การแก้ไข: คุณไม่สามารถใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เมื่อมีใช้ตัวกรองของกลุ่มรักษาความปลอดภัยในการตั้งค่าการกำหนดลักษณะของนโยบายกลุ่ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976399 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  1. คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าการกำหนดลักษณะของนโยบายกลุ่มใน Group Policy object
  2. คุณสามารถใช้ตัวกรองของกลุ่มรักษาความปลอดภัยในการตั้งค่าการกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มเหล่านี้ ตัวกรองนี้ตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบันเป็นสมาชิกของกลุ่มรักษาความปลอดภัยที่ไม่ว่างเปล่า
  3. วัตถุ'นโยบายกลุ่ม'นี้นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คอมพิวเตอร์นี้ไม่ได้เป็นของกลุ่มรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้ในตัวกรองของกลุ่มรักษาความปลอดภัย
ในสถานการณ์นี้ กระบวนการหยุดการใช้ Group Policy และ'นโยบายกลุ่ม ' การตั้งค่าการกำหนดลักษณะและการตั้งค่า Group Policy อื่น ๆ ไม่สามารถใช้

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คำอธิบายของเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเพิ่มลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

คอมพิวเตอร์ ' <computer name=""> ' สินค้าในการกำหนดลักษณะใน ' < group="" policy=""> GUID 'นโยบายกลุ่มที่วัตถุไม่ได้ใช้เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายของรายการล้มเหลว ด้วยรหัสข้อผิดพลาด' 0x86012004 ส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์ที่พบข้อยกเว้น unhandled 'ขยายตัวกรอง' ภายใน: ' การละเมิดการเข้าถึง (0xc0000005) ที่เกิดขึ้นที่ <memory address=""> หน่วยความจำที่ <memory address="">ไม่สามารถอ่านได้ ' </memory> </memory> </computer>

ส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์พบข้อยกเว้น unhandled 'ขยายตัวกรอง' ภายใน: ' การละเมิดการเข้าถึง (0xc0000005) ที่เกิดขึ้นที่ <memory address=""> หน่วยความจำที่ <memory address="">ไม่สามารถอ่านได้ ' </memory> </memory>

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้:
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม

หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2


สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับหนึ่งหรือทั้งสองของระบบปฏิบัติการเหล่านี้ เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gpprefcl.dll6.1.7600.20555582,65622 2009 Oct06:19x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Gpprefcl.dll6.1.7600.20555781,82422 2009 Oct06:48x64ไม่สามารถใช้งานได้
Gpprefcl.dll6.1.7600.20555582,65622 2009 Oct06:19x86WOW
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gpprefcl.dll6.1.7600.205551,498,11222 2009 Oct05:06IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
976398ตัวกรอง ldap ในการตั้งค่าการกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มไม่มีผลในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb976399_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,45422 2009 Oct18:12ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-g ..ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20555_none_37c9998bc354d271.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,96822 2009 Oct06:50ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-g ..ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20555_none_93e8350f7bb243a7.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,97222 2009 Oct17:02ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb976399_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,65822 2009 Oct18:12ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-g ..ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20555_none_9e3cdf61b01305a2.manifestไม่สามารถใช้งานได้34,83622 2009 Oct06:38ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-g ..ppolicy policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20555_none_37cb3d81c352db6d.manifestไม่สามารถใช้งานได้53,97022 2009 Oct07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb976399_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,95422 2009 Oct18:12ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976399 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB976399 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976399

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com