การแก้ไข: A SSAS 2005 หรือ SSAS 2008 เซิร์ฟเวอร์ปัญหาเมื่อคุณรันการสอบถาม Multidimensional นิพจน์ที่ใช้ฟังก์ชัน CDBL สมาชิกที่คำนวณได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977309 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณกำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS 2005) หรือ Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (SSAS 2008)
  • คุณเรียกใช้แบบสอบถามนิพจน์ Multidimensional (MDX)
  • ใช้แบบสอบถามนี้cdblฟังก์ชันในการเป็นสมาชิกที่คำนวณได้
ในสถานการณ์สมมตินี้ เซิร์ฟเวอร์ Analysis Services อาจมีปัญหา นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSSQLServerOLAPService
ประเภทเหตุการณ์: (256)
รหัสเหตุการณ์: 22

คำอธิบาย::
ไม่พบคำอธิบายสำหรับรหัสเหตุการณ์ (22) ในแหล่งที่มา (MSSQLServerOLAPService) เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีข้อมูลรีจิสทรีที่จำเป็นหรือแฟ้ม DLL ของข้อความแสดงข้อความจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณอาจไม่สามารถใช้การ /AUXSOURCE =ค่าสถานะการดึงข้อมูลคำอธิบายนี้ ดูวิธีใช้และการบริการสำหรับรายละเอียดได้ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาดภายใน: เกิดข้อยกเว้นที่ไม่คาดคิด

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การรายงานข้อผิดพลาดรันไทม์.NET 2.0
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1000

คำอธิบาย::
ดี faulting msmdsrv.exe แอพลิเคชัน รุ่น 9.0.4230.0, 4a720d06 ประทับ faulting kernel32.dll โมดูล รุ่น 5.1.2600.5781, 49c4f482 ประทับ บักหรือไม่ 0 ที่อยู่ของความบกพร่อง 0x00012afb

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดขึ้นมากเกินไปของกองซ้อน

การแก้ไข

sql Server 2005

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 7 สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976951แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

sql Server 2008

SQL Server 2008 รุ่นที่วางจำหน่าย

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 9 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
977444แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

sql Server 2008 SP1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 6 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
977443แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แนะนำนั้นManagedCallOnFiberตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก หาก ManagedCallOnFiber ถูกตั้งค่าเป็น 0 ได้รับการจัดการการเรียกถูกปิดใช้งานบน fiber หาก ManagedCallOnFiber ถูกตั้งค่าเป็น 1 ได้รับการจัดการการเรียกถูกเปิดใช้งานบน fiber ค่าเริ่มต้นของตัวเลือกนี้เป็น 0 ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก ManagedCallOnFiber มีผลต่อการเวอร์ชัน 64 บิตของ SQL Server Analysis Services เท่านั้น

ถ้าคุณตั้งค่า ManagedCallOnFiber 0 บนเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services 64 บิต ข้อผิดพลาดข้อความ “คำนวณซ้ำซ้อนกัน Deeply ไม่สามารถเรียกใช้กระบวนงาน Stored ที่ได้รับการจัดการ ” จะถูกส่งกลับเมื่อคุณรันการสอบถามที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

ถ้าคุณตั้งค่า ManagedCallOnFiber 1 บนเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services 64 บิต เซิร์ฟเวอร์จะล้มเหลวเมื่อคุณรันการสอบถามที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก ManagedCallOnFiber ได้ไม่มีผลกับเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services 32 บิต มีหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เซิร์ฟเวอร์จะไม่ปัญหา อย่างไรก็ตาม แบบสอบถามจะใช้เวลานานสิ้นสุดลง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ ๆ และการปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131442
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977309 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB977309 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977309

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com