การปรับปรุง dns อาจจะไม่ถูกต้องรายงานตามที่ล้มเหลวเมื่อคุณใช้โปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น ๆ สำหรับการลงทะเบียน DNS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977158 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณกำลังใช้แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ DNS ของบริษัทอื่นสำหรับการปรับปรุง DNS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการปรับปรุงแบบไดนามิกในเซิร์ฟเวอร์ DNS ระเบียน DNS ถูกปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดการปรับปรุง DNS บางอย่างอาจถูกบันทึก ในบันทึกเหตุการณ์ หรือ ในบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ดังนั้น ซอฟต์แวร์การจัดการบางอย่างอาจยก alarms เท็จ ตัวอย่างเช่น System Center Configuration Manager หรือตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ระบบอาจเพิ่ม alarms เท็จ

ระบุอาการของปัญหานี้อาจแตกต่างกัน ต่อไปนี้ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์อย่าง น้อยหนึ่งรายการ:

สถานการณ์สมมติ 1

คุณสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอื่นสำหรับการลงทะเบียน DNS ในโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ลงทะเบียนระเบียน DNS SRV เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบทุกครั้งที่ลงทะเบียนของเรกคอร์ดที่ SRV DNS แบบไดนามิก:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: NETLOGON
รหัสเหตุการณ์: 5774
ระดับ: ข้อผิดพลาด
ลงคำอธิบาย: แบบไดนามิกทะเบียนของระเบียน DNS '<record></record>.<dns zone=""></dns>. 600 a อยู่<dns server="" ip=""></dns>' ล้มเหลวใน DNS เซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
dns เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ IP:<dns ip=""></dns>
ส่งกลับรหัสการตอบรับ (RCODE): 0
รหัสสถานะการส่งคืน: 9502

สำหรับคอมพิวเตอร์และผู้ใช้สามารถค้นหาตัวควบคุมโดเมนนี้ ระเบียนนี้ต้องถูกลงทะเบียนใน DNS

การกระทำของผู้ใช้

ตรวจสอบสิ่งที่อาจมีสาเหตุนี้ล้มเหลว การแก้ไขปัญหา และลงทะเบียน initiate ของระเบียน DNS จากตัวควบคุมโดเมน เมื่อต้องการกำหนดสิ่งที่อาจมีเกิดความล้มเหลวนี้ รัน DCDiag.exe สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DCDiag.exe ดูศูนย์บริการและวิธีใช้ เริ่มการลงทะเบียนของระเบียน DNS โดยคอนโทรลเลอร์โดเมนนี้ เรียกใช้ 'nltest.exe /dsregdns' จากพร้อมรับคำสั่งบนตัวควบคุมโดเมน หรือเริ่มบริการการเข้าสู่ระบบสุทธิ หรือ คุณด้วยตนเองสามารถเพิ่มระเบียนนี้ใน DNS แต่มันไม่แนะนำไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าข้อผิดพลาด: แพคเก็ต DNS ที่ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ:สำหรับคอมพิวเตอร์และผู้ใช้สามารถค้นหาตัวควบคุมโดเมนที่ ระเบียน DNS SRV ต้องถูกลงทะเบียนไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยทั่วไป ตัวควบคุมโดเมนของ Active Directory แบบไดนามิกประมาณ 15 ถึง 30 SRV ระเบียนที่ลงทะเบียนทุกชั่วโมง และล็อกเหตุการณ์นี้สำหรับแต่ละความพยายามในการลงทะเบียนนอกจากนี้เหตุการณ์ 5774 ถูกบันทึกในแฟ้ม Netlogon.log ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\Debug ที่อยู่บนตัวควบคุมโดเมน รายการ 5774 เหตุการณ์คล้ายกับรายการต่อไปนี้:

ล็อกเหตุการณ์เพื่อดู HH:MM:SS [MISC YY/ดด: 5774 (1) "<record></record>.<dns zone=""></dns>.<ad dns="" domain=""></ad>. 600 a อยู่<dns ip=""></dns>"9502"<ip address=""></ip>"" 0""9502"<snip></snip>

ถ้าคุณเรียกใช้เครื่องมือ DCDiag.exe ผลผลิตประกอบด้วยต่อไปนี้:

เหตุการณ์ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
EventID: 0x0000168E
เวลาที่สร้างโดย:<date></date><time></time>
ลงสตริงการเหตุการณ์: การไดนามิกทะเบียนของระเบียน DNS '<record></record>.<dns zone=""></dns>. 600 a อยู่<dns server="" ip=""></dns>' ล้มเหลวใน DNS เซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:

รหัสของตัวระบุตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมนสันนิษฐานว่า DNS ที่บันทึกลงทะเบียนที่ล้มเหลว ถอนการลงดังนั้น ตัวระบุตำแหน่งของตัวควบคุมโดเมนไม่ทะเบียนระเบียน DNS ถ้าจำเป็นสำหรับ demotion ซึ่งทำให้ระเบียน DNS เก่าไปจนกว่า DNS หมดอายุของเรกคอร์ดที่ หรือ scavenges เร็กคอร์ดที่ยังคงอยู่

การตรวจสอบระบบอาจเพิ่มข้อความแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์การผิดพลาด 5774 ที่มีชื่อของสัญลักษณ์NELOG_NetlogonDynamicDnsRegisterFailure. ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้งานในการจัดการที่ไม่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลผู้ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด

พบกับอาการที่อธิบายไว้ที่นี่ โดยใช้โปรแกรมบางอย่างของบริษัทอื่น DNS เซิร์ฟเวอร์ประยุกต์ เช่นผูกหรือ QIP Lucent

สถานการณ์สมมติ 2

ทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่ชี้ไปที่แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น ๆ สำหรับการลงทะเบียน DNS ไม่มาแบบออนไลน์ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ของ "Microsoft-Windows-FailoverClustering" ต่อไปนี้ 1196 และ 1578 เข้าสู่ระบบ:

เหตุการณ์ 1196

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-FailoverClustering
วันที่:<date></date><time></time>
รหัสเหตุการณ์: 1196
ประเภทงาน: ทรัพยากรชื่อเครือข่าย
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ::
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:<computer name=""></computer>
คำอธิบาย: การลงทะเบียนของหนึ่งทรัพยากรชื่อเครือข่ายคลัสเตอร์ 'ชื่อทรัพยากร' ล้มเหลว หรือมากกว่าเชื่อมโยงชื่อ DNS เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้: แพคเก็ต DNS ที่ไม่ถูกต้อง

เหตุการณ์ 1578

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-FailoverClustering
วันที่:<date> <time></time></date>
รหัสเหตุการณ์: 1578
ประเภทงาน: ทรัพยากรชื่อเครือข่าย
ระดับ: คำเตือน
คำสำคัญ::
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:< computer="" name="">
คำอธิบาย: ทรัพยากรชื่อเครือข่ายคลัสเตอร์ '% 1' ไม่สามารถลงทะเบียนการปรับปรุงแบบไดนามิกสำหรับชื่อ '% 2' ผ่านการ์ดเชื่อมต่อ '% 4' DNS เซิร์ฟเวอร์อาจไม่มีการกำหนดค่าให้ยอมรับการปรับปรุงแบบไดนามิก รหัสข้อผิดพลาดถูก '% 3' โปรดติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่พร้อมใช้งาน และกำหนดค่าไว้สำหรับการปรับปรุงแบบไดนามิก

สาเหตุ

ร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 2136 ช่วยสำหรับการตอบรับการปรับปรุงแบบไดนามิกให้ถูกต้อง โดยใช้สองวิธีต่อไปนี้:
 1. การตอบสนอง โดยใช้ ZOCOUNT, PRCOUNT, UPCOUNT ADCOUNT ฟิลด์ และคัดลอก
 2. การตอบสนองต่อ โดยใช้ ZOCOUNT, PRCOUNT, UPCOUNT ADCOUNT ฟิลด์ และการตั้งค่าเป็น0.
เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ให้ใช้วิธีที่ 1 ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น ๆ ใช้วิธีที่ 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะวิธีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 interprets แพคเก็ตตอบรับที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ DNS interpretation นี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณพยายามลงทะเบียนการเรกคอร์ด SRV แบบไดนามิก

ไคลเอ็นต์ DNS ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 ใช้การตอบสนองที่ใช้วิธีที่ 2 เป็นแพคเก็ตที่ไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่ารหัสสถานะการส่งคืนสำหรับการปรับปรุงเป็น "สำเร็จ" ทำให้ลักษณะการทำงานนี้เกิดเหตุการณ์ข้อผิดพลาด NETLOGON 5774 ID ที่มีรหัสสถานะของ 9502 (DNS_ERROR_BAD_PACKET) เพื่อที่ถูกบันทึกไว้ หรือบล็อกคลัสเตอร์จากการนำทางออนไลน์ทรัพยากรในสถานการณ์สมมติ 2

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ไคลเอ็นต์ DNS ไม่รายงานข้อผิดพลาดการปรับปรุงเมื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS ใช้วิธีที่ 2 ที่กล่าวไว้ในส่วน "สาเหตุ" เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอการปรับปรุงแบบไดนามิก

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ต้องใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Server 2008 R2 และ Windows 7

แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dnsapi.dll6.1.7600.20563270,33631 2009 Oct06:01x86
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2056328,67231 2009 Oct06:00x86
Dnsrslvr.dll6.1.7600.20563132,60831 2009 Oct06:01x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ ของ Windows7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Dnsapi.dll6.1.7600.20563356,35231 2009 Oct06:40x64ไม่สามารถใช้งานได้
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2056330,20831 2009 Oct06:38x64ไม่สามารถใช้งานได้
Dnsrslvr.dll6.1.7600.20563182,27231 2009 Oct06:40x64ไม่สามารถใช้งานได้
Dnsapi.dll6.1.7600.20563270,33631 2009 Oct06:01x86WOW
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2056328,67231 2009 Oct06:00x86WOW
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Dnsapi.dll6.1.7600.20563686,08031 2009 Oct05:11IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2056362,46431 2009 Oct05:08IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Dnsrslvr.dll6.1.7600.16385354,81614.07.5201:46IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Dnsapi.dll6.1.7600.20563270,33631 2009 Oct06:01x86WOW
Dnscacheugc.exe6.1.7600.2056328,67231 2009 Oct06:00x86WOW


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb977158_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,94701 2009 พฤศจิกายน23:13ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20563_none_e25610f5fcbc2b3d.manifestไม่สามารถใช้งานได้55,89631 2009 Oct08:07ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20563_none_e257b4ebfcba3439.manifestไม่สามารถใช้งานได้57,75901 2009 พฤศจิกายน23:13ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb977158_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,68301 2009 พฤศจิกายน23:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20563_none_48c956cbe97a5e6e.manifestไม่สามารถใช้งานได้51,90031 2009 Oct08:02ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20563_none_3e74ac79b5199c73.manifestไม่สามารถใช้งานได้55,90231 2009 Oct09:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb977158_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,18101 2009 พฤศจิกายน23:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-dns-client_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20563_none_48c956cbe97a5e6e.manifestไม่สามารถใช้งานได้51,90031 2009 Oct08:02ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการปรับปรุงแบบไดนามิกในระบบของชื่อโดเมน อ้างอิงไปยังส่วน 3.8 ของบทความ 2136 RFC ใน IEEE เว็บไซต์:
http://www.ietf.org/rfc/rfc2136.txt

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977158 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB977158 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977158

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com