Hyper-V BPA สำหรับ Windows Server 2008 R2 จะพร้อมใช้งานในขณะนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977238 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ ในการตอบสนองต่อคำติชมของลูกค้าที่เราได้รับหลังต้นฉบับของปรับปรุงนี้บน 3 พฤศจิกายน 2009 การ ปรับปรุงนี้ถูกแก้ไข และ re-released บน 10 กรกฎาคม 2012 หมายเหตุ: มีการเปลี่ยนแปลงทำงานไม่มีการปรับปรุงนี้ และการปรับปรุงไม่จำเป็นต้องติดตั้งใหม่ เปิดตัวใหม่ขยายเสนอโปรแกรมปรับปรุงให้ Windows 2008 R2 Service Pack 1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

(KB977238) บทความนี้อธิบายถึงการ Hyper-V ที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติ Analyzer สำหรับ Windows Server 2008 R2 และช่วยให้คุณ มีการเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "บทนำ"ข้อมูลเพิ่มเติม" และ"การปรับปรุงข้อมูล"ส่วนของบทความนี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติ Analyzer สำหรับ Windows Server 2008 R2 ให้คลิก'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงในการ "ปรับปรุงข้อมูล"ส่วน

คำแนะนำ

ในการจัดการของ Windows แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมีคำแนะนำการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ตามที่กำหนด โดยผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น นั้นจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ให้เปิดพอร์ตที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนเครือข่าย และไฟร์วอลล์ยัง บล็อกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งาน ในขณะที่ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาการละเมิดการวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด สำคัญยิ่งมากที่สุดแบบฝึกหัดละเมิด จะแสดงการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ดี ความน่าเชื่อถือไม่ดี ความขัดแย้งที่ไม่คาดคิด ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัววิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคืออะไร

ดีที่สุดวิธีปฏิบัติ Analyzer (BPA) เป็นเครื่องมือการจัดการของเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2 BPA รายงานการละเมิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดกับผู้ดูแลหลังจากที่ BPA สแกนบทบาทที่มีการติดตั้งบน Windows Server 2008 R2 ผู้ดูแลสามารถกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็น หรือไม่รวมผลลัพธ์จากรายงาน BPA ผู้ดูแลยังสามารถทำงาน BPA ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ GUI หรือ Windows PowerShell cmdlets สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดและการสแกน ดูวิธีที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติ Analyzer ใช้

เกี่ยวกับการปรับปรุง BPA Hyper-V

การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ประกอบด้วยการวัดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Hyper-V บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 คุณสามารถเรียกใช้ชุดของการสแกนตัววิเคราะห์คำวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดบน Hyper-V ซึ่งจะช่วยให้คุณนำหน้าที่เป็นความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คุณสามารถใช้ตัววิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Hyper-V เพื่อสแกนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาท Hyper-V และช่วยในการระบุการตั้งค่าคอนฟิกที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ role นี้ BPA สแกนการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริง เครื่องเสมือน และทรัพยากรอื่น ๆ เช่นระบบเครือข่ายเสมือนหรือการจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือน การสแกนแสดงผลลัพธ์เป็นรายการที่คุณสามารถเรียงลำดับตามความรุนแรง และรวมถึงคำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาและการเชื่อมโยงไปยังคำแนะนำ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยการเรียกใช้การสแกน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hyper-V แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ปรับปรุงข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977238 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2555 - Revision: 5.1
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Keywords: 
kbhyperv atdownload kbinfo kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB977238 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977238

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com