การปรับปรุงเสถียรภาพสำหรับ Windows Server 2008 R2 Failover พิมพ์ Clusters

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976571 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

การปรับปรุงนี้แก้ปัญหาต่อไปนี้สำหรับ clusters failover เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนเว็บไซต์ทั้งหมดเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ failover โหนดคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันพื้นฐาน และที่ มีการเก็บรักษาจัดการพื้นฐาน

ปัญหา 1

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์ failover เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
  • ตัวประมวลผลการพิมพ์ของโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องได้หลายแฟ้มที่มีการอ้างถึง
  • เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ล้มเหลวผ่านไปยังโหนดอื่น
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันอาจขาดหายไปบนโหนดใหม่หลังจากการดำเนินการ failover

ปัญหา 2

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันในคลัสเตอร์ failover เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
  • ไคลเอ็นต์บางเปิดการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์นี้ร่วมกัน
  • เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ล้มเหลวผ่านไปยังโหนดอื่น
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการ spooler อาจหยุดตอบสนองหลังจากนี้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ทำงานไม่ได้กับโหนดอื่น ดังนั้น ทั้งหมดสามารถพิมพ์ล้มเหลวของงาน

ปัญหา 3

เมื่อคุณใช้อรรถประโยชน์การคืนค่าโยกย้ายพิมพ์พื้นหลังแบบสาย (Printbrm.exe) เพื่อคืนค่าเครื่องพิมพ์ในคลัสเตอร์ failover เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 เครื่องพิมพ์บางเครื่องไม่สามารถกู้คืน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ไม่ถูกต้องของ 1081

สาเหตุ

สาเหตุของปัญหา 1

เพียงหนึ่งแฟ้มขึ้นจะถูกคัดลอกไปยังโหนปลายทางในการดำเนินการทั้งหมดของ failover เครื่องพิมพ์มีขาดหายไปหลังจากการดำเนินการ failover เนื่องจากบางแฟ้มที่อ้างถึงไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุของปัญหา 2

คลัสเตอร์ failover เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์จะมีการวนรอบ infinite

สาเหตุของปัญหา 3

เมื่อต้องการเพิ่มตัวประมวลผลการพิมพ์ไปยังคลัสเตอร์ failover เซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ ทรัพยากรตัวจัดคิวงานพิมพ์ต้องก่อน ทำงานแบบออฟไลน์ และมาแล้ว ออนไลน์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่จะคืนค่าก่อนทรัพยากรตัวจัดคิวงานพิมพ์ที่ออนไลน์กลับมา

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คุณลักษณะ Failover Clustering ต้องติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากหยุดการบริการ Print Spooler ก่อนที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7600.20794751,10404 Sep 201006:11x64
Win32spl.dll6.1.7600.20794492,03204 Sep 201005:44x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Win32spl.dll6.1.7600.207941,512,96004 Sep 201005:24IA-64
Win32spl.dll6.1.7600.20794492,03204 Sep 201005:44x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_174b1605f26232c12d55b6efee689ba5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20794_none_897015457b71f83c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม722
วันที่ (UTC)07 Sep 2010
เวลา (UTC)15:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_2f769c89a9ea81f837ecd10959347095_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20794_none_cd7e7c35fb374cbe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม722
วันที่ (UTC)07 Sep 2010
เวลา (UTC)15:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a9079f83de747ac09dbec37ac9890918_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20794_none_2944246b401ee3f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)07 Sep 2010
เวลา (UTC)15:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20794_none_95e5fea7a3c1a472.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,428
วันที่ (UTC)04 Sep 2010
เวลา (UTC)07:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20794_none_87567aed2ea84d41.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,373
วันที่ (UTC)04 Sep 2010
เวลา (UTC)07:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,093
วันที่ (UTC)07 Sep 2010
เวลา (UTC)15:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20794_none_a03aa8f9d822666d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,426
วันที่ (UTC)04 Sep 2010
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_7.1.7600.20794_none_91ab253f63090f3c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,371
วันที่ (UTC)04 Sep 2010
เวลา (UTC)06:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_ece035f2349b433511cfc3026749b535_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20794_none_57346c3db1fee85b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,084
วันที่ (UTC)07 Sep 2010
เวลา (UTC)15:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20794_none_39c90719eb623c38.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,426
วันที่ (UTC)04 Sep 2010
เวลา (UTC)06:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,463
วันที่ (UTC)07 Sep 2010
เวลา (UTC)15:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..ooler networkclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20794_none_a03aa8f9d822666d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม10,426
วันที่ (UTC)04 Sep 2010
เวลา (UTC)06:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976571 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbclustering kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbbug kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB976571 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976571

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com