คุณไม่สามารถทำการคืนค่าสถานะระบบในโหมดคืนค่าบริการไดเรกทอรีบนตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 ถ้ามีใช้การจำลองแบบ DFS ในการทำซ้ำโฟลเดอร์ SYSVOL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976655 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • ตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 ใช้การจำลองแบบกระจาย File System (DFS) เพื่อที่ทำซ้ำโฟลเดอร์ SYSVOL
 • คุณดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะระบบในตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวนี้ ตัวอย่างเช่น หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง คุณพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  wbadmin.exe เริ่ม systemstatebackup - backuptarget:letterdrive
 • คุณเริ่มต้นตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวในโหมดคืนค่าบริการไดเรกทอรีการคืนค่าสถานะระบบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อคุณพยายามที่จะทำการคืนค่าสถานะระบบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน
หมายเหตุ:มีการกำหนดค่าการให้ตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณเลือกนั้นตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว (RODC)กล่องกาเครื่องหมายในตัว Active Directory โดเมนบริการติดตั้งช่วย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่เกี่ยวข้องกับการจำลองแบบ DFS ฟิลเตอร์ไดรเวอร์ (DfsrRo.sys) ไม่ถูกต้องถูกโหลดเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดคืนค่าบริการไดเรกตอรี ลักษณะการทำงานนี้บล็อกกระบวนการคืนค่า

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dfsrro.sys6.1.7600.2057867,65618 2009 พฤศจิกายน18:05x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในโหมดคืนค่าบริการไดเรกตอรี
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  Fltmc unload DfsrRo
 3. ทำการดำเนินการคืนค่าสถานะระบบ
 4. โหลดฟิลเตอร์ไดรเวอร์ โดยทำสิ่งต่อไปนี้ ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  การโหลด Fltmc DfsrRo

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการการจำลองแบบ DFS แนะนำคุณลักษณะที่ "จำลองแบบอ่านอย่างเดียวแบบโฟลเดอร์" ใน Windows Server 2008 R2 ลักษณะการทำงานนี้ถูกใช้สำหรับโฟลเดอร์ SYSVOL ที่จำลองแบบที่อยู่บนตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว โปรแกรมควบคุมตัวกรองข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงยกเว้นเมื่อมีการให้บริการการจำลองแบบ DFS พยายามที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใช้โฟลเดอร์การทำให้อ่านอย่างเดียวจำลองแบบแล้ว ดังนั้น เมื่อคุณทำการคืนค่าสถานะระบบในตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 การดำเนินการคืนค่าไม่

เมื่อคุณทำการคืนค่าสถานะระบบในโหมดคืนค่าบริการไดเรกทอรี ไดรเวอร์การจำลองแบบ DFS ตัวกรองข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวเป็นยังคงถูกโหลดเนื่องจากโหลดฟิลเตอร์ไดรเวอร์เป็นไดรเวอร์สำหรับบูตของระบบ นอกจากนี้ ฟิลเตอร์ไดรเวอร์ที่ถูกโหลดคำนึงถึงว่าบริการได้เริ่มต้นแล้ว หรือไม่ ดังนั้น ฟิลเตอร์ไดรเวอร์ทำให้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลจากการคืนค่าเนื้อหาของโฟลเดอร์ SYSVOL ที่จำลองแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft: -
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-readonly_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20578_none_ac126bdc7687e35a.manifest หน้าต่าง - dfsr -ไม่สามารถใช้งานได้3,40318 2009 พฤศจิกายน18:23ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb976655_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,30918 2009 พฤศจิกายน19:26ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกย่อของรุ่นสำหรับ Windows Server 2008 R2 ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd392259 (WS.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมของ Windows Server Backup เพื่อสำรองสถานะระบบ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742124 (WS.10)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรม Backup ใน Server Windows การคืนค่าสถานะระบบ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742035 (WS.10)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976655 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB976655 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976655

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com