ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ virtualization ที่ assisted ฮาร์ดแวร์สำหรับ Windows XP โหมดการในพีซีเสมือนของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977206 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณติดตั้ง Windows พีซีแบบเสมือนและ Windows XP โหมดบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน หรือการกำหนดค่า Windows XP โหมดใน Windows พีซีแบบเสมือนจริง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน หรือการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องเสมือนอื่นใด ๆ ในพีซีเสมือนของ Windows
 • ไม่สามารถเริ่มการทำงานของพีซีเสมือนของ Windows ได้เนื่องจาก virtualization assisted ฮาร์ดแวร์ถูกปิดใช้งาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ไม่สามารถเริ่มการทำงานของพีซีเสมือนของ Windows ได้เนื่องจาก virtualization assisted ฮาร์ดแวร์ถูกปิดใช้งาน

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า คุณลักษณะ virtualization assisted ฮาร์ดแวร์ (HAV) ไม่เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ไม่สามารถเริ่ม Windows เสมือนพีซี Host Process ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ไม่สามารถเริ่ม Windows เสมือนพีซี Host Process ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า ตัวประมวลผลของคุณไม่ได้สนับสนุนคุณลักษณะ HAV

 • พีซีเสมือนของ windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์นี้ไม่สนับสนุน virtualization assisted ฮาร์ดแวร์
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  พีซีเสมือนของ windows ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์นี้ไม่สนับสนุน virtualization assisted ฮาร์ดแวร์

  คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงาน หรือการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องเสมือนที่กำลังเรียกใช้ Windows XP โหมดไม่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่า ตัวประมวลผลของคุณไม่ได้สนับสนุนคุณลักษณะ HAV

สาเหตุ

พีซีเสมือนของ Windows และ Windows XP โหมดสนับสนุนเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลได้ HAV คุณลักษณะที่เปิดใช้งาน ดังนั้น ถ้าตัวประมวลผลของคุณไม่สนับสนุนคุณลักษณะ HAV หรือ ถ้าปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้ คุณไม่สามารถเริ่มเครื่องเสมือนใด ๆ ในพีซีเสมือนของ Windows

การแก้ไข

สิ่งสำคัญการปรับปรุงนี้สนับสนุนเฉพาะ Windows XP Service Pack 3 เสมือนเครื่อง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใช้เครื่องมือการตรวจสอบของ Microsoft virtualization assisted ฮาร์ดแวร์การตรวจสอบว่า ตัวประมวลผลของคุณสนับสนุนคุณลักษณะ HAV เมื่อต้องการดาวน์โหลดเครื่องมือนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 2. ถ้าตัวประมวลผลของคุณสนับสนุน HAV แต่ไม่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เครื่องมือการตรวจสอบของ Microsoft virtualization assisted ฮาร์ดแวร์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  HAV ไม่ได้เปิดใช้งาน


  เมื่อต้องการเปิดการใช้งานคุณลักษณะนี้ใน BIOS ทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 3. ถ้าตัวประมวลผลของคุณไม่สนับสนุนคุณลักษณะ HAV เครื่องมือการตรวจสอบของ Microsoft virtualization assisted ฮาร์ดแวร์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ไม่สนับสนุนการ HAV


  สิ่งสำคัญเราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เฉพาะเมื่อตัวประมวลผลของคุณไม่สนับสนุนคุณลักษณะ HAV
ปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจจะไม่สามารถคัดลอก และวางแฟ้มระหว่าง Windows 7 และ Windows XP โหมด (หรือเครื่องเสมือนอื่นใด ๆ) เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คัดลอก และวางผ่าน Windows 7 ไดรฟ์ใช้ร่วมกันที่คุณสามารถเข้าถึงได้จากเครื่องเสมือน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการรวมในเครื่องเสมือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  .aspx http://technet.microsoft.com/library/ee449412 (WS.10)
 2. ในเครื่องเสมือน เปิดwindows Explorerและคัดลอก หรือวางแฟ้มระหว่างไดรฟ์ของเครื่องเสมือนและไดรฟ์ Windows 7 ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ:ไดรฟ์ Windows 7 ที่ใช้ร่วมกันถูกแสดงเป็น<host drive="" letter=""></host>บน<host computer="" name=""></host>.

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

<a0>$$$$</a0>Microsoft::
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ระบบปฏิบัติการ:การปรับปรุง
Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้งาน Windows 7 พร้อมกับพีซีเสมือนของ Windows

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม windows 7
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญมาก สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vpc.exe6.1.7600.164883,330,56017-ธ.ค.-200907:34x86
Vpc.exe6.1.7600.205983,330,56017-ธ.ค.-200907:26x86
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,003,00817-ธ.ค.-200904:48x86
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,003,00817-ธ.ค.-200905:06x86
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,171,39217-ธ.ค.-200907:34x86
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,171,39217-ธ.ค.-200907:26x86
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488295,89617-ธ.ค.-200907:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598295,88017-ธ.ค.-200907:33ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vpc.exe6.1.7600.164884,514,81617-ธ.ค.-200909:49x64
Vpc.exe6.1.7600.205984,514,81617-ธ.ค.-200909:43x64
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,210,36817-ธ.ค.-200907:05x64
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,210,36817-ธ.ค.-200907:03x64
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,264,06417-ธ.ค.-200909:49x64
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,264,06417-ธ.ค.-200909:43x64
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488360,79217-ธ.ค.-200910:00x64
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598360,79217-ธ.ค.-200909:55x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พีซีเสมือนของ Windows และ Windows XP โหมด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/default.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977206 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbgraphxlink kbfix kbexpertiseinter kbqfe atdownload kbsurveynew kbmt KB977206 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977206

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com