คุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในโปรแกรมประยุกต์และบริการเมื่อแคชของแฟ้มระบบใช้มากที่สุดของ RAM มีอยู่จริง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976618 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในโปรแกรมประยุกต์และบริการในรุ่นต่าง ๆ ของ Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คุณสังเกตเห็นอาการต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • หน่วยความจำที่พร้อมใช้งานอยู่ใกล้จะหมด
 • แคชของระบบแฟ้มที่ใช้โดยส่วนใหญ่ของ RAM มีอยู่จริง
 • ไม่มีไดรฟ์ข้อมูลแบบต่อเนื่อง และสูงของการร้องขอการอ่านแคชลงบนฮาร์ดดิสก์

สาเหตุ

การจัดการหน่วยความจำในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ใช้อัลกอริทึมที่ตามความต้องการ ถ้ามีประมวลผลการร้องขอ และใช้ หน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ เพิ่มขนาดของชุดการทำงาน (จำนวนหน้าของหน่วยความจำใน RAM มีอยู่จริง) ของกระบวนการ ถ้าคำขอเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้เลือก ชุดการทำงานของกระบวนการจะขยายการใช้ RAM ที่มีอยู่จริงทั้งหมด ในสถานการณ์นี้ ชุดทำงานสำหรับอื่น ๆ กระบวนการทั้งหมดจะใช้เพจหมดไปยังฮาร์ดดิสก์ ลักษณะการทำงานนี้ลดประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประยุกต์และบริการเนื่องจากเพจของหน่วยความจำจะเขียนลงบนฮาร์ดดิสก์ และอ่านจากฮาร์ดดิสก์อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะการทำงานนี้ยังใช้กับชุดการทำงานของแคชแฟ้มระบบเท่านั้น ถ้าไม่มีไดรฟ์ข้อมูลแบบต่อเนื่อง และสูงคำขออ่านแคช จากกระบวนการ หรือโปรแกรมควบคุมใด ๆ ขนาดชุดการทำงานของแคชแฟ้มระบบจะเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ แคชของระบบแฟ้มที่ใช้ RAM มีอยู่จริง ดังนั้น จำนวน RAM ทางกายภาพที่เพียงพอจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับกระบวนการอื่น ๆ

ในรุ่น 32 บิตของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เร็วกว่า Windows Vista ชุดทำงานของแคชแฟ้มระบบมีขีดจำกัดหน่วยความจำตามทฤษฎีกิกะไบต์น้อยกว่า than1 ข้อจำกัดของช่วงที่อยู่เสมือนป้องกันไม่ให้ชุดการทำงานของแคชแฟ้มระบบเอา RAM มีอยู่จริง

ในรุ่น 32 บิตของระบบปฏิบัติการ Windows Vista เคอร์เนลทรัพยากรถูกปันส่วนแบบไดนามิก ชุดการทำงานของแคชแฟ้มระบบเพิ่มการใช้ช่วงที่อยู่เสมือนของโหมดเคอร์เนลด้วยทรัพยากรเคอร์เนลอื่น ๆ ข้อจำกัดของช่วงหน่วยความจำนี้จะน้อยกว่า 2 GB ถ้าคอมพิวเตอร์มีมากกว่า 2 กิกะไบต์ของ RAM ที่มีอยู่จริง แคไม่ exhaust RAM ที่มีอยู่จริงทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แคสามารถ exhaust ว่างที่อยู่เสมือนในเคอร์เนล ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการปันส่วนสำหรับคอมโพเนนต์อื่น ๆ ของเคอร์เนล

บนเวอร์ชัน 64 บิตของระบบปฏิบัติการ Windows ขนาดของช่วงที่อยู่เสมือนอยู่โดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าจำนวน RAM ที่มีอยู่จริง ในสถานการณ์นี้ ชุดการทำงานสำหรับแคชของระบบแฟ้มสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ส่วนใหญ่ของ RAM มีอยู่จริง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้GetSystemFileCacheSize API ฟังก์ชันและฟังก์ชันSetSystemFileCacheSize API เพื่อตั้งค่าขนาดสูงสุด หรือต่ำสุดสำหรับชุดการทำงานของแคชแฟ้มระบบ การใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เป็นเพียงวิธีการสนับสนุนการจำกัดปริมาณการใช้หน่วยความจำกายภาพด้วยการแคชของระบบแฟ้ม

Microsoft Windows แบบไดนามิกแคบริการคือ บริการตัวอย่างที่สาธิตกลยุทธ์หนึ่งเพื่อใช้ APIs เหล่านี้เพื่อลดผลกระทบของการตัดสินค้าจากคลังนี้

การติดตั้ง และการใช้บริการแคชของแบบไดนามิกของ Microsoft ไม่ทำให้เกิดข้อยกเว้นของการสนับสนุนสำหรับ Microsoft Windows บริการนี้และรหัสแหล่งที่มาไว้ให้เป็นตัวอย่างของวิธีการ Microsoft ใช้ Api เพื่อลดการเติบโตของแคชของระบบแฟ้มได้รับการสนับสนุน

รหัสการบริการและแหล่งสามารถดาวน์โหลดได้จากการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e24ade0a-5efe-43c8-b9c3-5d0ecb2f39af&displaylang=en

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

อัลกอริทึมการจัดการของหน่วยความจำในระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ถูกปรับปรุงเพื่อแก้ไขแฟ้มจำนวนมากแคปัญหาที่พบใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้ มีเพียงบางสถานการณ์เฉพาะที่ซึ่งมีการใช้บริการนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

วิธีการตรวจสอบว่า ระบบของคุณได้รับผลกระทบ

การตรวจสอบว่า ระบบของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ติดตั้งเครื่องมือ SysInternals RamMap คุณสามารถขอรับเครื่องมือจากเว็บไซต์ Windows Sysinternals ต่อไปนี้:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ff700229

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ เลือกตัวเลือกที่ใช้ในการตรวจนับ ซึ่งแสดงคอลัมน์ต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบปัจจุบันของการใช้หน่วยความจำ คลิกที่คอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตามจำนวนไบต์ที่ใช้ที่ใช้งานอยู่และหมายเหตุการใช้งานสูงสุดภายใต้ผลรวมได้โดยตรง

ด้านบนใช้นับว่า "Metafile" และถ้ามีการใช้ส่วนใหญ่ของหน่วยความจำ คุณกำลังประสบปัญหาแคชของแฟ้มระบบที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" คุณสามารถตรวจสอบนี้ได้ โดยใช้ตัวตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเพื่อตรวจสอบตัวนับไบต์ที่เก็บในแค Memory\Systemและดูแคเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป

รูปที่ 1 เอาพุ RamMap อย่างที่คอมพิวเตอร์กำลังประสบกับปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
rammap1


รูปที่ 2 เอาพุ RamMap อย่างที่คอมพิวเตอร์ไม่พบปัญหานี้อยู่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
rammap2


ตัวนับไบต์ที่เก็บในแค Memory\SystemIfthe ในการตรวจสอบประสิทธิภาพแสดงแนวโน้มการขึ้นบนช่วงเวลา คอมพิวเตอร์กำลังประสบกับปัญหา ดังที่แสดงในภาพประกอบ 3

รูปที่ 3 ผลลัพธ์การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานอย่างที่คอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหาเมื่อเวลาผ่านไป

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
perfmon

ความต้องการการรีสตาร์ท

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อคุณติดตั้ง ถอนการติดตั้ง หรือใช้บริการนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976618 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 มีนาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB976618 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976618

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com