ข้อยกเว้นที่ thrown จากโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานใน Windows รุ่น 64 บิต จะถูกละเว้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976038 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสามารถรันโปรแกรมประยุกต์ในรุ่น 64 บิตของ Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
 • ข้อยกเว้นที่ thrown ในขั้นตอนการเรียกกลับที่ทำงานในโหมดผู้ใช้
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อยกเว้นนี้ไม่ทำให้เกิดการล้มเหลวแอพลิเคชัน แทน แอพลิเคชันป้อนลงในสถานะไม่สอดคล้องกัน จากนั้น แอพลิเคชัน throws ข้อยกเว้นที่แตกต่างกัน และขัดข้อง

ฟังก์ชันการเรียกกลับโหมดผู้ใช้มีการกำหนดโปรแกรมประยุกต์ฟังก์ชันที่ถูกเรียก โดยคอมโพเนนต์โหมดเคอร์เนลโดยทั่วไป ตัวอย่างของฟังก์ชันการเรียกกลับของโหมดผู้ใช้ขั้นตอนของ Windows และ hook ขั้นตอน ฟังก์ชันเหล่านี้ถูกเรียก โดย Windows การประมวลผลข้อความของ Windows หรือดำเนินการเหตุการณ์ของ hook ของ Windows

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

คำแนะนำในการติดตั้ง

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีโดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่เปิดใช้โดยอัตโนมัติงานหลังจากที่คุณนำไปใช้ คุณต้องเปิดใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ในระดับระบบ หรือระดับการประมวลผลด้วยตนเอง หลังจากที่คุณเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ข้อยกเว้นจะถูก escalated ไปเคอร์เนลของ Windows ที่จะประมวลผล

เมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในระดับระบบ กระบวนการทั้งหมดที่กำลังทำงานในระบบได้รับผลกระทบ เมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ระดับกระบวนการ เท่านั้นที่กระบวนการที่เจาะจงได้รับผลกระทบ การตั้งค่าโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ระดับกระบวนการแทนที่การตั้งค่าโปรแกรมแก้ไขด่วนในระดับระบบ

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในระดับระบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  ตัวเลือกประมวลแฟ้ม NT\CurrentVersion\Image HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
 2. สร้างรายการรีจิสทรีของค่า DWORD.
 3. ชื่อรายการรีจิสทรีใหม่ DisableUserModeCallbackFilter
 4. กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี DisableUserModeCallbackFilter ไป1.
การเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ระดับกระบวนการ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  ตัวเลือกประมวลแฟ้ม NT\CurrentVersion\Image HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
  หรือ
  ตัวเลือกประมวลแฟ้ม NT\CurrentVersion\Image HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows
  .
 2. สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรี
 3. ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีใหม่ ด้วยชื่อของกระบวนการที่คุณต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ในกระบวนการ Notepad.exe คุณตั้งชื่อที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีใหม่ "Notepad.exe"
 4. ภายใต้คีย์ในรีจิสทรีย่อยใหม่ สร้างรายการรีจิสทรีของค่า DWORD.
 5. ชื่อรายการรีจิสทรีใหม่ DisableUserModeCallbackFilter
 6. กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี DisableUserModeCallbackFilter ไป1.
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ยังมีฟังก์ชันใหม่ที่ส่งออก โดย Kernel32.DLL โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถเรียกฟังก์ชันเหล่านี้ใหม่เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รันไทม์ ฟังก์ชันใหม่และสถานะเหล่านี้ถูกกำหนดเป็นข้อความต่อไปนี้:
BOOL
WINAPI
SetProcessUserModeExceptionPolicy(
  __in DWORD dwFlags
  );

BOOL
WINAPI
GetProcessUserModeExceptionPolicy(
  __out LPDWORD lpFlags
  );

#define PROCESS_CALLBACK_FILTER_ENABLED   0x1
โดยค่าเริ่มต้น กระบวนการใหม่ถูกสร้าง โดยใช้การตั้งค่าการตั้งค่าสถานะ PROCESS_CALLBACK_FILTER_ENABLED โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกเปิดใช้งานสำหรับกระบวนการ โดยการล้างค่าสถานะ:
DWORD dwFlags;
If (GetProcessUserModeExceptionPolicy(&dwFlags)) {
  SetProcessUserModeExceptionPolicy(dwFlags & ~PROCESS_CALLBACK_FILTER_ENABLED); 
}
สิ่งสำคัญคีย์รีจิสทรีมีไว้สำหรับการพัฒนาสถานการณ์เท่านั้น ผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) ไม่ควรเปลี่ยนแปลงคีย์ตัวเลือกการปฏิบัติงานแฟ้มของรูป (IFEO) ใน installers ของตนเอง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน. อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และบริการสาขา (LDR, GDR), สามารถระบุได้ โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Kernel32.dll6.0.6002.222671,218,56012 2009 พฤศจิกายน17:42x64ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdll.dll6.0.6002.222671,582,80012 2009 พฤศจิกายน17:48x64ไม่สามารถใช้งานได้
Kernel32.dll6.0.6002.22267858,62412 2009 พฤศจิกายน17:41x86WOW
Ntdll.dll6.0.6002.222671,165,59212 2009 พฤศจิกายน17:44x86WOW
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Kernel32.dll6.0.6002.222672,185,21615 2009 พฤศจิกายน19:11ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdll.dll6.0.6002.222672,564,16815 2009 พฤศจิกายน19:17IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Kernel32.dll6.0.6002.22267858,62412 2009 พฤศจิกายน17:41x86WOW
Ntdll.dll6.0.6002.222671,165,59212 2009 พฤศจิกายน17:44x86WOW
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน. อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Kernel32.dll6.1.7600.205731,162,75212 2009 พฤศจิกายน20:02x64ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdll.dll6.1.7600.205731,737,32012 2009 พฤศจิกายน20:09x64ไม่สามารถใช้งานได้
Kernel32.dll6.1.7600.20573837,12012 2009 พฤศจิกายน19:55x86WOW
Ntdll.dll6.1.7600.205731,290,24812 2009 พฤศจิกายน19:58x86WOW
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Kernel32.dll6.1.7600.205732,137,08812 2009 พฤศจิกายน06:16IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdll.dll6.1.7600.205732,783,93612 2009 พฤศจิกายน17:35IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Kernel32.dll6.1.7600.20573837,12012 2009 พฤศจิกายน19:55x86WOW
Ntdll.dll6.1.7600.205731,290,24812 2009 พฤศจิกายน19:58x86WOW

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
973460ข้อยกเว้นที่ thrown จากโปรแกรมประยุกต์แบบ 64 บิตที่ใช้ในรุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2003 หรือ Windows XP Professional จะถูกละเว้นอยู่เบื้องหลัง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_0f42b3c2ef9b98e4e0113694f5b6e0ca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_3a25d0ed22bc1163.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,04216 2009 พฤศจิกายน08:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_8482a23005e0862a289bf92530421180_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_897b8e5f5107b89b.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,03616 2009 พฤศจิกายน08:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_f212b98e25173c75.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,52312 2009 พฤศจิกายน19:23ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_b72bb28ecaf95fdd.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,94112 2009 พฤศจิกายน19:21ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft หน้าต่าง kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_fc6763e05977fe70.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,32112 2009 พฤศจิกายน19:16ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_c1805ce0ff5a21d8.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,48912 2009 พฤศจิกายน19:16ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_2ca2c45892704f67f7164870e4e836e0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_8469c4720eb53166.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,03416 2009 พฤศจิกายน09:34ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_2e50ad2da37fc561ef1032e617e28a72_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_15781e5470d1544c.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,04016 2009 พฤศจิกายน09:34ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft หน้าต่าง kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_95f5c2006cb7d43b.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,52016 2009 พฤศจิกายน07:29ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_5b0ebb011299f7a3.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,93816 2009 พฤศจิกายน07:26ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft หน้าต่าง kernel32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_fc6763e05977fe70.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,32112 2009 พฤศจิกายน19:16ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22267_none_c1805ce0ff5a21d8.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,48912 2009 พฤศจิกายน19:16ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_5e392545c9a18105cff0a2efe23e2a60_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_5db473d3e6c0bf11.manifestไม่สามารถใช้งานได้69712 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_625f3821eba98e599b5350ce96abbd10_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_4304eef1c5718360.manifestไม่สามารถใช้งานได้69712 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_6f9f53bbe34b08091f9928c95cd9ca1c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_61255b3d6f3ce1e6.manifestไม่สามารถใช้งานได้70012 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_d77bc388858b80e8087fccc49e9aaee8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_f2146af022d93f27.manifestไม่สามารถใช้งานได้70012 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_f04544f18913dda7.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,91612 2009 พฤศจิกายน20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_b55e3df22ef6010f.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,80612 2009 พฤศจิกายน20:51ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft หน้าต่าง kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_fa99ef43bd749fa2.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,65312 2009 พฤศจิกายน20:11ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_bfb2e8446356c30a.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้3,56612 2009 พฤศจิกายน20:12ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_2056e786283e5e81d21b2654f53c34ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_ae1830105ff1dc0b.manifestไม่สามารถใช้งานได้69812 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_625f3821eba98e599b5350ce96abbd10_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_e6e7f7640d121b26.manifestไม่สามารถใช้งานได้69612 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_d77bc388858b80e8087fccc49e9aaee8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_95f773626a79d6ed.manifestไม่สามารถใช้งานได้69912 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_fc2af028cf85d69aac408f33c478239a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_4aa16236c09a93f7.manifestไม่สามารถใช้งานได้69512 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft หน้าต่าง kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_94284d63d0b4756d.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,91412 2009 พฤศจิกายน20:49ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft หน้าต่าง ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_59414664769698d5.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,80412 2009 พฤศจิกายน20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb976038_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,95812 2009 พฤศจิกายน23:12ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft หน้าต่าง kernel32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_fa99ef43bd749fa2.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,65312 2009 พฤศจิกายน20:11ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20573_none_bfb2e8446356c30a.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้3,56612 2009 พฤศจิกายน20:12ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976038 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB976038 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976038

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com