การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2009 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976098 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

การปรับปรุงนี้ได้ถูกแทนที่ ด้วยการอัพเด 979306 ซึ่งถูกออกใน 2010 กุมภาพันธ์ เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงการคลิก 979306 หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:979306

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

การปรับปรุงนี้แทน และปรับแทนปรุง 970653 ซึ่งถูกออกในเดือน 2009 สิงหาคม การปรับปรุงนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมที่ถูกเซ็นชื่อในการ law หลังจากที่การปรับปรุง 970653 ถูกสร้างขึ้น

ถ้าคุณได้จัดวางอยู่ อัพเด 970653 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับปรุงนี้ทันทีใช้ ถ้าระบบไม่ได้รับโดยตรงจาก คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้ คุณปรับใช้การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ล่าสุดในการรับประกันความสอดคล้องกันของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด

ก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931667วิธีการที่อยู่การเปลี่ยนแปลงของการปรับเวลาตามฤดูกาลใน 2007 โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook


สิ่งสำคัญ
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีข้อมูล (IT) คุณต้องนำมาตรการการเพิ่มเติมในการรับประกันการดำเนินงานถูกต้องของ Exchange Server

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาล Exchange คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018วิธีการปรับเวลาตามฤดูกาลของที่อยู่ โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงปฏิทิน Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง หรือที่มีเพิ่มการรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้น ถ้าคีย์โซนเวลาถูกลบไปแล้ว บางค่าเดิมอาจไม่สามารถคืนค่าหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนสะสม
  เราไม่แนะนำว่า คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ดีที่ทราบอยู่แล้ว จากนั้น ให้ใช้การปรับปรุง

บทนำ

การปรับปรุงที่บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลารองรับการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลเปลี่ยนในหลายประเทศ ตาม outlined ในบทความนี้ การปรับปรุงนี้ยังมีเวลาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับโซนเวลาเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ดั้งเดิมได้ถูกนำออกใช้

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ถูกยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839 และการ 970653

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนแปลงเวลาอาจมีผลกับผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับบันทึกเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตามกาล


หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ตามการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือที่ใหม่กว่าได้ติดตั้งอยู่บนระบบ

ข้อความนี้บ่งชี้ว่า คุณได้ประยุกต์ใช้การปรับปรุงที่ถูกต้องได้แล้ว หรือที่ปรับปรุงของ Windows หรือ Microsoft Update ได้โดยอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจะต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ Windows
<a0>$$$$</a0>Microsoft::
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB976098)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับ x 64-แพ็คเกจตามระบบ (KB976098) ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB976098)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 แพคเกจ Edition (KB976098) 64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB976098) แพ็คเกจ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB976098)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 แพคเกจ Edition (KB976098) 64

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB976098)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB976098)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (KB976098)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB976098)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับ x 64-แพ็คเกจตามระบบ (KB976098) ในขณะนี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB976098)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition (KB976098)

วันวางจำหน่าย: พฤศจิกายน-17-2009

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุงจากการปรับการก่อนหน้าสะสม Windows ปรุงโซนเวลา


การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ที่ทำตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ก่อนหน้านี้:
 • เวลามาตรฐานของอาร์เจนตินา:
  ลบเวลาสำหรับปี 2010 และรุ่นที่ใหม่กว่า
 • กลางบราซิลเวลามาตรฐาน:
  โปรแกรมปรับปรุงแบบไดนามิกตารางเวลา
  การเปลี่ยนแปลงเวลาวันสิ้นสุดสำหรับ 2010
 • เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ออก:
  โปรแกรมปรับปรุงตารางเวลาแบบไดนามิก วันสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลงเวลาสำหรับ 2010
 • เวลามาตรฐานของอียิปต์:
  เปลี่ยนวันสิ้นสุดของเวลาสำหรับ 2009
  เปลี่ยนแปลง TZI สำหรับ 2010
 • เวลามาตรฐานของจอร์เจีย:
  เปลี่ยนการแสดงชื่อและโซนเวลา bias จาก UTC + 3 ไป UTC + 4
 • เวลามาตรฐานของกรีนแลนด์:
  เปลี่ยนการ TZI สำหรับ 2010 สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้า Windows Vista
 • เวลามาตรฐานเยรูซาเล็ม:
  เปลี่ยนการ TZI สำหรับ 2010 สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้า Windows Vista
 • เวลามาตรฐานของโมร็อกโก:
  เปลี่ยนการ TZI สำหรับ 2010 สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้า Windows Vista
 • เวลามาตรฐานของเอเชียกลาง N.:
  “ Almaty ” การเอาออกจากการ “ (GMT + 06:00) Almaty, Novosibirsk ” โซนเวลา
 • เวลามาตรฐานของตะวันออกของเอเชียเหนือ:
  “ Ulaan Bataar ” การเอาออกจากการ “ (GMT + 08:00) Irkutsk, Ulaan Bataar ” โซนเวลา
 • เวลามาตรฐานของปากีสถาน:
  เปลี่ยนการ TZI สำหรับ 2010 สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้า Windows Vista
 • เวลามาตรฐานของปารากวัย:
  เปลี่ยนการ TZI สำหรับ 2010 สำหรับระบบปฏิบัติการก่อนหน้า Windows Vista
 • เวลามาตรฐานของ Ulaanbaatar:
  สร้างโซนเวลาของเวลามาตรฐานของ Ulaanbaatar ด้วยชื่อที่แสดงของ “ (GMT + 08:00) Ulaanbaatar ”
 • เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก:
  ลบเวลาสำหรับปี 2010 และรุ่นที่ใหม่กว่า
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อ daylightชื่อมาตรฐานเวลาการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเวลาค่าของคีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของอาร์เจนตินา(utc-03:00) Aires Buenosเวลาตามฤดูกาลอาร์เจนตินาเวลามาตรฐานของอาร์เจนตินาN/AN/A"TZI" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง(gmt-04:00) ManausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางเวลามาตรฐานของบราซิลกลางSat ภายนอกของ Oct 23:59:59.999 PMSat ภายนอกของ Feb 23:59:59.999 PM"TZI" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก(gmt-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลของอเมริกาใต้ตะวันออกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออกSat ภายนอกของ Oct 23:59:59.999 PMSat ภายนอกของ Feb 23:59:59.999 PM"TZI" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของอียิปต์(gmt + 02:00) ไคโรเวลาตามฤดูกาลของอียิปต์เวลามาตรฐานของอียิปต์Thu 5 ของ Apr 23:59:59.999 PMThu 5 ของ Sep 23:59:59.999 PM"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของจอร์เจีย(gmt + 04:00) Tbilisiเวลาตามฤดูกาลของจอร์เจียเวลามาตรฐานของจอร์เจียN/AN/A"TZI" =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของกรีนแลนด์(gmt-03:00) ของกรีนแลนด์เวลาตามฤดูกาลของกรีนแลนด์เวลามาตรฐานของกรีนแลนด์วันเสาร์ที่สุดท้ายของมีนาคมที่ 22:00:00.000วันเสาร์ที่สุดท้ายของตุลาคมที่ 23:00:00.000"TZI" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 16, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานเยรูซาเล็ม(gmt + 02:00) เยรูซาเล็มเวลาตามฤดูกาลของเยรูซาเล็มเวลามาตรฐานเยรูซาเล็มวันศุกร์สุดท้ายของ 02 มีนาคม:00:00 น.Sun 2 ของ Sep 02:00:00 น."TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 05, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของโมร็อกโก(gmt) Casablancaเวลาตามฤดูกาลโมร็อกโกเวลามาตรฐานของโมร็อกโกN/AN/A"TZI" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของเอเชียกลาง N.(gmt + 06:00) Novosibirskเวลาตามฤดูกาลของเอเชียกลาง N.เวลามาตรฐานของเอเชียกลาง N.Sun 5 ของ 02 มีนาคม:00:00 น.Sun 5 ของ 03 Oct:00:00 น."TZI" =ฐานสิบหก: 98, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของตะวันออกของเอเชียเหนือ(gmt + 08:00) IrkutskเวลาตามฤดูกาลของตะวันออกของเอเชียเหนือเวลามาตรฐานของตะวันออกของเอเชียเหนือSun 5 ของ 02 มีนาคม:00:00 น.Sun 5 ของ 03 Oct:00:00 น."TZI" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของปากีสถาน(gmt + 05:00) Islamabad, KarachiเวลาตามฤดูกาลปากีสถานเวลามาตรฐานของปากีสถานN/AN/A"TZI" =ฐานสิบหก: d4, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของปารากวัย(gmt-04:00) AsuncionเวลาตามฤดูกาลปารากวัยเวลามาตรฐานของปารากวัยSat ภายนอกของ Oct 23:59:59.999 PMSat 2 ของ 23:59:59.999 มีนาคม PM"TZI" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของ Ulaanbaatar(gmt + 08:00) Ulaanbaatarเวลาตามฤดูกาล Ulaanbaatarเวลามาตรฐานของ UlaanbaatarN/AN/A"TZI" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก(gmt + 08:00) PerthเวลาการปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตกN/AN/A"TZI" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก

Windows XP:


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เพื่อใช้การปรับปรุงนี้การติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • windows XP Service Pack 3 (SP3)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
970653การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2009 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

Windows XP รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.dll5.1.2600.589716,89629 2009 Oct02:03x86
Tzchange.exe5.1.2600.589746,08028 2009 Oct15:07x86
Tzchange.dll5.1.2600.589716,89629 2009 Oct02:03x86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84026 2009 พฤษภาคม11:40x86

Windows Server 2003


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 SP2 ติดตั้งให้ใช้การปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
970653การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2009 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.dll5.2.3790.461017,40829 2009 Oct10:04x86
Tzchange.exe5.2.3790.461046,08027 2009 Oct13:49x86
Tzchange.dll5.2.3790.461017,40829 2009 Oct10:04x86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18401 2007 มีนาคม06:10x86

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Tzchange.dll5.2.3790.461020,99229 2009 Oct23:08x64ไม่สามารถใช้งานได้
Tzchange.exe5.2.3790.461060,92829 2009 Oct23:04x64ไม่สามารถใช้งานได้
Tzchange.dll5.2.3790.461020,99229 2009 Oct23:08x64ไม่สามารถใช้งานได้
Updspapi.dll6.3.4.1462,12829 2009 Oct23:08x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wtzchange.exe5.2.3790.461046,08029 2009 Oct23:04x86WOW

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Tzchange.dll5.2.3790.461037,88829 2009 Oct23:15IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Tzchange.exe5.2.3790.461091,64829 2009 Oct22:59IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Tzchange.dll5.2.3790.461037,88829 2009 Oct23:15IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Updspapi.dll6.3.4.1655,15229 2009 Oct23:15IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wtzchange.exe5.2.3790.461046,08029 2009 Oct22:59x86WOW


Windows Vista:


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
970653การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2009 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญมาก สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6000.169472,04829 2009 Oct07:59x86
Tzupd.exe6.0.6000.1694718,94429 2009 Oct09:51x86
Tzres.dll6.0.6000.211502,04829 2009 Oct07:55x86
Tzupd.exe6.0.6000.2115018,94429 2009 Oct09:36x86
Tzres.dll6.0.6001.183512,04829 2009 Oct09:41x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419 2008 แจ07:33x86
Tzres.dll6.0.6001.225522,04829 2009 Oct09:44x86
Tzupd.exe6.0.6001.2255218,94429 2009 Oct09:44x86
Tzres.dll6.0.6002.181322,04829 2009 Oct09:17x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419 2008 แจ07:33x86
Tzres.dll6.0.6002.222542,04829 2009 Oct09:26x86
Tzupd.exe6.0.6002.2225418,94429 2009 Oct09:26x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6000.169472,04829 2009 Oct08:02x64
Tzupd.exe6.0.6000.1694720,99229 2009 Oct10:06x64
Tzres.dll6.0.6000.211502,04829 2009 Oct08:01x64
Tzupd.exe6.0.6000.2115020,99229 2009 Oct10:06x64
Tzres.dll6.0.6001.183512,04829 2009 Oct10:00x64
Tzupd.exe6.0.6001.1800020,99219 2008 แจ08:00x64
Tzres.dll6.0.6001.225522,04829 2009 Oct10:02x64
Tzupd.exe6.0.6001.2255220,99229 2009 Oct10:02x64
Tzres.dll6.0.6002.181322,04829 2009 Oct09:36x64
Tzupd.exe6.0.6001.1800020,99219 2008 แจ08:00x64
Tzres.dll6.0.6002.222542,04829 2009 Oct09:37x64
Tzupd.exe6.0.6002.2225420,99229 2009 Oct09:37x64
Tzres.dll6.0.6000.169472,04829 2009 Oct07:59x86
Tzupd.exe6.0.6000.1694718,94429 2009 Oct09:51x86
Tzres.dll6.0.6000.211502,04829 2009 Oct07:55x86
Tzupd.exe6.0.6000.2115018,94429 2009 Oct09:36x86
Tzres.dll6.0.6001.183512,04829 2009 Oct09:41x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419 2008 แจ07:33x86
Tzres.dll6.0.6001.225522,04829 2009 Oct09:44x86
Tzupd.exe6.0.6001.2255218,94429 2009 Oct09:44x86
Tzres.dll6.0.6002.181322,04829 2009 Oct09:17x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419 2008 แจ07:33x86
Tzres.dll6.0.6002.222542,04829 2009 Oct09:26x86
Tzupd.exe6.0.6002.2225418,94429 2009 Oct09:26x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.183512,04829 2009 Oct09:สีกันIA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1800037,37619 2008 แจ08:23IA-64
Tzres.dll6.0.6001.225522,04829 2009 Oct09:38IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2255237,37629 2009 Oct09:38IA-64
Tzres.dll6.0.6002.181322,04829 2009 Oct09:27IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1800037,37619 2008 แจ08:23IA-64
Tzres.dll6.0.6002.222542,04829 2009 Oct09:28IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.2225437,37629 2009 Oct09:28IA-64
Tzres.dll6.0.6001.183512,04829 2009 Oct09:41x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419 2008 แจ07:33x86
Tzres.dll6.0.6001.225522,04829 2009 Oct09:44x86
Tzupd.exe6.0.6001.2255218,94429 2009 Oct09:44x86
Tzres.dll6.0.6002.181322,04829 2009 Oct09:17x86
Tzupd.exe6.0.6001.1800018,94419 2008 แจ07:33x86
Tzres.dll6.0.6002.222542,04829 2009 Oct09:26x86
Tzupd.exe6.0.6002.2225418,94429 2009 Oct09:26x86


Windows 7


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
970653การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2009 สิงหาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญมาก สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.164482,04829 2009 Oct07:22x86
Tzres.dll6.1.7600.205612,04829 2009 Oct07:21x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.164482,04829 2009 Oct07:48x64
Tzres.dll6.1.7600.205612,04829 2009 Oct18:42x64
Tzres.dll6.1.7600.164482,04829 2009 Oct07:22x86
Tzres.dll6.1.7600.205612,04829 2009 Oct07:21x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.164482,04829 2009 Oct06:31IA-64
Tzres.dll6.1.7600.205612,04829 2009 Oct06:23IA-64
Tzres.dll6.1.7600.164482,04829 2009 Oct07:22x86
Tzres.dll6.1.7600.205612,04829 2009 Oct07:21x86

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

สำหรับรายชื่อของแฟ้มเพิ่มเติมที่ให้ไว้ภายในแพคเกจต่าง ๆ เหล่านี้ คลิกบนการเชื่อมโยงด้านล่าง:
KB976098 - รายการแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ 2009 ธันวาคมการปรับปรุงโซนเวลาสะสมNote This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976098 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbmt KB976098 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976098

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com