การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณทำการปรับรุ่น rolling ในคลัสเตอร์ของ SQL Server 2008:"18401 ล็อกอินของเหลวสำหรับผู้ใช้ SQLTEST\AgentService เหตุผล: เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในโหมดการปรับรุ่นของสคริปต์ เฉพาะผู้ดูแลสามารถเชื่อมต่อในขณะนี้[SQLState 42000]"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976761 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการปรับรุ่น rolling Microsoft SQL Server 2008 รุ่นต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์:
 • SQL Server 2008 สะสม Update (CU) 7 หมายเลขการสร้างจาก 10.00.1818 เป็น 10.00.1822
  973601แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008
 • CU3 SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) หรือ CU4 เลขรุ่นต่อจาก 10.00.2723 10.00.2739
  971491แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
  973602แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้

หมายเหตุตัวอย่างนี้สมมติว่า คุณกำลังทำงานกับคลัสเตอร์ของ SQL Server 2008 SP1 โหนด 2 โหนด 1 เป็นโหนดที่ใช้อยู่ (ซึ่งกลุ่มทรัพยากรคลัสเตอร์ของ SQL Server ที่อยู่ในสถานะออนไลน์) และโหนด 2 เป็นโหนแฝง
 1. การติดตั้ง SQL Server 2008 SP1 CU3 เสร็จสิ้นการปรับรุ่นบนโหนแฝง (โหนด 2)
 2. ผู้ดูแลเริ่มการล้มเหลวด้วยตนเองจากโหนด active (โหนด 1) เมื่อต้องการ passive โหนด (โหนด 2)
 3. เมื่อเริ่ม SQL Server โดยตัวจัดการทรัพยากรคลัสเตอร์ในการปรับรุ่นในขณะนี้ โหนด (Node2), SQL Server กระบวนการปรับรุ่นสคริปต์ kicks ปิดและเริ่มการทำงาน การปรับรุ่นฐานข้อมูล msdb รุ่น SP1 CU3
 4. เมื่อไม่มีการปรับรุ่นฐานข้อมูล msdb, SQL Server จะเริ่มทำงาน และกำลังทำงานอยู่ Meanwhile คลัสเตอร์ของ SQL Server DLL ทรัพยากรรายงานสถานะ healthy ให้ตัวจัดการทรัพยากรคลัสเตอร์
 5. แล้ว ตัวจัดการทรัพยากรคลัสเตอร์พยายามนำทรัพยากรคลัสเตอร์ออนไลน์ของบริษัทตัวแทนของ SQL Server
 6. เมื่อ SQLAgent.exe เริ่มต้น มันพยายามเชื่อมต่อกับ SQL Server และทำงาน แบบสอบถามของ transact SQL โทรEnableAgentXPsฟังก์ชัน เรียก T SQL นี้ล้มเหลว ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ข้อผิดพลาด 18401 เข้าสู่ระบบล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ SQLTEST\AgentService เหตุผล: เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในโหมดการปรับรุ่นของสคริปต์ เฉพาะผู้ดูแลสามารถเชื่อมต่อในขณะนี้[SQLState 42000]


  เนื่องจากเกิดความล้มเหลวนี้ SQLAgent.exe สิ้นสุดลงของกระบวนการเริ่มต้นระบบ
 7. คลัสเตอร์ manager ตรวจพบความล้มเหลวในการเริ่มต้นระบบตัวแทน และล้มเหลวบน SQL Server กลุ่มไปยังโหนดอื่น (Node1) ในระหว่างการล้มเหลว หยุดทำงานของ sql SERVER และ msdb กระบวนการปรับรุ่นถูกยกเลิก
 8. SQL Server และบริษัทตัวแทนการเริ่มทำงานบนอื่น ๆ โหน (โหนด 1) ที่รัน SQL Server 2008 SP1
ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้าผู้ดูแลระบบพยายามที่ล้มเหลวบนกลุ่มคลัสเตอร์ของ SQL Server ไปยังโหนด 2 อีกครั้ง ขั้นตอนจาก (b) (h) จะซ้ำอีกครั้งและอีกครั้ง

หมายเหตุในสถานการณ์สมมติ multi-node เมื่อมีการปรับรุ่นโดยส่วนใหญ่ของโหนดกระบวนการ โปรแกรมติดตั้งจะล้มเหลวบนอินสแตนซ์ที่ใช้งานอยู่ไปยังโหนปรับรุ่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ทรัพยากรของ SQL เพื่อเคลื่อนย้ายระหว่าง "การปรับรุ่น" โหนตั้งแต่เริ่มการตัวแทนใน SQL Server

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับ SQL Server รุ่นของคุณ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
SQL Server รุ่นก่อนที่จะปรับรุ่นSQL Server รุ่นที่คุณพยายามปรับรุ่นเป็นความละเอียด
รุ่นของ SQL Server 2008SQL Server 2008 CU7 เลขรุ่นต่อจาก 10.00.1818 10.00.1822นำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ SQL Server 2008 สะสม 8
SQL Server 2008 SP1SQL Server 2008 SP1 เลขรุ่นต่อจาก 10.00.2723 10.00.2739นำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ SQL Server 2008 SP1 สะสม 5 หรือใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน"


หมายเหตุถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น และคุณต้องการติดตั้งการปรับปรุงที่มีปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนของ "คลัสการติดตั้ง SQL Server 2008 นำโปรแกรมปรับปรุงบนเครื่องล้มเหลวเตอร์" ใน KB 958734 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
958734นำกระบวนการชุดโปรแกรมแก้ไขและการบริการคลัสเตอร์ล้มเหลว SQL Server 2008


ปรับปรุงข้อมูล

รุ่นของ SQL Server 2008

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ออกวางจำหน่ายครั้งแรกใน 8 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
975976แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุเนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008

SQL Server 2008 Service Pack 1

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ยังถูกนำออกใช้ในปรับปรุง 5 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
975977แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุเนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขออก Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365SQL Server 2008 สร้างที่เผยแพร่หลังจากการ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 มีสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีให้ใน SQL Server service pack จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รุนแรงรับปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้ายังมีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการดาวน์โหลด นี้จะมีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุหากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งก่อนที่คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่บทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในตัววันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'

รุ่น 32 บิต

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2740.088,40825 2009 Oct21:29x 86
Commanddest.dll2007.100.2740.0164,69625 2009 Oct21:33x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2740.069,46425 2009 Oct21:35x 86
Distrib.exe2007.100.2740.075,09625 2009 Oct21:53x 86
Dts.dll2007.100.2740.01,429,84825 2009 Oct21:54x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2740.0694,10425 2009 Oct21:54x 86
Dtswizard.exe2007.100.2740.0804,69625 2009 Oct21:54x 86
Exceldest.dll2007.100.2740.0173,40025 2009 Oct22:11x 86
Excelsrc.dll2007.100.2740.0183,12825 2009 Oct22:11x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2740.0276,31225 2009 Oct22:14x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2740.0283,99225 2009 Oct22:14x 86
Keyfile.dll2007.100.2740.013,65625 2009 Oct23:05x 86
Logread.exe2007.100.2740.0423,25625 2009 Oct23:22x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2740.0296,79225 2009 Oct23:28x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2740.0403,28825 2009 Oct23:30x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2740.071,51225 2009 Oct23:31x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2740.02,860,88825 2009 Oct23:32x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2740.01,083,22425 2009 Oct23:32x 86
Oledbdest.dll2007.100.2740.0173,91225 2009 Oct23:43x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2740.0186,71225 2009 Oct23:43x 86
Rdistcom.dll2007.100.2740.0651,09626 2009 Oct00:03x 86
Repldp.dll2007.100.2740.0191,32026 2009 Oct00:04x 86
Replmerg.exe2007.100.2740.0341,33626 2009 Oct00:04x 86
Snapshot.exe10.0.2740.013,14426 2009 Oct01:22x 86
Sqlfthndlr.dll2007.100.2740.038,23225 2009 Oct22:33x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2740.0192,85626 2009 Oct01:24x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2740.0113,49626 2009 Oct01:25x 86
Sqlwep100.dll2007.100.2740.089,43226 2009 Oct01:25x 86
Tablediff.exe10.0.2740.096,08826 2009 Oct01:24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2740.0206,68026 2009 Oct01:30x 86
อินสแตนซ์บริการฐานข้อมูลหลักของ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Databasemailengine.dll10.0.2740.075,60825 2009 Oct21:35x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2740.042,84025 2009 Oct21:35x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2740.013,65625 2009 Oct23:05x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2740.0405,33626 2009 Oct01:22x 86
Sqlagent.exe2007.100.2740.0367,44826 2009 Oct01:22x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2740.072,53626 2009 Oct01:23x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2740.014,68026 2009 Oct01:24x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2740.03,379,03226 2009 Oct01:25x 86
Sqlservr.exe2007.100.2740.042,725,20826 2009 Oct01:25x 86
Xpstar.dll2007.100.2740.0300,88826 2009 Oct01:31x 86
SQL Server 2008 บริการฐานข้อมูลหลักทั่วไป
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2740.0546,64825 2009 Oct23:22x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2740.01,320,79225 2009 Oct23:22x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2740.0227,16025 2009 Oct23:23x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2740.0403,28825 2009 Oct23:30x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2740.02,860,88825 2009 Oct23:32x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2740.01,083,22425 2009 Oct23:32x 86
Msgprox.dll2007.100.2740.0202,07225 2009 Oct23:34x 86
Replprov.dll2007.100.2740.0575,32026 2009 Oct00:04x 86
Replrec.dll2007.100.2740.0789,84826 2009 Oct00:04x 86
Replsub.dll2007.100.2740.0410,96826 2009 Oct00:04x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2740.013,65625 2009 Oct23:05x 86
Xmlsub.dll2007.100.2740.0192,34426 2009 Oct01:31x 86

x รุ่นที่ใช้ x64

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2740.0103,76825 2009 Oct09:32x 64
Commanddest.dll2007.100.2740.0247,12825 2009 Oct09:32x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2740.093,52825 2009 Oct09:35x 64
Distrib.exe2007.100.2740.086,87225 2009 Oct09:43x 64
Dts.dll2007.100.2740.02,203,48025 2009 Oct09:44x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2740.01,086,80825 2009 Oct09:44x 64
Dtswizard.exe2007.100.2740.0800,60025 2009 Oct09:44x 64
Exceldest.dll2007.100.2740.0260,44025 2009 Oct09:54x 64
Excelsrc.dll2007.100.2740.0279,89625 2009 Oct09:54x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2740.0414,55225 2009 Oct09:56x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2740.0424,79225 2009 Oct09:56x 64
Keyfile.dll2007.100.2740.014,16825 2009 Oct10:23x 64
Logread.exe2007.100.2740.0510,80825 2009 Oct10:32x 64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2740.0296,79225 2009 Oct10:37x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2740.0296,79225 2009 Oct23:28x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2740.0403,28825 2009 Oct23:30x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2740.071,51225 2009 Oct10:38x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2740.02,860,88825 2009 Oct23:32x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2740.01,083,22425 2009 Oct23:32x 86
Oledbdest.dll2007.100.2740.0259,92825 2009 Oct10:50x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2740.0286,04025 2009 Oct10:50x 64
Rdistcom.dll2007.100.2740.0789,33625 2009 Oct11:04x 64
Repldp.dll2007.100.2740.0229,72025 2009 Oct11:04x 64
Repldp.dll2007.100.2740.0191,32026 2009 Oct00:04x 86
Replmerg.exe2007.100.2740.0408,40825 2009 Oct11:04x 64
Snapshot.exe10.0.2740.013,14425 2009 Oct11:เลขx 86
Snapshot.exe10.0.2740.013,14426 2009 Oct01:22x 86
Sqlfthndlr.dll2007.100.2740.054,61625 2009 Oct10:06x 64
Sqlmergx.dll2007.100.2740.0229,20825 2009 Oct12:00x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2740.0161,11225 2009 Oct12:02x 64
Sqlwep100.dll2007.100.2740.0119,64025 2009 Oct12:02x 64
Tablediff.exe10.0.2740.096,08825 2009 Oct12:00x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2740.0306,00825 2009 Oct12:06x 64
อินสแตนซ์บริการฐานข้อมูลหลักของ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Databasemailengine.dll10.0.2740.075,60825 2009 Oct09:35x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2740.042,84025 2009 Oct09:35x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2740.014,16825 2009 Oct10:23x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2740.0411,99225 2009 Oct11:59x 86
Sqlagent.exe2007.100.2740.0427,86425 2009 Oct11:59x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2740.0108,37625 2009 Oct11:59x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2740.072,53626 2009 Oct01:23x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2740.015,70425 2009 Oct12:01x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2740.03,378,52025 2009 Oct12:01x 64
Sqlservr.exe2007.100.2740.057,879,89625 2009 Oct12:01x 64
Xpstar.dll2007.100.2740.0546,64825 2009 Oct12:07x 64
SQL Server 2008 บริการฐานข้อมูลหลักทั่วไป
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2740.0546,64825 2009 Oct10:32x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2740.0546,64825 2009 Oct23:22x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2740.01,320,79225 2009 Oct23:22x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2740.0227,16025 2009 Oct10:32x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2740.0227,16025 2009 Oct23:23x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2740.0403,28825 2009 Oct10:38x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2740.0403,28825 2009 Oct23:30x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2740.02,860,88825 2009 Oct10:39x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2740.02,860,88825 2009 Oct23:32x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2740.01,083,22425 2009 Oct10:39x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2740.01,083,22425 2009 Oct23:32x 86
Msgprox.dll2007.100.2740.0246,10425 2009 Oct10:41x 64
Msgprox.dll2007.100.2740.0202,07225 2009 Oct23:34x 86
Replprov.dll2007.100.2740.0727,38425 2009 Oct11:04x 64
Replprov.dll2007.100.2740.0575,32026 2009 Oct00:04x 86
Replrec.dll2007.100.2740.0976,72825 2009 Oct11:04x 64
Replrec.dll2007.100.2740.0789,84826 2009 Oct00:04x 86
Replsub.dll2007.100.2740.0492,37625 2009 Oct11:04x 64
Replsub.dll2007.100.2740.0410,96826 2009 Oct00:04x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2740.014,16825 2009 Oct10:23x 64
Xmlsub.dll2007.100.2740.0308,05625 2009 Oct12:07x 64
Xmlsub.dll2007.100.2740.0192,34426 2009 Oct01:31x 86

รุ่นที่ใช้ Itanium สถาปัตยกรรม

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2740.0176,98426 2009 Oct20:06586240
Commanddest.dll2007.100.2740.0557,91226 2009 Oct20:06586240
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2740.0190,29626 2009 Oct20:09586240
Distrib.exe2007.100.2740.0205,65626 2009 Oct20:17586240
Dts.dll2007.100.2740.04,250,96826 2009 Oct20:17586240
Dtspipeline.dll2007.100.2740.02,020,69626 2009 Oct20:17586240
Dtswizard.exe2007.100.2740.0800,60026 2009 Oct20:17586240
Exceldest.dll2007.100.2740.0584,02426 2009 Oct20:26586240
Excelsrc.dll2007.100.2740.0641,88026 2009 Oct20:26586240
Flatfiledest.dll2007.100.2740.0951,12826 2009 Oct20:28586240
Flatfilesrc.dll2007.100.2740.0975,19226 2009 Oct20:28586240
Keyfile.dll2007.100.2740.019,28826 2009 Oct20:52586240
Logread.exe2007.100.2740.01,124,69626 2009 Oct21:00586240
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2740.0296,79225 2009 Oct23:28x 86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2740.0296,79226 2009 Oct21:04x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2740.0403,28825 2009 Oct23:30x 86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2740.071,51226 2009 Oct21:06x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2740.02,860,88825 2009 Oct23:32x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2740.01,083,22425 2009 Oct23:32x 86
Oledbdest.dll2007.100.2740.0586,07226 2009 Oct21:18586240
Oledbsrc.dll2007.100.2740.0653,65626 2009 Oct21:18586240
Rdistcom.dll2007.100.2740.01,835,35226 2009 Oct21:30586240
Repldp.dll2007.100.2740.0191,32026 2009 Oct00:04x 86
Repldp.dll2007.100.2740.0522,58426 2009 Oct21:30586240
Replmerg.exe2007.100.2740.0969,56026 2009 Oct21:30586240
Snapshot.exe10.0.2740.013,14426 2009 Oct01:22x 86
Snapshot.exe10.0.2740.013,14426 2009 Oct22:23x 86
Sqlfthndlr.dll2007.100.2740.088,40826 2009 Oct20:37586240
Sqlmergx.dll2007.100.2740.0428,37626 2009 Oct22:24586240
Sqltaskconnections.dll2007.100.2740.0335,70426 2009 Oct22:26586240
Sqlwep100.dll2007.100.2740.0216,40826 2009 Oct22:27586240
Tablediff.exe10.0.2740.096,08826 2009 Oct22:24x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2740.0674,64826 2009 Oct22:30586240
อินสแตนซ์บริการฐานข้อมูลหลักของ SQL Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Databasemailengine.dll10.0.2740.075,60826 2009 Oct20:09x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2740.042,84026 2009 Oct20:09x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2740.019,28826 2009 Oct20:52ia64
Sqlaccess.dll2007.100.2740.0398,68026 2009 Oct22:23x 86
Sqlagent.exe2007.100.2740.01,202,52026 2009 Oct22:24ia64
Sqlctr100.dll2007.100.2740.072,53626 2009 Oct01:23x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2740.0135,00026 2009 Oct22:24ia64
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2740.020,82426 2009 Oct22:25ia64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2740.03,384,66426 2009 Oct22:25ia64
Sqlservr.exe2007.100.2740.0111,077,72026 2009 Oct22:26ia64
Xpstar.dll2007.100.2740.0936,79226 2009 Oct22:31ia64
SQL Server 2008 บริการฐานข้อมูลหลักทั่วไป
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2740.0546,64825 2009 Oct23:22x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2740.0546,64826 2009 Oct21:00x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2740.01,320,79225 2009 Oct23:22x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2740.0227,16025 2009 Oct23:23x 86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2740.0227,16026 2009 Oct21:01x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2740.0403,28825 2009 Oct23:30x 86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2740.0403,28826 2009 Oct21:05x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2740.02,860,88825 2009 Oct23:32x 86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2740.02,860,88826 2009 Oct21:07x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2740.01,083,22425 2009 Oct23:32x 86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2740.01,083,22426 2009 Oct21:07x 86
Msgprox.dll2007.100.2740.0202,07225 2009 Oct23:34x 86
Msgprox.dll2007.100.2740.0534,36026 2009 Oct21:08ia64
Replprov.dll2007.100.2740.0575,32026 2009 Oct00:04x 86
Replprov.dll2007.100.2740.01,640,79226 2009 Oct21:30ia64
Replrec.dll2007.100.2740.0789,84826 2009 Oct00:04x 86
Replrec.dll2007.100.2740.02,125,14426 2009 Oct21:31ia64
Replsub.dll2007.100.2740.0410,96826 2009 Oct00:04x 86
Replsub.dll2007.100.2740.01,111,89626 2009 Oct21:31ia64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2740.019,28826 2009 Oct20:52ia64
Xmlsub.dll2007.100.2740.0192,34426 2009 Oct01:31x 86
Xmlsub.dll2007.100.2740.0558,93626 2009 Oct22:31ia64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในกรณีปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ขั้นตอน (ต่อจาก (b) การทำซ้ำ (h) อีกครั้งและอีกครั้ง), ผู้ดูแลสามารถกำหนดทรัพยากรตัวแทนของ SQL Server คุณสมบัติการไม่ต้องรีสตาร์ทกลุ่ม. ถ้าตัวเลือกนี้มีการตั้งค่า โดยใช้คลัสเตอร์ ดูแลระบบติดต่อผู้ใช้ (UI), ตัวจัดการทรัพยากรคลัสเตอร์นำกลุ่มทรัพยากรคลัสเตอร์ออนไลน์ และละเว้นข้อเท็จจริงว่า SQL Server ที่บริษัทตัวแทนการไม่สามารถทำแบบออนไลน์ ดังนั้น SQL Server บริการรัน uninterruptedly และเสร็จสิ้นการปรับรุ่นสคริปต์บนโหนด 2 หลังจากสคริปต์ การปรับรุ่นเสร็จสมบูรณ์บนโหนด 2 ถ้าผู้ดูแลระบบนำทรัพยากรของบริษัทตัวแทนออนไลน์ ด้วยตนเอง ตัวแทนการเริ่มทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุข้อจำกัดของวิธีนี้คือด้วยตนเอง intervening ในระหว่างกระบวนการปรับรุ่นจะไม่ยอมรับได้หากคุณกำลังเรียกใช้คลัสเตอร์ที่มีโหนจำนวนมาก ดังนั้น เราแนะนำให้ คุณรอการแก้ไขปัญหาโปรแกรมแก้ไขด่วน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005 อย่างไรก็ตาม ในการเก็บรักษาลักษณะการทำงานสอดคล้องกับ SQL Server 2008 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมแก้ไขนี้ถูกรวมใน 7 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุรุ่นของ SQL Server ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

321185วิธีการระบุรุ่นของ SQL Server และรุ่นของคุณ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแบบเดียวกันในสภาพแวดล้อมแบบสแตนด์อโลน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

976953การแก้ไข: ตัวแทนของ SQL Server 2008 โดยอัตโนมัติต่อการทำงานหลังจากที่คุณปรับรุ่น CU7 2008 ของ SQL Server หรือ SQL Server CU3 การ SP1 2008/CU4 ในสภาพแวดล้อมแบบสแตนด์อโลน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976761 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
Keywords: 
kbHotfixServer kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB976761 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976761

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com