ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้คอมไพเลอร์ Visual c ++ 2008: "ร้ายแรง error C1859"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976656 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้ Microsoft Visual c ++ 2008 คอมไพเลอร์ เพื่อคอมไพล์แฟ้ม หรือสร้างโครงการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ผิดพลาดร้าย C1859: ชื่อแฟ้มของหัวข้อ ที่ไม่คาดคิดหัวไพล์ เพียงแค่สำเร็จคอมไพเลอร์อาจแก้ไขปัญหานี้
นอกจากนี้ ปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นแม้แต่เมื่อคุณเรียกใช้คอมไพเลอร์อีกครั้ง ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานนั้น สร้าง/ใช้หัวข้อไพล์ ตัวเลือกคอมไพเลอร์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008

หมายเหตุ คุณอาจพบปัญหานี้บ่อยครั้งถ้าคุณเปิดใช้งานนั้น / วิเคราะห์ ตัวเลือกของคอมไพเลอร์

สาเหตุ

เมื่อคุณเปิดใช้งานนั้น สร้าง/ใช้หัวข้อไพล์ ตัวเลือกคอมไพเลอร์ คอมไพเลอร์ต้องใช้ว่า หัวไพล์แฟ้มและโมดูลที่สัมพันธ์ไม่มีเปลี่ยนระหว่างทำการคอมไพล์ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานที่อยู่พื้นที่เค้าโครง Randomization (เรียกอีกอย่างว่า ASLR) โดยการสุ่ม relocates โมดูลในกระบวนการ ดังนั้น ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเลื่อนโมดูลอยู่ระหว่างทำการคอมไพล์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากเก็บรหัสเครือข่ายสำหรับนักพัฒนา Microsoft (MSDN) แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://code.msdn.microsoft.com/KB976656

หมายเหตุ เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณอยู่ในรายการ ไม่ได้เนื่องจากเพจที่เก็บรหัสทรัพยากรไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ คุณยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
https://connect.microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspxDownloadID = 25785
หมายเหตุ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังประกอบด้วยการแก้ไขสำหรับ " C1001: มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นในการคอมไพล์เลอร์ (คอมไพล์แฟ้ม f:\dd\vctools\compiler\utc\src\p2\main.c บรรทัด 182) เมื่อคุณกำลังใช้อยู่กรอบสุทธิ 3.5

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 ติดตั้งเมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนถ้าไม่มีอินสแตนซ์ของ Visual Studio กำลังถูกใช้งาน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
C1.dll15.0.30729.4455677,18410 2009 ธ.ค.02:31
C1.dll15.0.30729.4455828,74410 2009 ธ.ค.02:31
C1xx.dll15.0.30729.44552,202,95210 2009 ธ.ค.02:31
C1xx.dll15.0.30729.44552,213,70410 2009 ธ.ค.02:31
C1xx.dll15.0.30729.44552,348,36010 2009 ธ.ค.02:31
C1xx.dll15.0.30729.44552,504,01610 2009 ธ.ค.02:31
C1xx.dll15.0.30729.44552,890,56810 2009 ธ.ค.02:31

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ปิดการใช้งาน / วิเคราะห์ ตัวเลือกคอมไพเลอร์จะเปิดการใช้งาน

วิธีที่ 2

เริ่มต้นสร้างใหม่ทั้งหมด

วิธีที่ 3

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

วิธีที่ 4

ปิดการใช้งาน สร้าง/ใช้หัวข้อไพล์ ตัวเลือกของคอมไพเลอร์

หมายเหตุ ไม่มีการรับรองว่า วิธีการเหล่านี้ในการทำงาน ถ้าคุณใช้วิธีต่อไปนี้ คุณอาจยังคงพบปัญหานี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่พื้นที่เค้าโครง Randomization แวะบล็อกลงต่อไปนี้ของ Microsoft:
ที่อยู่ Randomization เค้าโครงของช่องว่างใน Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหัว Precompiled แวะบล็อกลงต่อไปนี้ของ Microsoft:
หัวข้อผิดพลาดไพล์ใน Windows 7

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976656 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Academic Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbmt KB976656 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976656

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com