือการจัดการที่ใช้ APIs DFS APIs DFS แจ้งให้ตัวควบคุมโดเมนของ Active Directory และเซิร์ฟเวอร์ Namespaces DFS เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก ลักษณะการทำงานนี้ป้องกันไม่ให้ข้อมูลการกำหนดค่ากลาย orphaned และ guarantees ความสอดคล้องกันในข้อมูลการกำหนดค่า ถ้ากระบวนการแจ้งเตือนถูกห้าม หรือ ถ้าข้อมูลเป็นอย่างอื่นใดถูกลบออก หรือสูญหาย ทำตามขั้นตอนการล้างข้อมูลที่แสดงไว้ที่นี่เมื่อต้องการเอาข้อมูลการกำหนดค่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่กู้คืนเว้นแต่ว่าคุณได้ทำการสำรองข้อมูลขององค์ประกอบของระบบ สำหรับตัวควบคุมโดเมน หรือเซิร์ฟเวอร์ namespace

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลสถานะระบบของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc759141.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลสถานะระบบของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770266.aspx
หมายเหตุ:ขั้นตอนต่อไปนี้ควรใช้เท่านั้นหากมีการกู้คืนข้อมูลการกำหนดค่าไม่เป็นไปได้ หรือจะต้องไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการกู้คืนสำหรับ namespace แบบ DFS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969382Recovery process of a DFS Namespace in Windows 2003 and 2008 Server
 1. For a domain-based DFS namespace, verify the removal of the AD DS namespace configuration data. Before the removal process, you must accurately identify the object that is associated with the malfunctioning or inconsistent namespace. To remove the AD DS namespace configuration data, follow these steps:
  1. Open the Adsiedit.msc tool. This tool is included in Windows Server 2008 and requires that the AD DS role or tools are installed. This tool is available in Windows Server 2003 Support Tools.

   For more information about the Adsiedit.msc tool, visit the following Microsoft Web site:
   http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773354(WS.10).aspx
  2. Locate the domain partition of the domain hosting the domain-based namespace. Move to the following location:
   CN=Dfs-Configuration,CN=System,DC=<domain dn=""></domain>
   หมายเหตุ:กระบวนการ<domain dn=""></domain>placeholder is the distinguished name of the domain.

   DFS Namespaces store the configuration objects in this location. "Windows 2000 Server mode" namespaces have an "fTDfs" class object that is named identically to the namespace. "Windows Server 2008 mode" namespaces have an "msDFS-NamespaceAnchor" class object that is named identically to the associated namespace and that may contain additional child objects for any configured folders.
  3. Select the appropriate object such as the "fTDfs" or "msDFS-NamespaceAnchor" object, and then delete it together with any child objects.

   หมายเหตุ:Active Directory replication latencies may delay this change operation from propagating to the remote domain controllers.
 2. On any namespace servers that are hosting the namespace, verify the removal of the DFS namespace registry configuration data. If other functioning namespaces are hosted on the server, make sure that the registry key of only the inconsistent namespace is removed. To remove the DFS namespace registry configuration data, follow these steps:
  1. In Registry Editor, locate the configuration registry key of the namespace at the appropriate path by using one of the following paths:

   Domain-based DFSN in "Windows Server 2008 mode"
   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Dfs\Roots\domainV2
   Stand-alone DFSN
   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Dfs\Roots\Standalone
   Domain-based DFSN in "Windows 2000 Server mode"
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfs\Roots\Domain
   For more information about the Windows 2000 Server registry storage locations, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
   224384HOW TO: Force Deletion of DFS Configuration Information
  2. If a registry key that is named identically to the inconsistent namespace is found, use the Dfsutil.exe tool to remove the registry key. For example, run the following command:
   dfsutil /clean /server:Servername/share:sharename/verbose

   หมายเหตุ:กระบวนการServernameplaceholder is the name of the server hosting the namespace and thesharenameplaceholder is the name of the root share.
   Or, delete the key manually.
  3. On the namespace server, restart the DFS service in Windows Server 2003 or the DFS Namespaces service in Windows Server 2008 to register the change on the service.
 3. Remove the file share that was associated with the namespace from the namespace servers. Failure to follow this step may cause the recreation of the namespace to fail because DFS Namespaces may block the namespace creation.

  Windows Server 2003
  1. Open the Computer Management MMC snap-in. To do this, run the Compmgmt.msc tool.
  2. ขยายเครื่องมือระบบขยายโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันแล้ว คลิกShares.
  3. Right-click the DFS namespace share, and then clickStop Sharing. If you receive the following error message, you must restart the server and then try again to remove the share by using Computer Management MMC snap-in:
   "The system cannot stop sharing<\\server\share></\\server\share>because the shared folder is a Distributed File System (DFS) namespace root"
  windows Server 2008
  1. Open the "Share and Storage Management" MMC snap-in. To do this, run the StorageMgmt.msc tool.
  2. Right-click the share of the namespace, and then clickหยุดการใช้งานร่วมกัน. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ คุณต้องรีสตาร์เวอร์ และเอาใช้ร่วมกัน โดยใช้สแน็ปอิน MMC ของการจัดการคอมพิวเตอร์:
   ระบบไม่สามารถหยุดการใช้ร่วมกัน<\\server\share></\\server\share>เนื่องจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเป็นราก namespace แจกจ่าย File System (DFS)
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการกำหนดค่า DFS namespace ควรเฉพาะจะถือว่าหลังจากที่คุณประเมินตัวอื่น ๆ กู้คืนเลือกทั้งหมด เราขอแนะนำว่า คุณเป็นประจำได้สำรองสถานะระบบ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ DFS namespace และ สำหรับตัวควบคุมโดเมนของโดเมน namespaces DFS ข้อมูลสำรองเหล่านี้อาจใช้การคืนค่าการตั้งค่าคอนฟิก namespace ที่การดำเนินงานทั้งหมดโดยไม่มีความเสี่ยงของการมีไม่สอดคล้อง DFS namespace ข้อมูลการกำหนดค่า

อาการและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การจัดการ dfs MMC (Dfsmgmt.msc)

ในเครื่องมือ Dfsmgmt.msc คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • \\domain.com\namespace: ไม่สามารถถูก queried Namespace ในได้ องค์ประกอบที่ไม่พบ
 • เซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุไว้อยู่แล้วเป็นโฮสต์ namespace ที่ มีชื่อนี้ กรุณาเลือกชื่อ namespace อื่นหรือเซิร์ฟเวอร์อื่นไปยังโฮสต์ namespace
 • ชื่อโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน "namespace" ที่มีอยู่แล้วบนเซิร์ฟเวอร์<servername></servername>. ถ้ามีใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ การระบุภายในกล่องโต้ตอบการแก้ไขการตั้งค่าการตั้งค่าความปลอดภัยจะไม่ใช้งาน เมื่อต้องการให้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่สร้างขึ้น ด้วยการตั้งค่าเหล่านั้น คุณต้องเอาโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ก่อน
 • namespace ไม่ได้เฉพาะในโดเมนที่เซิร์ฟเวอร์ namespace ถูกสร้าง คุณต้องย้อนกลับไปให้เลือกชื่อ namespace ใหม่ หรือเปลี่ยนชนิด namespace เดี่ยว
 • \\domain.com\namespace1: เซิร์ฟเวอร์การ namespace \\Servername\namespace1ไม่สามารถเพิ่ม ไม่สามารถสร้างแฟ้มเมื่อแฟ้มนั้นอยู่แล้ว
 • \\domain.com\namespace: namespace ไม่ถูก queried ได้ ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ
 • \\domain.com\namespace: namespace ไม่ถูก queried ได้ อุปกรณ์ไม่พร้อมสำหรับการใช้
 • มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามลบใช้ร่วมกัน<namespacefolder></namespacefolder>. ต้องถูกเอาออกจากการแจกจ่ายแฟ้มระบบใช้ร่วมกันก่อนที่จะสามารถถูกลบออก

ระบบแฟ้มแบบกระจาย MMC (Dfsgui.msc)

ในเครื่องมือ Dfsgui.msc คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • ไม่มีราก DFS ที่ระบุ
 • ราก DFS "namespace1" อยู่แล้ว กรุณากำหนดชื่ออื่นสำหรับราก DFS ใหม่
 • ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นขณะสร้างราก DFS ในเซิร์ฟเวอร์ servername: ไม่สามารถสร้างแฟ้มเมื่อแฟ้มนั้นอยู่แล้วได้
 • ไม่มีราก DFS ที่ระบุ
 • ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ

Dfsutil.exe

ในเครื่องมือ Dfsutil.exe คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 1168 องค์ประกอบที่ไม่พบ

Dfscmd.exe

ในเครื่องมือ Dfscmd.exe คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 1168 องค์ประกอบที่ไม่พบ
 • เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 80 แฟ้มที่มีอยู่ทั้งหมด
 • เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 2 ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ

ไคลเอ็นต์ dfs

บนคอมพิวเตอร์ที่รันไคลเอนต์ DFS คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • windows ไม่พบ '\\domain.com\namespace\folder' ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณพิมพ์ชื่ออย่างถูกต้อง และลองอีกครั้ง
 • ไม่พบแฟ้ม
 • windows ไม่สามารถเข้าถึง '\\domain.com\namespace\folder' ตรวจสอบการสะกดของชื่อ มิฉะนั้น อาจมีปัญหากับเครือข่ายของคุณ
  รายละเอียดเพิ่มเติม:
  รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070002 ระบบจะไม่พบแฟ้มที่ระบุได้
 • windows ไม่สามารถเข้าถึง \\domain.com\namespace1 รหัสข้อผิดพลาด 0x80070035 ไม่พบเส้นทางเครือข่ายได้
 • \\domain.com\namespace\folder ไม่สามารถเข้าถึง คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการใช้ทรัพยากรเครือข่ายนี้ . ไม่พบเส้นทางของเครือข่าย
 • ไม่สามารถอ่านข้อมูลการกำหนดค่าจากตัวควบคุมโดเมน อย่างใดอย่างหนึ่งได้เนื่อง จากเครื่องไม่พร้อมใช้งาน หรือเข้าถึงถูกปฏิเสธได้
 • windows ไม่สามารถเข้าถึง \\domain.com\namespace ตรวจสอบการสะกดของชื่อ มิฉะนั้น อาจมีปัญหากับเครือข่ายของคุณ
  รายละเอียดเพิ่มเติม:
  รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070035 ไม่พบเส้นทางเครือข่ายนี้
 • ระบบไม่พบเส้นทางที่ระบุ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977511 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB977511 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977511

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com