Klaidos prane?imas apie aparat?ros padeda virtualization for Windows XP Mode Windows Virtual PC kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 977206 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 ?diegti Windows Virtual PC ir Windows XP re?imas. Kai bandote paleisti arba konfig?ruoti Windows XP Mode Windows Virtual PC, galite gauti vien? i? ?i? klaid? prane?im?.

Pastaba J?s taip pat gauti vien? i? ?i? klaidos prane?im? bandant paleisti arba konfig?ruoti kit? VM Windows Virtual PC.
 • Ne?manoma paleisti Windows Virtual PC, nes i?jungtas aparat?ros virtualizavimas
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ne?manoma paleisti Windows Virtual PC, nes i?jungtas aparat?ros virtualizavimas

  ?is klaidos prane?imas rodo, kad aparat?ros virtualizavimo (HAV) funkcija ne?galinta j?s? kompiuteryje.

 • Negali paleisti Windows Virtual PC priiman?iosios procesas. Patikrinkite sistemos ?vyki? ?urnal? daugiau informacijos
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Negali paleisti Windows Virtual PC priiman?iosios procesas. Patikrinkite sistemos ?vyki? ?urnal? daugiau informacijos

  ?is klaidos prane?imas rodo, kad j?s? procesorius nepalaiko HAV funkcija.

 • Windows Virtual PC nepaleistas, nes ?is kompiuteris nepalaiko aparat?ros virtualizavimo
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Windows Virtual PC nepaleistas, nes ?is kompiuteris nepalaiko aparat?ros virtualizavimo

  Gaunate ?? klaidos prane?im? bandydami paleisti arba konfig?ruoti virtualioji ma?ina, kuri neveikia Windows XP re?imas. ?is klaidos prane?imas rodo, kad j?s? procesorius nepalaiko HAV funkcija.

Prie?astis

Windows Virtual PC ir Windows XP re?imas yra palaikomi tik tuose kompiuteriuose, kuri? perdirb?jai yra ? HAV funkcija ?jungta. Tod?l, jei j?s? procesorius nepalaiko HAV priemon?s arba jei ?i funkcija yra i?jungta, bet koks virtualios ma?inos negali paleisti Windows Virtual PC.

Sprendimas

Svarbus ?is naujinimas palaiko tik Windows XP Service Pack 3 virtuali? ma?in?.

Pastaba ?is naujinimas yra ?trauktas ? Windows Virtual PC paketas, skirtas Windows 7 1 pakeitim? paketo sistemos:http://www.Microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&ID=3702

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naudokite Microsoft aparat?ros virtualizavimo aptikimo ?rank? nor?dami nustatyti, ar procesorius palaiko HAV funkcija. Nor?dami atsisi?sti ?? ?rank?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  Atsisi?sti Microsoft aparat?ros virtualizavimo aptikimo ?rank?
 2. Jei j?s? procesorius palaiko HAV, bet ?i funkcija ne?jungta, Microsoft aparat?ros virtualizavimo aptikimo ?rank? rodo ?? klaidos prane?im?:

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  HAV ne?galintas


  Jei norite ?galinti ?i? funkcij? BIOS, sekite instrukcija, ?ioje Microsoft svetain?je:
  Kaip HAV funkcija BIOS
 3. Jei j?s? procesorius nepalaiko HAV funkcija, Microsoft aparat?ros virtualizavimo aptikimo ?rank? rodo ?? klaidos prane?im?:

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Nepalaiko HAV


  Svarbus Mes rekomenduojame ?diegti ?? naujinim?, tik jei j?s? procesorius nepalaiko HAV funkcija.
?inoma problema

Kai ?diegiate ?? naujinim?, jums gali b?ti ne?manoma kopijuoti ir ?klijuoti failus Windows 7 ir Windows XP re?imas (ar kit? VM). Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, nukopijuokite ir ?klijuokite per bendrai Windows 7 diskus, galite naudotis virtualios ma?inos. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?sitikinkite, kad galite ?galinti integracijos priemones virtualioje ma?inoje. Daugiau informacijos apie tai, kaip ?galinti ?ias funkcijas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://technet.Microsoft.com/Library/ee449412 (WS.10) .aspx
 2. Virtualioje ma?inoje, atidaryti Windows Explorer ir tada kopijuoti arba ?klijuoti failus tarp virtualios ma?inos disko ir bendrai Windows 7 disko.

  Pastaba Bendrai Windows 7 disk? rodomas kaip <host drive="" letter=""></host> d?l <host computer="" name=""></host>.

Atnaujinti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, turite b?ti ?dieg? Windows 7 kartu su Windows Virtual PC.

Registro informacija

Naudoti naujinimo ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums gali tekti i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 7 fail? informacija pastabos
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
  6.1.760 0,16xxxWindows 7RTMVDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7RTMLDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplit?s, itin svarbus klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
VPC.exe6.1.7600.164883,330,56017-Dec-200907:34x 86
VPC.exe6.1.7600.205983,330,56017-Dec-200907:26x 86
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,003,00817-Dec-200904:48x 86
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,003,00817-Dec-200905:06x 86
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,171,39217-Dec-200907:34x 86
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,171,39217-Dec-200907:26x 86
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488295,89617-Dec-200907:47Netaikoma
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598295,88017-Dec-200907:33Netaikoma
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
VPC.exe6.1.7600.164884,514,81617-Dec-200909:49x 64
VPC.exe6.1.7600.205984,514,81617-Dec-200909:43x 64
Vmwindow.exe6.1.7600.164881,210,36817-Dec-200907:05x 64
Vmwindow.exe6.1.7600.205981,210,36817-Dec-200907:03x 64
Vpcwizard.exe6.1.7600.164882,264,06417-Dec-200909:49x 64
Vpcwizard.exe6.1.7600.205982,264,06417-Dec-200909:43x 64
Vpcvmm.sys6.1.7600.16488360,79217-Dec-200910:00x 64
Vpcvmm.sys6.1.7600.20598360,79217-Dec-200909:55x 64

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie Windows Virtual PC ir Windows XP re?imas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/Windows/Virtual-PC/default.aspx
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 977206 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbgraphxlink kbfix kbexpertiseinter kbqfe atdownload kbsurveynew kbmt KB977206 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 977206

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com