หน่วยความจำของพูลโปรแกรม nonpaged อาจ leak เมื่อคุณใช้ IPsec บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976658 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย Internet Protocol (IPsec) สำหรับการติดต่อสื่อสารของเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 อาจ leak หน่วยความจำของพูลโปรแกรม nonpaged หน่วยความจำรั่วนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง ดังนั้น คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: ผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
ประเภทเหตุการณ์: Srv
รหัสเหตุการณ์: 2019
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถจัดสรรจากระบบ nonpaged พูเนื่องจากพูลว่างเปล่า

หมายเหตุ:ปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้รุ่นของโพรโทคอลการแลกเปลี่ยนคีย์ทางอินเทอร์เน็ต (IKE) 2

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง:
 • มีการติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
 • ipsec ถูกเปิดใช้งานสำหรับการสื่อสารของเครือข่าย
 • IKE รุ่นของโพรโทคอล 2 ถูกใช้บน VPN เซิร์ฟเวอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ VPN ไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือผู้ใช้ที่มีการเชื่อมต่อที่สูญเสียการเชื่อมต่อของตนเอง นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์การกู้คืนจากปัญหาใหม่

สาเหตุ

ปัญหานี้มีสาเหตุจากโปรแกรมควบคุม Tcpip.sys หลังจากที่มีการเปิดใช้งาน IPsec ชั้นการเชื่อมต่อเครือข่ายของสแต็ค TCP/IP invokes โมดูล IPsec สำหรับแต่ละเดตาแกรม IP เมื่อโมดูล IPsec เสร็จสิ้นการโทร asynchronously และรายงานความล้มเหลว ไดรเวอร์ Tcpip.sys leaks หน่วยความจำพู nonpaged อย่างไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ต้องใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows 7

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Server 2008 R2 และ Windows 7
แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385187,47214.07.5201:20x86
Tcpip.sys6.1.7600.205661,287,24004 2009 พฤศจิกายน07:17x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385288,33614.07.5201:สีกันx64
Tcpip.sys6.1.7600.205661,899,08004 2009 พฤศจิกายน07:36x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385482,89614.07.5201:58IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.205663,778,63204 2009 พฤศจิกายน06:17IA-64


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb976658_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,94704 2009 พฤศจิกายน10:39ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20566_none_b394a748e0c654cd.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,78004 2009 พฤศจิกายน10:43ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20566_none_0fb342cc9923c603.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,78404 2009 พฤศจิกายน10:46ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb976658_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,18104 2009 พฤศจิกายน10:39ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20566_none_b3964b3ee0c45dc9.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,78204 2009 พฤศจิกายน10:40ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb976658_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,68304 2009 พฤศจิกายน10:39ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ IKE protocol เวอร์ชัน 2 เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd469817 (WS.10)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 4306 ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
โพรโทคอลการแลกเปลี่ยน (IKEv2) คีย์อินเทอร์เน็ต: http://www.ietf.org/rfc/rfc4306.txt
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976658 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB976658 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976658

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com