การปรับปรุงมีพร้อมใช้งานสำหรับ Internet Explorer ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 974455 (MS09-054)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976749 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้การปรับปรุงที่เน้นปัญหาที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
976948การคำนวณ offsetTop สำหรับองค์ประกอบที่มีอยู่ในขณะที่ลูกขององค์ประกอบ scrolled อาจมีรายงานอย่างไม่ถูกต้องใน 8 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Windows
976949คุณได้รับข้อความแสดง VBScript เป็น "ชนิดไม่ตรงกัน" ข้อความข้อผิดพลาดของสคริปต์ใน Internet Explorer หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 974455
ปัญหาเหล่านี้จะจำกัดกับสถานการณ์การเรียกดูเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer 974455 (อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยของ Microsoftms09 054).สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 974455 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
974455MS09-054: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer

สิ่งสำคัญอย่าติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้หากคุณไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 974455 หากคุณติดตั้งการปรับปรุงนี้ โดยไม่มีการรักษาความปลอดภัยแรกที่ติดตั้งการปรับปรุง 974455, Internet Explorer อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ถอนการติดตั้งการปรับปรุงนี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 974455 แล้ว ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใช้รายการต่อไปนี้เพื่อค้นหาการเชื่อมโยงที่เหมาะสมสำหรับรุ่นของ Internet Explorer และระบบปฏิบัติการของคุณ
 2. คลิกการเชื่อมโยง และใน Microsoft ดาวน์โหลดศูนย์เว็บเพจที่เปิด คลิกดาวน์โหลด. ถ้าการดาวน์โหลดไม่มีปุ่มอยู่ คุณต้องคลิก่อนตรวจสอบเมื่อต้องการตรวจสอบสำเนาของ Windows
 3. คลิกเรียกใช้เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งการปรับปรุง
<a0>$$$$</a0>Microsoft::

Internet Explorer 5.01

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows 2000 Service Pack 4

Internet Explorer 6 Service Pack 1

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows 2000 Service Pack 4

Internet Explorer 6

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Server 2003 Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2003 แพคเกจ Edition Service Pack 2 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium ในขณะนี้

Internet Explorer 7

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Server 2003 Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2003 แพคเกจ Edition Service Pack 2 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium ในขณะนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Vista Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Vista x 64 Edition, Windows Vista x 64 Edition Service Pack 1 และ Windows Vista x 64 Edition Service Pack 2 ชุดนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตและ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจระบบ Service Pack 2 รุ่น 32 บิตในขณะนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจระบบ Service Pack 2 2008 สำหรับ x 64 -ตามระบบและ Windows Server 2008 สำหรับ x 64 - ที่ใช้ Windows Server
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจที่ใช้ Itanium ระบบ Service Pack 2 ในขณะนี้

Internet Explorer 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP Service Pack 2 และ Windows XP Service Pack 3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Server 2003 Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2003 แพคเกจ Edition Service Pack 2 64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Vista Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Vista x 64 Edition, Windows Vista x 64 Edition Service Pack 1 และ Windows Vista x 64 Edition Service Pack 2 ชุดนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 สำหรับระบบ 32 บิตและ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจระบบ Service Pack 2 รุ่น 32 บิตในขณะนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจระบบ Service Pack 2 2008 สำหรับ x 64 -ตามระบบและ Windows Server 2008 สำหรับ x 64 - ที่ใช้ Windows Server
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows 7 สำหรับแพคเกจระบบ 32 บิต
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 7 Windows สำหรับแพคเกจระบบที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Windows Server 2008 R2 สำหรับแพคเกจระบบที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด R2 Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium

วันวางจำหน่าย: 28 ตุลาคม 2009

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหาที่พบ ด้วยโปรแกรมปรับปรุงนี้

คุณอาจไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 โดยใช้การโปรแกรม Add\Removeรายการใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ด้วยตนเองถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้:
 • ถ้าคุณมี Internet Explorer 5.01 ติดตั้ง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
   c:\Winnt\$NtUninstallKB976749-IE501SP4-20091019.120000$\Spuninst\
  2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Spuninst.exe
 • ถ้าคุณมีโปรแกรม Internet explorer 6 ติดตั้ง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
   C:\Winnt\$NtUninstallKB976749-IE6SP1-20091019.120000$\Spuninst\
  2. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Spuninst.exe

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) หมายเหตุว่า วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงขึ้น ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มี bias การปรับเวลาตามฤดูกาลปัจจุบันของคุณ วันและเวลาอาจยังเปลี่ยนเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ windows 2000


Internet Explorer 5.01


5.01 Explorer อินเทอร์เน็ตกับ 4 ชุดบริการบนเวอร์ชันที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 2000
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Iecustom.dll6.0.2800.158513-ต.ค.-255023:5043,984
Mshtml.dll5.0.3882.190020 2009 Oct00:042,304,784
Iecustom.dll6.0.2800.158513-ต.ค.-255023:5043,984
Updspapi.dll6.2.29.028-Jun-200517:23371,424

Internet Explorer 6


Internet Explorer 6 Service Pack 1 ในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Windows 2000
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Iecustom.dll6.0.2800.158513-ต.ค.-255023:5043,984
Mshtml.dll6.0.2800.164019 2009 Oct18:092,708,992RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.164119 2009 Oct18:052,716,160RTMQFE
Iecustom.dll6.0.2800.158513-ต.ค.-255023:5043,984
Updspapi.dll6.2.29.028-Jun-200517:23371,424

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการ GDR ประกอบด้วยการแก้ไขที่งานออกไปยังที่อยู่ widespread สำคัญปัญหา เท่านั้น สาขาบริการ QFE ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการแก้ไขที่นำออกใช้งาน
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

Internet Explorer 6


Internet Explorer 6 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Mshtml.dll6.0.2900.363620 2009 Oct00:083,063,296SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.363620 2009 Oct00:003,070,976SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.589019 2009 Oct23:533,070,976SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.589019 2009 Oct23:443,072,512SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0ก.ค.-08-200813:02382,840
Internet Explorer 6 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Mshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct06:423,138,048SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct07:003,141,632SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.101 2007 มีนาคม06:10379,184
Internet Explorer 6 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Mshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct20:079,387,520IA-64SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct20:083,138,048x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct20:059,398,272IA-64SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct20:053,141,632x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.120 2009 Oct20:31655,152IA-64
Internet Explorer 6 ในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Mshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct20:096,013,952x64SP2GDR
Wmshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct20:093,138,048x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct20:056,023,168x64SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.460520 2009 Oct20:063,141,632x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.120 2009 Oct20:43462,128x64

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Mshtml.dll7.0.6000.1693921 2009 Oct04:083,598,336SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.2114221 2009 Oct03:593,602,432SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.026 2009 พฤษภาคม11:40382,840
Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Mshtml.dll7.0.6000.1693921 2009 Oct04:053,598,336SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.2114221 2009 Oct04:153,602,432SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.101 2007 มีนาคม05:48379,184
Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2003
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Mshtml.dll7.0.6000.1693921 2009 Oct17:0210,073,088IA-64SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.1693921 2009 Oct17:033,598,336x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.2114221 2009 Oct16:5910,083,840IA-64SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.2114221 2009 Oct16:593,602,432x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.121 2009 Oct17:13655,152IA-64
Internet Explorer 7 ในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Mshtml.dll7.0.6000.1693921 2009 Oct17:035,688,320x64SP2GDR
Wmshtml.dll7.0.6000.1693921 2009 Oct17:043,598,336x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll7.0.6000.2114221 2009 Oct17:005,695,488x64SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.2114221 2009 Oct17:003,602,432x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.121 2009 Oct17:12462,128x64

Internet Explorer 8


8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows XP รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Mshtml.dll8.0.6001.1885222 2009 Oct09:195,939,712SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.2294222 2009 Oct09:185,943,296SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0ก.ค.-08-200813:02382,840
8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeสาขาบริการ
Mshtml.dll8.0.6001.1885222 2009 Oct09:305,939,712SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.2294222 2009 Oct09:255,943,296SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.101 2007 มีนาคม06:10379,184
8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPUสาขาบริการ
Mshtml.dll8.0.6001.1885222 2009 Oct22:309,236,480x64SP2GDR
Wmshtml.dll8.0.6001.1885222 2009 Oct22:305,939,712x86SP2GDR\WOW
Mshtml.dll8.0.6001.2294222 2009 Oct22:269,241,600x64SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.2294222 2009 Oct22:275,943,296x86SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.122 2009 Oct22:สีกัน462,128x64

ข้อมูลของแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการ GDR ประกอบด้วยการแก้ไขที่งานออกไปยังที่อยู่ widespread สำคัญปัญหา เท่านั้น สาขาบริการ LDR ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการแก้ไขที่นำออกใช้งาน

Internet Explorer 7


Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Package_1_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,905
Package_1_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,619
Package_2_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,747
Package_2_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,457
Package_3_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,222
Package_3_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,944
Package_4_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,064
Package_4_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,784
Package_5_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,747
Package_5_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,459
Package_6_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,687
Package_6_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,398
Package_for_kb976749_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,407
Package_for_kb976749_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,426
Package_for_kb976749_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,348
Package_for_kb976749_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,367
Package_for_kb976749_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,507
Package_for_kb976749_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,530
Package_for_kb976749_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,952
Package_for_kb976749_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,995
Package_for_kb976749_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,406
Package_for_kb976749_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,425
Package_for_kb976749_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,507
Package_for_kb976749_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,531
Package_for_kb976749_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,682
Package_for_kb976749_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,713
Package_for_kb976749_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,345
Package_for_kb976749_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,364
Package_for_kb976749_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,405
Package_for_kb976749_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,424
Update-bf.mum20 2009 Oct06:142,784
X86_3f985b4aa33c96e16d751052747429e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_ceaaaa748fd13c0d.manifest20 2009 Oct06:14704
X86_4a1da1761d6ab02021c7a5d201e55a19_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_4d5e7982e731f208.manifest20 2009 Oct06:14704
X86_75151b169ec716aa422c3e0785ebcccb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_fc57f17d9f22f181.manifest20 2009 Oct06:14704
X86_7d68e2da54156a82c367b59e749ef0a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_f9888aaf1a9de908.manifest20 2009 Oct06:14704
X86_bfb101c1ca6ea5abdad5b58bd8115094_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_1ff2b2fc9c106767.manifest20 2009 Oct06:14704
X86_d854fc84b02dc8d37da5168fa1b3b0c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_e31ee538cb7af744.manifest20 2009 Oct06:14704
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_11456c7e25131982.manifest19 2009 Oct16:48840,249
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_11bd0f793e3f571e.manifest19 2009 Oct17:02840,249
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_131bd9c6224647b1.manifest20 2009 Oct06:19928,378
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_13a578773b63e4a2.manifest19 2009 Oct16:07840,249
X86_microsoft-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_1517ed6c1f5c621a.manifest หน้าต่าง - ie -20 2009 Oct06:19928,378
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_158eeb3d388785cb.manifest19 2009 Oct15:57840,249
Mshtml.dll7.0.6000.1693919 2009 Oct14:403,598,336
Mshtml.tlb7.0.6000.1693919 2009 Oct10:191,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2114219 2009 Oct14:193,602,432
Mshtml.tlb7.0.6000.2114219 2009 Oct10:141,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1834419 2009 Oct14:253,584,000
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802 2008 Oct01:321,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2254419 2009 Oct14:093,586,560
Mshtml.tlb7.0.6001.2254419 2009 Oct11:521,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.1812419 2009 Oct13:363,599,872
Mshtml.tlb7.0.6002.1800511 2009 Apr04:361,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2224719 2009 Oct13:493,602,432
Mshtml.tlb7.0.6002.2224719 2009 Oct11:331,383,424
Internet Explorer 7 ในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Ia64_24f3a53b2e1396327d377af7a36547ad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_cc673ae833d8ac90.manifest20 2009 Oct06:141,054
Ia64_4847ec4c6fa73eb140dc41a8ecf7a4f3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_7acac3ffe183fb08.manifest20 2009 Oct06:141,054
Ia64_59903aa6745196dd81d25771b6e3bb37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_3b8bf5499feea900.manifest20 2009 Oct06:141,054
Ia64_8124303fbb394446fa125fc517c7e045_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_ee10a8842ef678fe.manifest20 2009 Oct06:141,054
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_131d7dbc224450ad.manifest20 2009 Oct06:15928,409
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_13a71c6d3b61ed9e.manifest19 2009 Oct19:10840,280
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_151991621f5a6b16.manifest20 2009 Oct06:15928,409
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_15908f3338858ec7.manifest19 2009 Oct15:07840,280
Package_1_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,968
Package_1_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,908
Package_2_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,126
Package_2_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:143,070
Package_for_kb976749_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,410
Package_for_kb976749_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,429
Package_for_kb976749_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,351
Package_for_kb976749_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,370
Package_for_kb976749_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,685
Package_for_kb976749_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,716
Update-bf.mum20 2009 Oct06:141,564
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_131bd9c6224647b1.manifest20 2009 Oct06:14928,378
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_13a578773b63e4a2.manifest19 2009 Oct16:07840,249
X86_microsoft-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_1517ed6c1f5c621a.manifest หน้าต่าง - ie -20 2009 Oct06:14928,378
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_158eeb3d388785cb.manifest19 2009 Oct15:57840,249
Mshtml.dll7.0.6001.1834419 2009 Oct14:1410,080,768IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802 2008 Oct02:141,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2254419 2009 Oct14:1410,087,936IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.2254419 2009 Oct12:071,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.1812419 2009 Oct13:3210,082,816IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.1800511 2009 Apr05:171,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2224719 2009 Oct13:4110,087,936IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.2224719 2009 Oct11:461,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1834419 2009 Oct14:253,584,000x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802 2008 Oct01:321,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2254419 2009 Oct14:093,586,560x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2254419 2009 Oct11:521,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.1812419 2009 Oct13:363,599,872x86
Mshtml.tlb7.0.6002.1800511 2009 Apr04:361,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2224719 2009 Oct13:493,602,432x86
Mshtml.tlb7.0.6002.2224719 2009 Oct11:331,383,424
Internet Explorer 7 ในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Amd64_44a60b8e4714154e2d46e951aac2fb56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_c235a996b69232e3.manifest20 2009 Oct06:141,056
Amd64_81cb817a9b8ca7543c84e20cb2a4a318_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_df6b0cc53651e66c.manifest20 2009 Oct06:141,056
Amd64_9953ec22914e648e42f0f67d50477b0e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_273b2934ab629c74.manifest20 2009 Oct06:141,056
Amd64_a90b1e415c53b084ba592a6a369bf25a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_9d1f53a538b27307.manifest20 2009 Oct06:141,056
Amd64_adf4d8cdd792312f1369a57940c9aab5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_01587af8e6b3da0b.manifest20 2009 Oct06:14708
Amd64_b4ba31a66faae5359c6707d101d95859_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_ffd8560de8392425.manifest20 2009 Oct06:141,056
Amd64_b69c64dd593e8027dc2c151e2dd68e0a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_1576faea26da9d28.manifest20 2009 Oct06:141,056
Amd64_e4d4ea4881d7c360c741b87f03885b61_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_6d0c93cca9274e5b.manifest20 2009 Oct06:14708
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_6d640801dd708ab8.manifest19 2009 Oct16:12840,310
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_6ddbaafcf69cc854.manifest19 2009 Oct16:22840,310
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_6f3a7549daa3b8e7.manifest20 2009 Oct06:25928,439
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_6fc413faf3c155d8.manifest19 2009 Oct17:20840,310
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_713688efd7b9d350.manifest20 2009 Oct06:25928,439
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_71ad86c0f0e4f701.manifest19 2009 Oct15:23840,310
Package_1_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,133
Package_1_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:143,079
Package_2_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,973
Package_2_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,915
Package_3_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,454
Package_3_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:143,408
Package_4_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,294
Package_4_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:143,246
Package_5_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,973
Package_5_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,917
Package_6_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,697
Package_6_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,412
Package_for_kb976749_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,415
Package_for_kb976749_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,434
Package_for_kb976749_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,356
Package_for_kb976749_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,375
Package_for_kb976749_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,517
Package_for_kb976749_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,540
Package_for_kb976749_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,964
Package_for_kb976749_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:142,007
Package_for_kb976749_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,414
Package_for_kb976749_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,433
Package_for_kb976749_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,517
Package_for_kb976749_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,541
Package_for_kb976749_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,692
Package_for_kb976749_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,723
Package_for_kb976749_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,353
Package_for_kb976749_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,372
Package_for_kb976749_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,413
Package_for_kb976749_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum20 2009 Oct06:141,432
Update-bf.mum20 2009 Oct06:142,806
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16939_none_11456c7e25131982.manifest19 2009 Oct16:48840,249
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21142_none_11bd0f793e3f571e.manifest19 2009 Oct17:02840,249
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18344_none_131bd9c6224647b1.manifest20 2009 Oct06:25928,378
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22544_none_13a578773b63e4a2.manifest19 2009 Oct16:07840,249
X86_microsoft-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18124_none_1517ed6c1f5c621a.manifest หน้าต่าง - ie -20 2009 Oct06:25928,378
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22247_none_158eeb3d388785cb.manifest19 2009 Oct15:57840,249
Mshtml.dll7.0.6000.1693919 2009 Oct14:385,688,320x64
Mshtml.tlb7.0.6000.1693919 2009 Oct10:241,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2114219 2009 Oct14:455,695,488x64
Mshtml.tlb7.0.6000.2114219 2009 Oct10:241,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1834419 2009 Oct15:205,685,760x64
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802 2008 Oct02:181,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2254419 2009 Oct15:195,689,344x64
Mshtml.tlb7.0.6001.2254419 2009 Oct12:541,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.1812419 2009 Oct13:555,690,880x64
Mshtml.tlb7.0.6002.1800511 2009 Apr05:301,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2224719 2009 Oct13:465,693,952x64
Mshtml.tlb7.0.6002.2224719 2009 Oct11:491,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.1693919 2009 Oct14:403,598,336x86
Mshtml.tlb7.0.6000.1693919 2009 Oct10:191,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2114219 2009 Oct14:193,602,432x86
Mshtml.tlb7.0.6000.2114219 2009 Oct10:141,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.1834419 2009 Oct14:253,584,000x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1814802 2008 Oct01:321,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2254419 2009 Oct14:093,586,560x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2254419 2009 Oct11:521,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.1812419 2009 Oct13:363,599,872x86
Mshtml.tlb7.0.6002.1800511 2009 Apr04:361,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2224719 2009 Oct13:493,602,432x86
Mshtml.tlb7.0.6002.2224719 2009 Oct11:331,383,424

Internet Explorer 8


8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Package_1_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,758
Package_1_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:162,468
Package_for_kb976749_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,414
Package_for_kb976749_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,433
Package_for_kb976749_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,391
Package_for_kb976749_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,410
Update-bf.mum22 2009 Oct19:161,410
X86_174447fa16d13f29aed0eb64c6e5738c_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18852_none_319293ec09a11fa3.manifest22 2009 Oct19:16704
X86_ac64b43ce8afd1a70b728cab35126046_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22942_none_c45d1491837f69fa.manifest22 2009 Oct19:16704
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18852_none_f5f82740381d7455.manifest21 2009 Oct11:08985,552
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22942_none_f68c93f75132f82e.manifest21 2009 Oct19:54985,552
Mshtml.dll8.0.6001.1885221 2009 Oct10:405,939,712
Mshtml.tlb8.0.6001.1885221 2009 Oct08:191,638,912
Mshtml.dll8.0.6001.2294221 2009 Oct19:265,943,296
Mshtml.tlb8.0.6001.2294221 2009 Oct17:421,638,912
8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Amd64_3b4b46568d0906a80911fe8cbb15e4b3_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22942_none_437612e7304ddf6e.manifest22 2009 Oct19:161,056
Amd64_efd7ce47038bcb602a6e61f5cae755a2_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18852_none_6dbea7620de9297c.manifest22 2009 Oct19:161,056
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18852_none_5216c2c3f07ae58b.manifest22 2009 Oct03:02985,619
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22942_none_52ab2f7b09906964.manifest22 2009 Oct17:46985,619
Package_1_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,984
Package_1_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:162,926
Package_for_kb976749_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,422
Package_for_kb976749_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,441
Package_for_kb976749_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,399
Package_for_kb976749_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum22 2009 Oct19:161,418
Update-bf.mum22 2009 Oct19:161,418
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18852_none_f5f82740381d7455.manifest21 2009 Oct11:08985,552
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22942_none_f68c93f75132f82e.manifest21 2009 Oct19:54985,552
Mshtml.dll8.0.6001.1885222 2009 Oct02:149,236,480x64
Mshtml.tlb8.0.6001.1885221 2009 Oct22:361,638,912
Mshtml.dll8.0.6001.2294222 2009 Oct02:399,241,600x64
Mshtml.tlb8.0.6001.2294222 2009 Oct00:081,638,912
Mshtml.dll8.0.6001.1885221 2009 Oct10:405,939,712x86
Mshtml.tlb8.0.6001.1885221 2009 Oct08:191,638,912
Mshtml.dll8.0.6001.2294221 2009 Oct19:265,943,296x86
Mshtml.tlb8.0.6001.2294221 2009 Oct17:421,638,912

ข้อมูลแฟ้ม windows 7 และ Windows Server 2008 R2

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Package_1_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,724
Package_1_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:462,434
Package_2_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,769
Package_2_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:462,479
Package_for_kb976749_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,840
Package_for_kb976749_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:461,875
Update-bf.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,576
X86_14947d9a81863c20ddcae7141330bc93_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_51963d82b3977d32.manifest20 2009 Oct01:46704
X86_c37c883b14c1032483ef06006ebffd2a_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_4cd93570d53c4610.manifest20 2009 Oct01:46704
X86_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_2dfdf142fa5f7d16.manifest20 2009 Oct01:53713,762
X86_microsoft-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_2e7bbdd813861f7a.manifest หน้าต่าง - ie -20 2009 Oct01:53713,762
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:451,141
Mshtml.dll8.0.7600.1644419 2009 Oct14:105,958,656
Mshtml.tlb8.0.7600.1638513-ก.ค.-200923:421,638,912
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:451,141
Mshtml.dll8.0.7600.2055319 2009 Oct14:065,958,656
Mshtml.tlb8.0.7600.1638513-ก.ค.-200923:421,638,912
8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Ia64_25f91bf6385a257cc062713d45fc141f_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_bcf7a4aba4ed073e.manifest20 2009 Oct01:461,056
Ia64_794ee3fa5ee9bfcc06f137bb6c1b670d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_1a82f9bf5bd5b18d.manifest20 2009 Oct01:461,056
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_2dff9538fa5d8612.manifest20 2009 Oct01:สีกัน713,767
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_2e7d61ce13842876.manifest20 2009 Oct01:สีกัน713,767
Package_1_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,992
Package_1_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:462,934
Package_for_kb976749_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,427
Package_for_kb976749_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:461,446
Update-bf.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,425
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_94713718e71db047.manifest20 2009 Oct01:สีกัน712,781
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_94ef03ae004452ab.manifest20 2009 Oct01:สีกัน712,781
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:361,141
Mshtml.dll8.0.7600.1644419 2009 Oct13:1017,286,656IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.1638514.07.5200:121,638,912
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:361,141
Mshtml.dll8.0.7600.2055319 2009 Oct13:2417,287,168IA-64
Mshtml.tlb8.0.7600.1638514.07.5200:121,638,912
Mshtml.dll8.0.7600.1644419 2009 Oct14:105,958,656x86
Mshtml.tlb8.0.7600.1638513-ก.ค.-200923:421,638,912
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:451,141
Mshtml.dll8.0.7600.2055319 2009 Oct14:065,958,656x86
Mshtml.tlb8.0.7600.1638513-ก.ค.-200923:421,638,912
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:451,141
8 Explorer อินเทอร์เน็ตในทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Amd64_6e0f6c17f5e7a30b082fe8d6616a6cc9_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_b74779039cc71dae.manifest20 2009 Oct01:46708
Amd64_7c62d348ef300d6f9009d8c53b654b71_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_3a8adf55759f4414.manifest20 2009 Oct01:46708
Amd64_e67404b0f0ca98a422925542dc8fc21d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_1542da2c79109d6b.manifest20 2009 Oct01:461,058
Amd64_ee092530ccbc251dc02f04d520fb585d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_b79560acc0a1ea6f.manifest20 2009 Oct01:461,058
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_8a1c8cc6b2bcee4c.manifest20 2009 Oct01:55713,769
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_8a9a595bcbe390b0.manifest20 2009 Oct01:55713,769
Package_1_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,734
Package_1_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:462,448
Package_2_for_kb976749_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,997
Package_2_for_kb976749 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:462,941
Package_for_kb976749_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,852
Package_for_kb976749_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum20 2009 Oct01:461,887
Update-bf.mum20 2009 Oct01:สีกัน1,586
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16444_none_94713718e71db047.manifest20 2009 Oct01:55712,781
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20553_none_94ef03ae004452ab.manifest20 2009 Oct01:55712,781
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:361,141
Mshtml.dll8.0.7600.1644419 2009 Oct14:469,272,320x64
Mshtml.tlb8.0.7600.1638513-ก.ค.-200923:581,638,912
Microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:361,141
Mshtml.dll8.0.7600.2055319 2009 Oct14:469,272,832x64
Mshtml.tlb8.0.7600.1638513-ก.ค.-200923:581,638,912
Mshtml.dll8.0.7600.1644419 2009 Oct14:105,958,656x86
Mshtml.tlb8.0.7600.1638513-ก.ค.-200923:421,638,912
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:451,141
Mshtml.dll8.0.7600.2055319 2009 Oct14:065,958,656x86
Mshtml.tlb8.0.7600.1638513-ก.ค.-200923:421,638,912
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-ie-htmlrendering.ptxml13-ก.ค.-200920:451,141

วิธีการตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้รุ่น 32 บิตหรือ Windows รุ่น 64 บิต

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้หรือไม่ว่าจะรุ่น 32 บิตหรือ 64 บิตรุ่น เปิดข้อมูลของระบบ (Msinfo32.exe), และค่าที่ระบุไว้สำหรับการตรวจทานชนิดของระบบ. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้หรือคลิกเริ่มการค้นหา.
 2. ประเภท:msinfo32.exeแล้ว กด ENTER
 3. ในข้อมูลระบบค่าสำหรับการตรวจทานชนิดของระบบ.
  • สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows การชนิดของระบบค่าx พีซีที่ใช้ x86.
  • สำหรับรุ่น 64 บิตของ Windows การชนิดของระบบค่าx พีซีที่ใช้ x64.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
827218วิธีการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ใช้รุ่น 32 บิตหรือระบบปฏิบัติการ Windows รุ่น 64 บิต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976749 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Internet Explorer 7 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB976749 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976749

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com