Simptomi

Informacije o kontaktima, na primer aktivnosti, sastanci, novi statusi ili e-poruke se ne prikazuju u oknu ?Osobe? u aplikaciji Microsoft Outlook 2013 ili Outlook 2010. Umesto njih, funkcija Microsoft Social Connector prikazuje slede?e poruke:
Nema stavki za pregled u ovom prikazu.
Pretraga ne mo?e da vrati rezultate za ovaj prikaz. Kliknite ovde za vi?e informacija
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Snimak ekrana prikazuje da funkcija Social Connector ne prikazuje informacije o kontaktima


Dodatne informacije o ovom problemu
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Kada umanjite okno ?Osobe?, prikazuje se slede?e obave?tenje:
Neke funkcije okna ?Osobe? su isklju?ene jer funkcija Windows Desktop Search nije dostupna.
Tako?e, prikazuje vam se neka od slede?ih poruka o gre?ci kada poku?ate da obavite pretragu u aplikaciji Outlook 2010:
Trenutna pretraga nije dostupna kada je Outlook pokrenut sa administratorskim dozvolama. Da biste koristili trenutnu pretragu, iza?ite iz programa Outlook i ponovo ga pokrenite bez administratorskih dozvola.
Usluga Windows Search nije instalirana. Outlook ne mo?e brzo da pru?i rezultate pretrage preko funkcije ?Trenutna pretraga? ako ova usluga nije instalirana. Za informacije o tome kako da omoguc?ite ovu opcionu komponentu koja je sadr?ana u operativnom sistemu, pogledajte ?Pomo??? u verziji operativnog sistema Microsoft Windows koju koristite.
Da biste mogli da omogu?ite funkciju trenutne pretrage u programu Outlook, morate da preuzmete i instalirate komponentu za Microsoft Windows.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Re?enje

Da biste koristili Outlook Social Connector u aplikaciji Outlook 2010 i Outlook 2013, Windows Search mora da bude instaliran. Tako?e, ne bi trebalo da pokre?ete Outlook 2010 ili Outlook 2013 komandom Pokreni kao administrator. Sledite slede?e korake da biste re?ili ovaj problem:

1. korak: Instalirajte Windows Search

Uverite se da je usluga Windows Search pokrenuta u OS Windows 8.1

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
U OS Windows 8.1 funkcija Windows Search se automatski instalira. Me?utim, mo?da ?ete morati da proverite da li Windows Search radi kako treba. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretra?i. Ili, ako koristite mi?, postavite pokaziva? mi?a u donji desni ugao ekrana, a zatim kliknite na dugme Pretra?i.
 2. Ukucajte usluga u polje za pretragu, a zatim mi?em izaberite ili dodirnite stavku Prikaz lokalnih usluga.
 3. Prona?ite uslugu Windows Search i uverite se da ima status Running (Pokrenuto).
  Ako usluga Windows Search nije pokrenuta, kliknite desnim tasterom mi?a na nju i izaberite Start (Pokreni) da biste je pokrenuli.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Instalacija funkcije Windows Search u OS Windows 7 ili Windows 8

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
 1. Iza?ite iz programa Outlook.
 2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Programi i funkcije.
 3. U oknu za navigaciju izaberite stavku Uklju?ivanje ili isklju?ivanje funkcija operativnog sistema Windows.
 4. U dijalogu Funkcije operativnog sistema Windows prona?ite funkciju Windows Search i kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu pored nje. (Snimak ekrana za ovaj korak dat je u nastavku).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana za ovaj korak.
 5. Kliknite na dugme U redu.
 6. Kada se funkcija Windows Search instalira, kliknite na dugme Odmah ponovo pokreni da biste ponovo pokrenuli ra?unar.
 7. Pokrenite Outlook kada se ra?unar ponovo pokrene.

  Napomena Kada pokrenete Outlook nakon ?to instalirate Windows Search, mo?e se prikazati dijalog sli?an slede?em.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ekrana na kojem je prikazana aplikacija Outlook, prvi put pokrenuta nakon uno?enja izmena
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

Instalacija funkcije Windows Search u OS Windows Vista i Windows XP

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzmite Windows Search 4.0 sa slede?ih stranica Centra za preuzimanje:
Windows Search 4.0 za Windows XP (KB940157)

Windows Search 4.0 za operativni sistem Windows Vista SP1 (KB940157)

Za vi?e informacija o instalaciji funkcije Windows Search 4.0 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
940157 Opis programa Windows Search 4.0 i paketa za vi?ejezi?ki korisni?ki interfejs za Windows Search 4.0
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku

2. korak: Pokrenite Outlook bez upotrebe komande Pokreni kao administrator

u OS Windows 8.1 ili Windows 8, kliknite na plo?icu Outlook 2013 ili Outlook 2010 direktno na po?etnom ekranu.

Ili, ako koristite neku stariju verziju operativnog sistema Windows, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, potom stavku Microsoft Office, a zatim Microsoft Outlook 2013 ili Microsoft Outlook 2010.

Napomena Nemojte da koristite komandu Pokreni kao administrator.

O ovom ?lanku

Identifikator ?lanka: 976786
Poslednji pregled: 23. oktobar 2014.
Odnosi se na:: Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013
Da li ?elite da po?aljete povratne informacije u vezi sa ovim ?lankom?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.